SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Anketa: 5G na Slovensku

6

Slovenských telekomunikačných operátorov a dodávateľov sieťovej infraštruktúry sme sa spýtali na ich vnímanie nástupu a výhod 5G sietí na Slovenku, ako aj obáv z používania 5G zo strany bežnej verejnosti. 

1. Kedy očakávate masový nástup využívania sietí 5G na Slovensku?
 

2. Aké sú kľúčové výhody 5G sietí pre bežných používateľov a aké pre sektor biznisu? 
 

3. Ako vnímate obavy z používania 5G sietí zo strany bežnej verejnosti?
 Huawei Technologies

1. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb minulý týždeň rozhodol o odložení plánovanej elektronickej aukcie frekvencií pre siete piatej generácie (5G).

Posunulo sa aj avizované konanie elektronickej aukcie pre frekvenčné pásmo 1800 MHz a v nadväznosti na to aj pre frekvenčné pásma 700 a 900 MHz, ktorá sa mala uskutočniť 22. júna. Regulátor zatiaľ nový termín aukcie nezverejnil.

Komerčný nástup 5G sietí je závislý od toho, či štát v spolupráci s operátormi stihne uskutočniť aukcie ešte tento rok. Ak áno, prakticky najneskôr do piatich rokov budú na Slovensku 5G siete aj komerčne dostupné. 

2. V prípade ich skorej implementácie by výhody plynúce z 5G sietí boli viditeľné takmer okamžite. Okrem ohromnej prenosovej rýchlosti, extrémne nízkej latencie (miera reakcie) a vysokej priepustnosti dát výrazne prispejú k fungovaniu takmer všetkých oblastí ekonomiky, administratívy a každodenného života.
Pre bežných používateľov to znamená plynulé surfovanie po internete, sťahovanie veľkých súborov v priebehu niekoľkých sekúnd, online videohovory v rozlíšení 4K alebo nástup domácich robotických asistentov. Dnes je veľká téma aj koncept inteligentných miest, v ktorých budú všetky zložky mestskej infraštruktúry vzájomne komunikovať, a to bez nutnosti ľudského zásahu. Bez 5G sietí by takýto systém nebolo možné vytvoriť. 
Výhody 5G sietí pre ekonomiku a biznis vidíme už dnes. V priebehu uplynulých mesiacov sme si zvykali na bezpečnostné opatrenia v dôsledku pandémie koronavírusu. Ak nám táto kríza niečo ukázala, je to dôležitosť moderných technológií. Nespočetné množstvo podnikov dokázalo fungovať prakticky bez zmeny vďaka telekonferenciám a virtuálnym úložiskám. 5G siete tieto výhody ešte zdôraznia – vzniknú nové príležitosti, ako komunikovať, ako vybaviť veci na diaľku, ako zabezpečiť funkčnosť celého podniku kliknutím myši. 
5G siete sú oveľa viac ako len nástroj. Budú slúžiť ako platforma pre ďalšie prelomové technológie budúcnosti. Zlepšenie vďaka nim pocíti sektor vedy a výskumu, kde aplikácie umelej inteligencie pomôžu vedcom so spracovaním nezmerného množstva dát. Vo výrobnom sektore sa predpokladá výrazný nárast automatizácie a robotizácie. Vzniknú nové pracovné miesta a riziko v nebezpečných povolaniach prevezmú od zamestnancov stroje. 
Pre Huawei je však atraktívna aj oblasť zdravotníctva. Predpokladáme, že aplikácie 5G sietí prispejú k rýchlejšiemu vývoju liečiv a nových vakcín, ale aj telemedicíny a diagnostiky na diaľku. 

3. Vnímame rastúcu popularitu hoaxov a správ založených na neoverených tvrdeniach o škodlivosti 5G signálu. V súčasnosti však neexistuje žiadny dôkaz o negatívnych účinkoch 5G vlnového žiarenia na ľudské zdravie. Na frekvenciách 5G donedávna fungoval napríklad televízny signál, ktorého sa dnes už nikto nebojí. Ide o neionizujúce žiarenie, a teda nemá rakovinotvorné účinky. Zaujímavý je aj fakt, že domáce spotrebiče produkujú väčšie elektromagnetické žiarenie ako 5G infraštruktúra. Prítomnosť zá­kladňovej stanice sietí piatej generácie tak nebude mať väčší účinok ako sušenie vlasov pomocou elektrického fénu.

  Ela Dekánková, PR manažérka produktovej línie Huawei TechnologiesSlovak Telekom

1. Včasné zavedenie 5G technológií má vysoký potenciál priniesť našej krajine dôležitý ekonomický rozvoj. Pritom Slovensko je v súčasnosti jedna z najlepšie pripravených krajín na využitie 5G, a preto by sa naša krajina mala snažiť tento potenciál využiť. Naša priorita je umožniť všetkým jednotlivcom a firmám komunikovať medzi sebou využitím najmodernejších informačných technológií čo najskôr.

2. Najväčšiu výhodu 5G sietí nevidíme ani tak vo veľkej rýchlosti internetu, ako skôr vo veľmi nízkej latencii siete, kde rýchlosť reakcie je na úrovni milisekúnd, čo predstavuje benefit najmä pre riešenia z oblasti priemyslu.

3. Na základe najnovších výsledkov nezávislých medzinárodných výskumov sme presvedčení, že dodržiavanie platných bezpečnostných noriem a limitov zaisťuje bezpečné používanie mobilných technológií. Na Slovensku dodržiavanie týchto noriem posudzuje Útvar vedúceho hygienika rezortu MDV SR. Každé vysielacie zariadenie podlieha povinnosti schválenia touto inštitúciou. 

 Pavel Ďurík, hovorca pre korporátne záležitosti Slovak TelekomOrange Slovensko

1. Spustenie 5G prevádzky pre našich zákazníkov patrí medzi naše strategické priority na Slovensku aj v rámci ostatných krajín, kde Orange pôsobí. Mobilná sieť piatej generácie prinesie okrem zvýšenia rýchlosti a ďalších parametrov najmä úžasné možnosti využitia v priemysle, vzdelávaní alebo v zdravotníctve na diaľku. Táto téma sa teda netýka len operátorov, ale celej krajiny. Vybudovanie 5G siete bude patriť medzi najnáročnejšie investičné projekty v histórii telekomunikačného biznisu. Len v prípade Slovenska môžeme hovoriť o investícii presahujúcej stovky miliónov eur. Keďže už dnes máme prevažnú väčšinu vysielačov pripravenú na spustenie 5G, v prípade získania potrebných frekvencií plánujeme najskôr začať poskytovať 5G v štartovacom režime. Vzhľadom na termíny a investično-technologickú náročnosť predbežne uvažujeme približne o roku 2021.

2. Spoločnosť Orange Slovensko striktne dodržiava všetky normy a nariadenia platné na území Slovenskej republiky. Rovnako to bude aj v prípade zavádzania 5G sietí, pri ktorom budeme rešpektovať všetky právne a etické požiadavky, ale aj vedecké poznatky z tejto oblasti. Dosah 5G sietí na zdravie ľudí aj životné prostredie pozorne sledujeme a opierame sa aj o skúsenosti materskej skupiny Orange. Siete piatej generácie používajú na prenos dát vlny podobné tým, ktoré používali predchádzajúce generácie mobilných telefónov (2G, 3G, 4G). Pokiaľ ide o expozíciu, 5G bude podliehať rovnakým striktným regulačným limitom ako ostatné technológie (2G, 3G a 4G) a antény 5G budú podliehať rovnakým pravidlám inštalácie. Medzinárodné aj národné regulačné orgány poverené vyhodnocovaním vedeckých štúdií v tejto oblasti sa zhodujú na tom, že rádiové vlny 5G sú neškodné a hlboko pod stanovenými regulačnými úrovňami expozície.

3. Hlavný rozdiel 5G oproti ostatným sieťam je implementácia technológie Massive MIMO, ktorá umožňuje kontaktovať anténu iba na požiadanie. Táto technológia má dve veľké výhody z hľadiska efektivity a šírenia mobilného signálu – eliminuje zbytočné vlny okolo používateľov a umožňuje efektívnejšie využívanie energie tým, že ju udržuje na absolútnom minime. Táto skutočnosť prinesie veľkú výhodu oproti sieťam predchádzajúcich generácií. 

 Alexandra Piskunová, hovorkyňa, Orange Slovensko4ka

1. Za predpokladu, že by aukcia 5G frekvencií nebola odložená, čiastočné využívanie 5G sietí na Slovensku by bolo možné už budúci rok. 

2. Ak to zveličíme, vo všeobecnosti môžeme povedať, že nová telekomunikačná revolúcia v podobe masového nasadenia 5G technológie bude mať prínos pre všetkých ľudí na planéte. Nová sieť sa nedotkne len podnikového sektora, ale na svoje si prídu aj klasickí používatelia, teda zákazníci, ktorí si zvykli na dnešnú sieť 4G/LTE a jej už štandardizované benefity, napr. rýchly dátový prenos. 
Medzi hlavné výhody rozvíjajúcej sa siete 5G bude patriť ešte vyššia rýchlosť prenosu, nižšia latencia, vyššia celková kapacita siete, či už z pohľadu priemernej rýchlosti na používateľa, alebo počtu pripojených zariadení. Jednotlivé výhody budú mať markantný význam či už pre jednotlivcov, alebo spoločnosti. Pri nasadení 5G technológie sa počíta s tým, že bežne by dátová rýchlosť mala dosahovať až stovky Mb/s na používateľa, pričom, celková kapacita 5G siete je rádovo vyššia. Sieť dokáže obslúžiť viacero zákazníkov pri zachovaní kvality služby. 

Predstavte si situáciu, že si budete chcieť stiahnuť film vo full HD rozlíšení. V 4G sieti vám to trvá niekoľko minút, no pri využití 5G siete sa nestihnete ani pohodlne usadiť, pretože odhadovaný čas sa skráti na sekundy. 

Okrem rýchlosti nová sieť poskytne aj nižšiu latenciu, čo ocení nielen online herný svet, kde každé omeškanie môže znamenať prehru. Vďaka nízkej latencii a implementácii senzorov bude možné ovládať na diaľku zariadenia v reálnom čase. Nižšia latencia si nájde uplatnenie vo viacerých odvetviach, dokonca aj v zdravotníctve. Za zmienku stojí autonómne riadenie, ovládanie strojov na diaľku, priemyselná výroba (Industry 4.0.), smart mestá a pod. 
Štandard 5G umožňuje pripojenie a vzájomnú komunikáciu až milióna zariadení na jeden štvorcový kilometer (tzv. mMTC Massive Machine Type Communication). Všetky zariadenia budú mať okamžitý prístup na internet, a tak si v reálnom čase budú môcť vzájomne vymieňať informácie. Väčší počet pripojených zariadení umožní expanziu inteligentných miest, ktoré budú tvoriť základ budúcnosti. Všetky tieto prednosti novej siete uľahčia život nielen bežným zákazníkom, ale pomôžu zlepšiť konektivitu firmám v mnohých odvetviach života.

3. Každá zmena, či už pozitívna, alebo negatívna, vyvoláva určité otázky. V histórii boli obavy napríklad pri budovaní prvých železníc, pri nástupe automobilov, pri prvom televíznom vysielaní. Nie je to inak ani pri implementácii 5G. Rôzne vznikajúce obavy, prevažne týkajúce sa zdravia občanov, sú neopodstatnené. Z technologického hľadiska výstavba novej siete bude mať za následok nižšie celkové vyžarovanie základňovej stanice a vyššiu energetickú úsporu, ako je to dnes. Vyššia hustota vysielačov zníži vyžarovanie mobilných telefónov počas telefonovania, pretože vzdialenosť medzi koncovým zariadením čiže mobilom a vysielačom bude kratšia. Telefón, ktorý držíme pri tele, bude potrebovať vyžiariť menej energie počas telefonovania. 5G technológia prináša aj základňové stanice typu massive MIMO (massive Multiple Input Multiple Output), ktoré umožňujú lepšie zacielenie vyžarovaného signálu zo základňovej stanice smerom k mobilnému telefónu, tzv. beam forming. Týmto zacielením je signál vysielaný určitým smerom, kde je to najviac potrebné. ­Efektívnejšie sa využíva vynaložená energia a zlepšujú sa parametre signálu medzi základňovou stanicou a mobilným zariadením. Nastupujúca 5G techno­lógia okrem iného využíva vo vysielačoch aj mo­bilných telefónoch nové čipy vyrobené najnovším 7 nm výrobným procesom, ktorý zabezpečuje oveľa menšiu spotrebu elektrickej energie konkrétneho zariadenia pri zachovaní rovnakého výkonu. 
Aby sa zmiernili obavy verejnosti, možno spomenúť, že jedna z frekvencií v pásme 700 MHz, ktorá bude slúžiť aj pre 5G siete, sa už desaťročia aktívne využíva na televízne vysielanie. Posledných 10 rokov v štandarde DVB-T, teda na digitálne televízne vysielanie. Rovnaký scenár platí aj pri ďalších frekven­ciách, ktoré sú vyhradené pre 5G. Pásmo 3,5 - 3,7 GHz  sa v Európe už dlhé roky používa pre bezdrôtové dátové služby FWA (Fixed Wireless Access). 

 Patrik Kollaroci, Technický riaditeľ 4kaO2

1. 5G siete sú výsledkom postupného vývoja súčasnej 4G technológie a vo všeobecnosti sa rýchlosť ich nasadenia bude okrem iného odvíjať aj od pridelenia frekvencií v pásme 700 MHz.

2. Pre rezidenčného zákazníka možno očakávať, že to bude štandardný upgrade siete, tak ako to bolo pri 3G či 4G, teda rozdiel môže pocítiť len v rýchlosti, stabilite, reakcii a kvalite signálu. Z pohľadu operátorov sa očakáva, že 5G dokáže zabezpečiť komfortné pripojenie čoraz väčšieho počtu zariadení, a to aj pri vysokorýchlostných prenosoch. Na trhu teda nedôjde k revolúcii, ale k evolúcii využitia frekvenčného spektra.

3. V rovine faktov sa 5G a 4G sieť na rádiovej úrovni principiálne nelíšia. Podľa stanoviska hlavného hygienika SR Jána Mikasa je expozícia žiarenia pripravovanej 5G technológie porovnateľná s 25-ročnými skúsenosťami predchádzajúcich generácií sietí 2G, 3G či 4G, ako aj s približne 100-ročnými skúsenosťami s rádiovým a televíznym vysielaním. Jediným rozdielom týchto technológií ostáva frekvencia nosnej vlny, ktorej efekt je zohľadnený v platných expozičných limitoch. Zároveň platí, že všetky služby poskytované na území SR podliehajú prísnej regulácii zo strany kontrolných a regulačných orgánov, ktorými sú najmä Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pre technické a hospodárske témy a Útvar vedúceho hygienika Ministerstva dopravy a výstavby SR spoločne s Úradom verejného zdravotníctva SR v otázkach ochrany zdravia a bezpečnosti ľudí a životného prostredia. Poskytovatelia služieb môžu uviesť do činnosti len taký vysielač či anténu, ktoré spĺňajú presne definované technické a hygienické kritériá stanovené platnou legislatívou SR.

 Tereza Molnár, hovorkyňa, O2Cisco Systems CZ & SK

1. Osobne by som očakával plošnejšie rozšírenie v horizonte 2-3 rokov. Súvisí to jednak s dostupnosťou 5G klientov, ktorých je zatiaľ relatívne málo, a aj s výstavbou 5G infra­štruktúry (a to nehovoríme len o základňových rádiových staniciach, ale i o posilnení a doplnení celej pevnej infraštruktúry operátorov, ktorá musí byť na nové kapacity pripravená).

2. Ako je známe, všeobecnými výhodami 5G sietí majú byť predovšetkým výrazne zvýšená priepustnosť, väčšia kapacita z pohľadu súčasne pripojených klientov, zníženie latencie prenosu a v neposlednom rade aj jednoduchšie vytváranie virtuálnych sietí (network slicing). Bežní používatelia využijú pravdepodobne ­predovšetkým výhody rýchlejšej komunikácie a zvýšenej kapacity. Firemná klientela tieto konkrétne výhody pravdepodobne tiež využije, spolu so zníženou latenciou jej to však umožní aj vy­užitie nových typov aplikácií, ktoré sú od kapacity, rýchlosti a latencie závislé. Príkladom môžu byť aplikácie v oblasti IoT typu smart mestá (veľké množstvo klientov – senzorov) či autonómne riadenie dopravných prostriedkov.

Ďalšou využiteľnou výhodou môže byť aj využívanie virtuálnych sietí, ktoré by 5G malo teoreticky ponúknuť – a to nielen z pohľadu bezpečného oddelenia od ostatnej prevádzky, ale i vrátane prideľovania zdrojov určujúcich kvalitu/prioritizáciu služieb, výpočtový výkon a podobne. Tu je však z nášho pohľadu veľkou neznámou to, ako konkrétni operátori tieto teoretické výhody premenia na konkrétne balíčky služieb a akým spôsobom a za akých podmienok ich ponúknu komerčným subjektom.

Domnievame sa, že komerčné firmy i nekomerčné organizácie budú zvlášť pre svoju firemnú infraštruktúru v rámci budov a areálov naďalej stavať, rozširovať a prevádzkovať bezdrôtovú infraštruktúru na báze štandardu Wi-Fi, konkrétne jeho najmodernejšej formy Wi-Fi 6, ktorá vnútri využíva rovnaké technologické mechanizmy ako 5G (predovšetkým OFDMA) a prináša tak podobné výhody ako 5G vo forme vyšších rýchlostí a kapacity. Navyše môžu mať túto infraštruktúru omnoho viac pod kontrolou a lepšie nastaviť a strážiť SLA pre svojich firemných používateľov.

Domnievam sa, že technológie 5G a Wi-Fi 6 budú pre firmy a organizácie komplementárne. Wi-Fi 6 na využitie v budovách a areáloch a 5G mimo nich.

3. Okolo 5G sa v ostatnom čase začalo šíriť veľké množstvo mýtov a nepravdivých správ, počnúc tým, že sú zdraviu škodlivejšie, že súvisia so šírením koronavírusu, až po využitie vládami na ovládanie ľudí a vymývanie mozgov. Žiadne takéto tvrdenia však podľa nášho názoru nie sú založené na pravdivých, serióznych a overiteľných informáciách. Z nášho pohľadu je 5G technológia ako každá iná. Jej použitie sa musí riadiť rovnakými pravidlami ako iné technológie, či už z pohľadu zdravotných limitov (vyžarovaný výkon a pod.), ako aj z pohľadu zákonov, etiky a ľudských práv. Vo výsledku pri nesprávnom použití a implementácii možno zneužiť akúkoľvek technológiu a história nám už v tomto niekoľkokrát dala za pravdu. V tomto by 5G nemalo byť výnimočné a nemalo by to brániť jeho nasadeniu pri dôslednom dodržaní všetkých pravidiel.

 Pavel Křižanovský, technický riaditeľ Cisco Systems CZ & SKEricsson Slovakia

1. To je otázka na slovenských operátorov. My sme pripravení podporiť našimi technológiami ktoréhokoľvek operátora na Slovensku. Aktuálne máme o 5G 93 komerčných dohôd alebo zmlúv s osobitnými operátormi. Celosvetovo naša technológia umožňuje prevádzku 5G sietí 40 operátorom na štyroch kontinentoch.

2. Technológia 5G bola vytvorená na inováciu. Hodnota a dôležitosť digitálnej infraštruktúry sa plne ukázali počas koronakrízy. Veríme tomu, že investície do 5G môžu zohrávať dôležitú úlohu pri reštarte ekonomiky. Z dlhodobého hľadiska 5G umožní spotrebiteľom celkom nové spôsoby komunikácie. Umožní to realizáciu vízií ako internet zmyslov (Internet of Sense), AR a VR technológie sa stanú súčasťou nášho každodenného života a hráči počítačových hier budú mať výrazne lepšiu používateľskú skúsenosť.

5G vnímame ako platformu na realizáciu plánov Industry 4.0 pre veľmi širokú paletu hospodárskych odvetví. Táto platforma umožní vysokú úroveň digitalizácie a automatizácie v odvetviach ako výroba, zdravotníctvo, energetika atď.

V budúcnosti sa 5G stane platformou na krízovú komunikáciu a nahradí dnes používané systémy.

3. Nezávislé expertné skupiny a zdravotnícke autority vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) detailne preštudovali túto otázku vrátane dostupných výsledkov výskumu elektromagnetického žiarenia. Dospeli ku konzistentnému zisteniu, že neexistuje žiadna evidencia negatívneho dosahu na zdravie spôsobeného elektromagnetickým žiarením z mobilných telefónov alebo základňových staníc.

 Zsolt Komzsík, riaditeľ, Ericsson Slovakia

 

Zobrazit Galériu

6 komentárov

Skutocne uzivatelia potrebuju 5G? reakcia na: Anketa: 5G na Slovensku

27.7.2020 12:07
A kto to skutocne potrebuje okrem dodavatela technologie? Komu nestaci 4G?
Reagovať

RE: Skutocne uzivatelia potrebuju 5G? reakcia na: Skutocne uzivatelia potrebuju 5G?

4.8.2020 11:08
Všetci, pre Kristove rany...
Reagovať

RE: RE: Skutocne uzivatelia potrebuju 5G? reakcia na: RE: Skutocne uzivatelia potrebuju 5G?

10.9.2020 09:09
Všetci určite nie! Nehovorte za iných, stále sa nájdu ľudia, ktorí nepotrebujú a ani nechcú mať za každú cenu každú modernú zbytočnosť (bez ktorej by sa zaobišli).
Reagovať

5G... Náhoda? Nemyslím si reakcia na: Anketa: 5G na Slovensku

27.7.2020 11:07
Na 5G by som si dával pozor. Však viete prečo...
Reagovať

5G... Náhoda? Nemyslím si reakcia na: Anketa: 5G na Slovensku

27.7.2020 11:07
Na 5G by som si dával pozor. Však viete prečo...
Reagovať

. spat k realite reakcia na: Anketa: 5G na Slovensku

27.7.2020 10:07
Na SVK nie je ani 3G rychlost vsade. 4G nie je ani medzi Bratislavou a Trnavou. 4G nie je v kopu obciach. 5G pokrytie na urovni 4G pokrytia vyzera na 2050.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať