SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Asseco Central Europe kúpila nemeckú firmu Asseco Solutions

Tlačové správy
0

Spoločnosť Asseco Central Europe kúpila nemeckú spoločnosť Asseco Solutions. Posilňuje si tak svoju pozíciu v oblasti vývoja ERP riešení, teda vnútropodnikového softvérového informačného systému. Spolu s nemeckou firmou prechádzajú do vlastníckej štruktúry Asseco CE aj dve rovnomenné dcérske spoločnosti Asseco Solutions pôsobiace v Rakúsku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť o tom informovala v stredu.

Asseco Solutions v súčasnosti zamestnáva asi 700 ľudí. Pôsobí v piatich krajinách, a to na Slovensku, v Česku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Slovenská a česká časť spoločnosti patrila pod krídla Asseco Central Europe už od roku 2009. "Naším zámerom je využiť synergické efekty plynúce zo spájania. Cezhraničná spolupráca, hlavne pri zavádzaní nových trendov, skracuje vývojové cykly a umožňuje, aby sa inovatívne koncepty rýchlejšie zmenili na realitu," uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Asseco Central Europe Jozef Klein.

Asseco Central Europe pôsobí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Spoločnosť uskutočňuje projekty pre komerčnú sféru, ako aj štátnu správu a samosprávu. Celá skupina Asseco CE zamestnáva takmer 1 600 ľudí. Asseco Central Europe je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco, ktorá priamo alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí po celej Európe a tiež v Izraeli, Japonsku, USA a Kanade.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať