SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Asseco Qasida / Sofistikované riešenie ERP novej generácie

9

Špeciálny projekt

Asseco Solutions pôsobí na trhu už viac ako 30 rokov a počas svojej existencie vyvinulo niekoľko generácií riešení ERP, kopírujúcich potreby trhu. Všetky v plnom rozsahu podporujú slovenskú legislatívu a spĺňajú aj medzinárodné štandardy IFRS.

QASIDA je nástupcom osvedčeného riešenia ERP Asseco Spin. Generačná výmena prináša významné technologické inovácie. Ide o hybridné riešenie, ktorého srdcom je QASIDA ERP, doplnený o ďalšie cloudové a webové aplikácie, čím sa riešenie postupne posúva z klasického on-premise do cloudu. O niekoľko rokov bude toto riešenie čisto cloudové.

Súčasťou sú ďalšie aplikácie, napríklad CRM na riadenie vzťahov so zákazníkmi, Rental pre požičovne na evidovanie a správu výpožičiek či Service na evidovanie a správu servisných zákaziek. Tieto aplikácie môžu fungovať aj samostatne ako jednoúčelové aplikácie, no pokiaľ chce mať používateľ komplexnú funkcionalitu, možno ich napojiť na QASIDA ERP. To umožňuje získať ucelený prehľad o celkovom fungovaní procesov vo firme a zdieľať napríklad údaje o zákazníkoch. Ak zákazník príde do servisu, servisný technik vykoná nejaký úkon, vykáže svoju prácu a spotrebovaný materiál. Tieto údaje sa prenášajú do ERP, kde sa sleduje, či je zákazka uhradená. Vidí ich aj ekonomické či finančné oddelenie, aby mohli robiť prehľady alebo predikcie. 

Riešenie je škálovateľné a nedá sa jednoznačne povedať, pre akú veľkosť firmy je primárne určené. Napríklad aplikácia CRM má význam pre živnostníka či začínajúcu malú firmu. Každý predsa chce mať komunikáciu so zákazníkmi evidovanú, aby mal prehľad, koľkokrát s potenciálnym zákazníkom volal, akú cenovú ponuku mu dal, aké boli jeho reakcie a či sa ponuka preklopila na reálny obchod. Každý bez ohľadu na veľkosť firmy chce mať prehľad o svojich procesoch, aby tieto údaje mohol analyzovať a na základe nich plánovať. Systém dokáže pokryť potreby firiem akejkoľvek veľkosti. Inak povedané, aplikácia CRM je vhodná pre firmy, ktoré majú jedného či niekoľko obchodníkov, ako aj pre firmy, ktoré majú desiatky či stovky obchodníkov. Filozofiou škálovateľného riešenia je pokryť aktuálne potreby firmy, vyriešiť jej aktuálne problémy a následne, keď firma začne rásť, riešenie sa rozširuje tak, aby efektívne pokrylo všetky procesy, či už ide o CRM, sklady, logistiku, prepojenie na e-shop, komplexnú cenotvorbu, alebo prechod účtovníctva od externého účtovníka na vlastných zamestnancov. Systém možno rozšíriť o ekonomické prehľady, pokladňu, banku, správu majetku, daňové výkazníctvo a podobne. Tak ako firma rastie a menia sa jej potreby, možno systém rozširovať či vymeniť nie­ktorú jeho časť.

Integrácia riešenia QASIDA do IT ekosystému zákazníka je jednoduchá, k dispozícii je nástroj na prepojenie s riešeniami tretích strán, ktorý umožňuje výmenu dát s viacerými etablovanými riešeniami a platformami. Stačí definovať potrebné atribúty, číselníky, ktoré sa naozaj dajú namapovať a prepojiť medzi systémami. Napríklad ak niekto má vlastný e-shop a potrebuje si dobudovať ekonomickú časť, QASIDA sa prepojí na tento e-shop, prípadne ak má firma špecializovaný systém, vyvinutý na zákazku, možno prepojiť číselníky, kategórie produktov, cenníky a ďalšie údaje. Doba implementácie závisí od zložitosti a náročnosti procesov. Pri jednoúčelových aplikáciách, ako CRM, Service či Rental, sa čas implementácie pohybuje rádovo v dňoch. V prípade nasadenia komplexného riešenia ERP zahŕňajúceho ekonomiku, logistiku, správu majetku a podobne, teda komplexné zastrešenie firemných procesov, implementácia môže trvať mesiace podľa toho, ako je firma pripravená na prechod na nové riešenie. Doba implementácie závisí aj od kapacít, ktoré je firma schopná a ochotná poskytnúť na nasadzovanie nového riešenia. Treba mať na pamäti, že zároveň s nasadzovaním nového riešenia ERP firma potrebuje fungovať a realizovať svoj primárny biznis. Komplexnú implementáciu a následnú starostlivosť o zákazníkov Asseco rieši vlastnými kapacitami, do budúcnosti plánuje budovať a rozvíjať sieť partnerov.

Vo všeobecnosti je používateľské rozhranie ERP, CRM a ďalších podnikových systémov do značnej miery unifikované, takže v prípade migrácie na riešenie QASIDA, alebo ak do firmy nastúpi pracovník, ktorý v predchádzajúcom zamestnaní využíval iné riešenie, trvá zaškolenie jeden, maximálne dva dni. Dôležité je, aby pochopil filozofiu riešenia, ako je to nastavené a napojené na firemné procesy. Práca s údajmi v jednotlivých oknách, utriedenie, filtrovanie, zoskupovanie a podobne je štandardná, podobná ako v Exceli či iných riešeniach ERP, aj používateľské rozhranie je veľmi podobné.

Pri vývoji riešenia QASIDA sa kládol dôraz na zákaznícky zážitok čiže používateľské prostredie, aby bolo možné aplikácie jednoducho a intuitívne ovládať. Používateľské rozhrania všetkých aplikácií prechádzajú dôslednou analýzou a interným a následne aj externým testovaním s dôrazom na jednoduché ovládanie a funkcionality pre jednotlivé roly či skupiny používateľov.

Používateľské rozhranie aj IT podpora firemných procesov vychádzajú z viac než 30-ročných skúseností. Používateľ si môže rozhranie prispôsobiť podľa svojich zvyklostí a štýlu práce, čiže v základnej ponuke si nechá len funkcie, ktoré často používa. Takisto si môže definovať svoje vlastné akcie ako postupnosť funkcií. Samozrejme, každá firma má svoje špecifiká, vlastné know-how, ktoré potrebuje pretaviť do IT podpory procesov. Riešenie QASIDA ERP aj ostatné aplikácie s tým počítajú a vedia sa prispôsobiť špecifickým požiadavkám zákazníka.

Samozrejmosť je automatizácia a komplexnosť, aby všetky procesy boli nastavené tak, aby informácie používateľ zadával len raz, aby ich nemusel znovu zadávať, ak v systéme už sú. Tieto údaje sa používateľovi v aplikačných formulároch zobrazia už ako vyplnené. QASIDA automatizuje všetky operácie, ktoré sa zautomatizovať dajú. Vznikne tak digitálny bezpapierový workflow, ktorý je efektívnejší a zároveň aj ekologický. Riešenie obsahuje aj rôzne vychytávky, napríklad četovacie okienka, aby používateľ nemusel dodatočne písať e-maily, ale mohol interaktívne komunikovať a reagovať, prípadne operatívne zistiť informácie, ktoré potrebuje.

Presúvanie riešenia do cloudu znamená pre používateľov nižšie investičné aj prevádzkové náklady a lepšiu škálovateľnosť, takže používateľ platí len za to, čo reálne využíva. Podľa aktuálnej potreby môže operatívne zvýšiť alebo znížiť počet po­užívateľov. Cloudové riešenie dokáže splniť požiadavky moderného dynamického biznisu či systému práce home office. Používatelia sa vedia do systému bezpečne prihlásiť odkiaľkoľvek počas cesty, z hotela či od zákazníka. Netreba konfigurovať VPN či iné hardvérové prostriedky. Cloudové riešenie takisto znižuje riziko nepredvídateľných nákladov spojených s rôznymi poruchami systému.

QASIDA ERP je súčasťou marketplace ­Asseco STORE, v ktorom neustále pribúdajú vlastné aj partnerské pluginy, doplnky a aplikácie. Tento priestor je otvorený aj pre vás, vaše služby a produkty, ktoré môžete v Asseco STORE ponúknuť a speňažiť.

 

   »  Ľuboslav Lacko

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

9 komentárov

Магазин спецодежды низких цен подольск reakcia na: Asseco Qasida / Sofistikované riešenie ERP novej generácie

3.4.2024 22:04
<a href="http://specodegdaoptom.ru/">http://specodegdaoptom.ru/</a>
Reagovať

Выкуп Недвижимости Агентством reakcia na: Asseco Qasida / Sofistikované riešenie ERP novej generácie

26.3.2024 12:03
Выезд оценщика за 1 час!
Поскольку квартира приватизирована в совместную собственность, можно определить доли, обратившись к нотариусу https://срочныйвыкуп.com/
Если ваша мама как совладелец собственности против добровольного разделения долей, это придется делать в судебном порядке https://срочныйвыкуп.com/
И тогда будет возможно установить порядок пользования общим имуществом или распорядиться принадлежащей вам частью квартиры https://срочныйвыкуп.com/
Решать имущественные споры между родственниками всегда проблематично https://срочныйвыкуп.com/personaldatapolicy
Лучше обратиться к нашим специалистам за помощью в разрешении этого вопроса https://срочныйвыкуп.com/personaldatapolicy
Мы сможем предложить реальные выходы из положения, помочь договориться с близкими людьми, не доводя до неразрешимого конфликта https://срочныйвыкуп.com/Personaldatapolicy

Сделка в МФЦ https://срочныйвыкуп.com/
Деньги через банк https://срочныйвыкуп.com/personaldatapolicy
Юридическая проверка https://срочныйвыкуп.com/Personaldatapolicy

м https://срочныйвыкуп.com/
Преображенская площадь, Преображенский Вал, д https://срочныйвыкуп.com/Personaldatapolicy
4 https://срочныйвыкуп.com/
Покупка 3-х комнатной кв https://срочныйвыкуп.com/personaldatapolicy
на 13 этаже 17-ти этажного панельного дома https://срочныйвыкуп.com/
Были задолженности по кредиту перед МФО + залог, задолженности по ЖКХ https://срочныйвыкуп.com/personaldatapolicy
Выкупили за 4 дня! Долги погасили! Выплитили 87% от рыночной стоимости https://срочныйвыкуп.com/

Какие объекты подходят под срочный выкуп?
Гарантируем, что сделка будет законной, клиент не столкнется с проблемами https://срочныйвыкуп.com/personaldatapolicy
Осуществляем полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки https://срочныйвыкуп.com/personaldatapolicy

Reagovať

Ворота Подъемные Секционные Промышленные С Вертикальным Подъемом reakcia na: Asseco Qasida / Sofistikované riešenie ERP novej generácie

26.3.2024 12:03
Конечно, чтобы избежать любых неполадок, лучше всего заранее позаботиться об их предотвращении http://www.vorota-garand.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=100
Но если все же поломка случилась, прежде чем начинать своими руками делать ремонт секционных ворот, нужно посоветоваться с профессионалом http://www.vorota-garand.ru/statii/98-bezopasnost-alutex/

Розетки и выключатели нужно снять, предварительно отключив подачу электроэнергии http://www.vorota-garand.ru/statii/69-avtomatika-nice/
Оставшиеся в розеточных выемках оголенные провода требуется тщательно обмотать изолентой (каждый провод в отдельности, ни в коем случае не соединяя оголенные концы между собой!) и слегка загнуть внутрь розетки с тем, чтобы они не торчали наружу http://www.vorota-garand.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=100
Потолочный светильник также нужно снять, заизолировав оголенные провода http://www.vorota-garand.ru/services/
Если внутренние двери создают помеху в ремонте комнаты снимаем их и переносим в другое помещение http://www.vorota-garand.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=100

Чтобы избежать обрыва троса, не стоит с силой крутить ручку редуктора http://www.vorota-garand.ru/catalog/garazhnye-vorota/
Если произошел обрыв, то можно провести замену самостоятельно http://www.vorota-garand.ru/statii/91-kakie-byvayut-avtomaticheskie-vorota/
Сломанные или значительно деформированные направляющие нуждаются в замене http://www.vorota-garand.ru/catalog/avtomatika-dlja-vorot/avtomatika-dlja-sekcionnyh-vorot/
Они могут быть демонтированы самостоятельно с помощью болгарки, шуруповерта либо отвертки http://www.vorota-garand.ru/o-kompanii/

После определения стоимости предстоящего ремонта, увеличьте ее на 10% (непредвиденные расходы) полученная цифра и будет предварительной стоимостью расходов по ремонту http://www.vorota-garand.ru/statii/92-nepoladki-vorot-dynaco/

Предоставленная информация на сайте несёт справочный характер http://www.vorota-garand.ru/catalog/otkatnye-vorota/
Информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ
На данный момент откатные ворота стали самым популярных решение для обустройства въезда на участок http://www.vorota-garand.ru/catalog/avtomaticheskie-vorota/
Установка откатных ворот решает проблему недостаточного пространства перед воротами т http://www.vorota-garand.ru/catalog/avtomatika-dlja-vorot/
к http://www.vorota-garand.ru/contacts/
сдвигаются влево или вправо вдоль внутренней части забора и практически не требуют места для открывания http://www.vorota-garand.ru/statii/89-sboi-v-rabote-vorot/

Reagovať

Куплю Оборудование reakcia na: Asseco Qasida / Sofistikované riešenie ERP novej generácie

26.3.2024 12:03
последующему разрушению при приложении критической нагрузки, что подробно рассматривалось выше https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvatel-kontejnerov-st3-1500
Из чего вытекает очевидная благоприятная роль снятия поверхностного, микродефектного слоя и получения однородной
рада сотрудничеству с каждым клиентом, независимо от сложности запросов и других критериев https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-podemnyj-skrebkovyj-kps-3400
Мы стараемся постоянно расширять и обновлять собственный ассортимент пищевых устройств https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvatel-kontejnerov-st3-1500
У нас можно заказать:
УДК 678 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/kamera-df/
058:539 https://пищевоеоборудование.рф/katalog/kotel-pishhevarochnyj-s-meshalkoj-kpm-100/
4 ВЛИЯНИЕ ПОДВУЛКАНИЗАЦИИ НА ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДЛИННОМЕРНЫХ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК М https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-mnogoyarusnyj-dlya-shokovoj-zamorozki
В https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/mashina-mojki-ryby-orehov-mm-2000
Соколов, А https://пищевоеоборудование.рф/katalog/defroster-vodyanoj-dvg-1000/mashina-mojki-banki-s-obduvom-mmbo-2000
С https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-odnourovnevyj-pvh-3000
Клинков, П https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/
С https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-mnogoyarusnyj-dlya-shokovoj-zamorozki
Беляев, В https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvatel-cepnoj-orc-3000
Г https://пищевоеоборудование.рф/katalog/glazirovshhiki-pogruzhnoj/glazirovshhik-orositelnyj-pogruzhnoj-kril-n-600
Однолько ГОУ ВПО «Тамбовский государственный
Пищевое и технологическое оборудование  — основа для любого предприятия общественного питания или пищевой промышленности https://пищевоеоборудование.рф/katalog/centrifuga-reaktivnaya-ustanovka/centrifuga-reaktivnaya-ustanovka-rc-1500
 Компания  предлагает к продаже пищевое оборудование ведущих зарубежных и отечественных производителей пищевого технологического оборудования https://пищевоеоборудование.рф/katalog/bunkera-nakopitelnye-priemnye/
Мы предлагаем на Ваш выбор огромный ассортимент различных видов оборудования для кухни, бара и линий раздачи https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvatel-kontejnerov-st3-1500

Компания ®, они помогут Вам грамотно составить технологический проект любого кондитерского цеха, пекарни, хлебозавода, подобрать ресторанное оборудование или для баров, столовых, кафе и торговых площадей с учетом Ваших требований и пожеланий https://пищевоеоборудование.рф/katalog/glazirovshhiki-pogruzhnoj/glazirovshhik-pogruzhnoj-gl-n-800

Очевидна низкая доходность пекарни из-за высокой стоимости муки, в этом случае нужно оптимизировать рабочий процесс и сокращать расходы на содержание персонала путем увеличения объема производительности https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/kopiya-mashina-mojki-tary-msh-204
Допустимо также увеличение стоимости хлеба https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/kopiya-konvejer-s-priemnym-bunkerom-elevator-20001

Reagovať

Теплообменник В Газовый Котел reakcia na: Asseco Qasida / Sofistikované riešenie ERP novej generácie

26.3.2024 11:03
Химическая промывка пластинчактого теплообменника хороша тем, что для ее осуществления не нужно разбирать устройство http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
А раз в разборке нет необходимости, значит, и стоимость услуги существенно снижается http://chimtechservice.ru/address
Очищающие средства вводятся в теплообменник при помощи специального оборудования, которое имеется в арсенале мастеров нашей компании http://chimtechservice.ru/prodazha-plastinchatykh-teploobmennikov

Регулярная промывка теплообменников поможет вашему оборудованию работать в полную силу http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Чтобы оформить заявку на услугу, обращайтесь к нашим менеджерам по электронной почте info@atisinvest http://chimtechservice.ru/address
ru или по телефону +7(812) 655-01-25 http://chimtechservice.ru/address

Промывка очистка пластинчатого подогревателя Санкт-Петербург http://chimtechservice.ru/address

В процессе работы нашей компанией используется специальная химия, которая не приводит к разрушению поверхности пластин, не реагирует с материалами уплотнений и при этом эффективно удаляет практически любые виды отложений и накипи, которые образуются в результате эксплуатации http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_teploobmennikov

До и после мероприятий важно сравненить основные показатели http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
К ним относятся: КПД установки, энергозатраты на функционирование системы, целостность деталей, исправность узлов http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Для улучшения характеристик теплообменника в его конструкцию могут быть внесены изменения http://chimtechservice.ru/sertifikaty

Соли, гидроокиси и другие отложения, как правило, удаляются с помощью химической промывки (кислотой и содержащими её реагентами); Коррозия и её продукты требует механической чистки пластинчатых теплообменников http://chimtechservice.ru/prodazha-plastinchatykh-teploobmennikov

Reagovať

Вазы Для Цветов Хрусталь Купить reakcia na: Asseco Qasida / Sofistikované riešenie ERP novej generácie

26.3.2024 10:03
Борисовский хрусталь Дятьковский хрусталь Хрустальный рынок в Гусь-Хрустальном Белорусский хрусталь Первомайский хрусталь Политика возврата товара и денег Интересное о хрустале http://hrustal-mir.ru/id/grafin-barokko-500-2149.html

Тег | Хрустальная ваза http://hrustal-mir.ru/id/podstakannik-latunnyy-cska-1838.html

Спасибо за заказ!
БА-1735/4 ХС Ваза
В интернет-магазине HrustalGus оптовые цены на БА-1821 ХС Ваза http://hrustal-mir.ru/id/hrustalnyy-kluch-bolshoy-1012.html
Купить очень просто - доба http://hrustal-mir.ru/id/podstakannik-nikelirovannyy-s-cherneniem-gerb-sssr-444.html
http://hrustal-mir.ru/id/vaza-dlya-cvetov-ba-754-7f-29sm-2203.html

Ваза для цветов - 1000/1 мельница арт http://hrustal-mir.ru/id/podstakannik-nikelirovannyy-sila-mudrost-vlast-2114.html
8388 http://hrustal-mir.ru/id/nabor-fuzherov-otv-zol-5290-1000-1-200g-128.html

Reagovať

Hi guys! reakcia na: Asseco Qasida / Sofistikované riešenie ERP novej generácie

26.3.2024 09:03
Hello, im noob :)
Reagovať

Cspjav reakcia na: Asseco Qasida / Sofistikované riešenie ERP novej generácie

26.3.2024 03:03
Hi

I am writing to you on behalf of The Well Connection UK, a media and publishing company. We could easily get nextech.sk featured in various publications such as magazines, online blogs and news sites. This would undoubtedly help nextech.sk with publicity, reputation, domain authority and organic search engine rankings.

We have a wide range of options including completely free collaborations, sponsored posts, guest posts and banner ads.

If this sounds of interest, please reach out to the senior business development manager, Anita at info@thewellconnection.co.uk and whatsapp +447395206515 (GMT)

Kind regards

Irwin
Junior Outreach Assistant
Reagovať

Qch Hg reakcia na: Asseco Qasida / Sofistikované riešenie ERP novej generácie

24.3.2024 12:03
Hi there,

We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically.

- We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month.
- People subscribe because they are interested in your channel/videos, increasing likes, comments and interaction.
- All actions are made manually by our team. We do not use any 'bots'.

The price is just $60 (USD) per month, and we can start immediately.

If you have any questions, let me know, and we can discuss further.

Kind Regards,
Steve
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať