PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Atos pomôže spoločnosti Emerson pri digitalizácii odvetvia biologických vied

Tlačové správy
0

Spoločnosti Atos, globálny líder v digitálnej transformácii a Emerson, globálny líder v oblasti softvéru a inžinierstva oznámili uzatvorenie dohody o spolupráci. Výrobcom v odvetví biologických vied budú poskytovať softvér, implementácie, podporu prevádzky a údržbu životného cyklu, aby im pomohli digitalizovať ich operácie.

Komplexné softvérové portfólio Emersonu v kombinácii s hĺbkovými odbornými znalosťami spoločnosti Atos v oblasti systémovej integrácie pomôže firmám z oblasti biologických vied vyťažiť čo najviac z digitálnej transformácie a maximalizovať návratnosť ich investícií do implementácie a podpory technológií.

Súčasní výrobcovia v odvetví biologických vied si uvedomujú hodnotu digitálnych výrobných technológií pri uvádzaní život zachraňujúcich liečebných postupov na trh pre pacientov v núdzi bezpečným a rýchlym spôsobom. Emerson a Atos budú s výrobcami v tomto odvetví úzko spolupracovať. Poskytnú im špecializovaný softvér a služby, ktoré im pomôžu dosiahnuť flexibilnejšiu, modulárnu výrobu s technológiami, ktoré umožňujú nasadenie v reálnom čase a autonómnejšiu prevádzku.

Ponuka Emersonu v oblasti biologických vied zahŕňa riešenia ako modelovací softvér v reálnom čase Process and Knowledge Management™, systém na vykonávanie výroby Syncade™ a simulačný softvér Mimic™. Zákazníkom budú dostupné vo forme predplatného prostredníctvom platformy Guardian Digital Experience.

Používatelia tak dokážu lepšie škálovať a získajú zvýšenú flexibilitu pri pilotných riešeniach, ktoré by inak mohli z dôvodu privysokej réžie a stopy len ťažko implementovať.

Spoločnosť Atos poskytne používateľom komplexného softvéru Emerson implementáciu, školenia a nepretržitú produktovú podporu. Atos využije svoje odborné konzultačné znalosti v oblasti biologických vied a ponúkne komplexné riadenie zmien na zabezpečenie vysokej miery osvojenia si riešení vo všetkých funkciách zapojených zákazníkov.

***

O Atos

Atos je globálnym lídrom v digitálnej transformácii so 112 000 zamestnancami a s ročným obratom približne 11 miliárd eur. Skupina, ktorá je európskou jednotkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, poskytovania cloudových služieb a výpočtovej techniky s vysokým výkonom, poskytuje end-to-end riešenia na mieru pre všetky odvetvia v 71 krajinách sveta.
Spoločnosť Atos, priekopník v oblasti dekarbonizačných služieb a produktov, sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom bezpečné a dekarbonizované digitálne riešenia.
Atos je európska spoločnosť (SE, Societas Europaea) a je kótovaná na Euronext Paris.

Cieľom spoločnosti Atos je napomáhať pri vytváraní budúcnosti informačných technológií. Svojimi odbornými znalosťami a službami podporuje rozvoj vedomostí, vzdelávania a výskumu multikultúrnym prístupom a prispieva k rozvoju vedecko-technickej excelentnosti. Atos na celom svete umožňuje svojim zákazníkom a zamestnancom, ako aj členom spoločností, aby žili, pracovali a rozvíjali sa udržateľne v bezpečnom informačnom priestore.

Spoločnosť Atos pôsobí v Slovenskej republike od 1. októbra 2011 po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

Atos

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať