SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Autonómne autá pomôžu výrazne znížiť počet nehôd

Technológie
0

Holandsko je druhý rok za sebou krajinou, ktorá je najlepšie pripravená na príchod autonómnych vozidiel. Ďalšie priečky obsadili Singapur a Nórsko. Za najvýraznejší prínos tohto typu áut považujú spotrebitelia zvýšeniu mobility starších ľudí. Autonómne autá by mali mať tiež významný vplyv na zníženie počtu nehôd na cestách, keďže aktuálne je veľká väčšina spôsobená ľudským faktorom. Tieto zistenia vyplynuli z najnovšieho vydania štúdie KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo v roku 2016 na cestách vo svete zabitých 1,35 milióna ľudí, čo predstavuje nárast z 1,25 milióna v roku 2013. Štúdie naznačujú, že ľudská chyba spôsobuje najmenej 9 z 10 dopravných nehôd. Odstránenie rizika ľudskej chyby presunom do sektoru autonómnych áut by preto malo priniesť významné zníženie úmrtí na cestách.

Autonómne mikrobusy už poskytujú služby osobnej dopravy v krajinách ako Nórsko, Švédsko alebo Francúzsko. Autonómne vozidlá budú pravdepodobne rovnako dôležité pri transformácii verejnej dopravy, ako pri segmente osobných automobilov. Obavy vzbudzuje dopad autonómnych áut na pracovné miesta vodičov, ktoré predstavujú hlavný zdroj príjmu len v rámci EÚ pre 4,8 milióna ľudí.

„Odborníci očakávajú, že výmena profesionálnych vodičov za technológiu bude postupná. Softvér na začiatku prevezme len niektoré prvky jazdy, ale ľudský faktor bude stále potrebný v prípadoch manévrovania na krátku vzdialenosť," vysvetľuje Jozef Geci, líder pre sektor infraštruktúry, KPMG na Slovensku.

Veľké zmeny môžu autonómne vozidlá (AV) priniesť aj do sektoru poisťovníctva. Keďže technológiou riadené autá by mali zapríčiniť menej nehôd, podľa poistnej analýzy KPMG v USA by segment poistenia osobných vozidiel mohol v horizonte 25 rokov poklesnúť až o 40 %. Predpokladá sa totiž, že počet nehôd na vozidlo by klesol o markantných 80 %[1].

Lídrom medzi krajinami v oblasti pripravenosti na autonómne autá je podľa štúdie KPMG po druhýkrát Holandsko, ktoré aktuálne pracuje so susednými krajinami na prijímaní technológie AV pre nákladnú dopravu. V pláne má začať so skupinou 100 nákladných áut bez vodiča na hlavných trasách z Amsterdamu do Antverp a z Rotterdamu do Porúria. Singapur, ktorý sa umiestnil na druhej priečke, vytvoril kompletné skúšobné mesto pre vozidlá bez vodiča. Toto mesto je vybavené semaformi, autobusovými zastávkami, mrakodrapmi aj dažďovým strojom, ktorý simuluje mimoriadne vlhké tropické počasie.

Do prieskumu Autonomous Vehicles Readiness Index sa v roku 2019 pripojilo päť nových krajín. Medzi nimi aj naši susedia z Českej republiky. V najbližších rokoch tu budú postavené nové testovacie stanice autonómnych áut, z ktorých jeden buduje nemecká automobilka BMW v Sokolove pri nemeckých hraniciach. BMW vynaloží na tento projekt viac ako 100 miliónov eur, funkčný by mal byť začiatkom budúceho desaťročia.

Tab.1 - Rebríček top 10 krajín, ktoré sú najviac pripravené na autonómne vozidlá

 

Krajina

Umiestnenie v roku 2019

Umiestnenie v roku 2018

Holandsko

#1

#1

Singapur

#2

#2

Nórsko

#3

Nováčik

USA

#4

#3

Švédsko

#5

#4

Fínsko

#6

Nováčik

Veľká Británia

#7

#5

Nemecko

#8

#6

Spojené arabské emiráty

#9

#8

Japonsko

#10

#11

O štúdii

Cieľom prieskumu Autonomous Vehicles Readiness Index – AVRI (Index pripravenosti na autonómne vozidlá) je zmapovať pripravenosť a otvorenosť jednotlivých krajín na technológiu autonómnych áut. Do AVRI bolo tento rok zaradených 25 krajín na základe veľkosti ekonomiky a pokroku pri prijímaní autonómnych vozidiel. Krajiny sa posudzovali na základe 25 rôznych faktorov v rámci štyroch pilierov: politika a legislatíva; technológie a inovácie; infraštruktúra a prijatie spotrebiteľa. Každý pilier má pri výpočte celkového skóre krajiny rovnakú váhu.

 
[1] Marketplace of change: automobile insurance in the era of autonomous vehicles, KPMG in the US, October 2015

KPMG

Všetky autorove články
autonomne auto nehoda vozidlo

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať