PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022

BVLOS: Lietanie s dronmi za hranicou viditeľnosti

0

Pilotovanie dronov už zďaleka nie je len zábava na vytváranie pútavých videí na súkromné účely. Výhody malých bezpilotných systémov prekračujú pole hobby používateľov a nachádzajú uplatnenie v rôznych druhoch priemyslu a biznisu. Tomuto trendu sa prispôsobuje aj technologický vývoj, ktorý úspešne realizuje požiadavky komerčného využitia dronov. Patrí sem aj pilotovanie bez priameho vizuálneho kontaktu, skrývajúce sa pod skratkou BVLOS. Toto riešenie umožňuje operátorovi lietať s dronom na väčšie vzdialenosti, pričom jeho pohyb monitoruje na externej obrazovke, mobilnom zariadení alebo pomocou špeciálnych okuliarov.

Rozdelenie pilotovania dronov podľa typu vizuálneho kontaktu

Pre poriadok si uveďme základnú terminológiu, s ktorou sa môžete stretnúť nielen v tomto článku, ale aj v mnohých ďalších materiáloch zaoberajúcich sa bezpilotnými prostriedkami.

VLOS (Visual line of sight) je typ operácie UAS (Unmanned aircraft system), pri ktorej pilot na diaľku udržuje nepretržitý vizuálny kontakt s bezpilotným lietadlom bez asistencie iných operátorov. Ide o najrozšírenejší typ použitia dronov. Pilotovi umožňuje vidieť dron v širokej vizuálnej perspektíve, prirodzene ho riadiť s ohľadom na prekážky a letové dráhy iných letiacich objektov, ako sú napríklad helikoptéry, teplovzdušné balóny, rogalá či iné drony. 

EVLOS (Extended visual line of sight) je druh operácií, pri ktorých dron vizuálne kontroluje viacero osôb. Pokiaľ sa pilotovi vzdiali dron na väčšiu vzdialenosť neumožňujúcu vizuálny kontakt, túto úlohu prevezme ďalší ­vyškolený pozorovateľ (môže ich byť viac), ktorý komunikuje s pilotom. Ten tak dostáva potrebné informácie o lete a polohe dronu z pozície pozorovateľa, čím sa zvyšuje bezpečnosť letu. Pre tento typ operácií je potrebné špeciálne povolenie zodpovedného úradu.

BVLOS (Beyond visual line of sight) je termín označujúci operácie za hranicou viditeľnosti. Namiesto priameho pozorovania ovláda pilot UAV (Unmanned aerial vehicle) pomocou prenosnej kontrolnej stanice (RPS) alebo statickej kontrolnej jednotky (GCS). Napriek tomu, že po tomto spôsobe použitia dronov rastie dopyt a mnohí výrobcovia už produkujú zariadenia na lety BVLOS, legislatívne opatrenia vo viacerých krajinách lety bez ­vizuálneho kontaktu buď neumožňujú, alebo nastavujú prísne podmienky na ich ­realizáciu.

Výhody lietania bez priameho vizuálneho kontaktu

Prevádzka BVLOS poskytuje oproti priamemu vizuálnemu kontaktu množstvo výhod. Vďaka menšiemu počtu fáz vzletov a pristaní je nákladovo a časovo efektívnejšia a automatizácia si vyžaduje menej zásahov človeka. Lety BVLOS tiež umožňujú ľahší prístup do vzdialených alebo nebezpečných oblastí, čo zefektívňuje prácu záchranárom, kartografom alebo odborníkom v stavebnom priemysle. Drony s BVLOS sa takisto uplatnia pri zbere leteckých údajov na veľkú vzdialenosť, kde vedia nahradiť lietadlá či satelity. Nižšia nadmorská výška letu dronov ich robí ideálnymi na zhromažďovanie údajov vo vysokom rozlíšení. Niektoré operácie takisto potrebujú precíznejšiu kontrolu nad načasovaním zberu dát a lety s využitím dronov to umožňujú.

Napriek nesporným benefitom sú s využitím tejto technológie spojené určité bezpečnostné obavy. Pilot dronu sa musí spoľahnúť len na zábery z kamery dronu, čím sa zužuje jeho pozorovací uhol. To môže viesť ku kolíziám s inými letiacimi objektmi, poškodeniu majetku či osôb. Z tohto dôvodu lety BVLOS vyžadujú špeciálne teoretické a praktické školenia pilotov.

Ako to funguje?

Drony letiace za hranicou vizuálneho kontaktu sú riadené údajmi poskytovanými palubnými prístrojmi. Vyškolený pilot vidí na monitore kontrolnej jednotky všetky potrebné dáta a letové parametre zahŕňajúce polohu, nadmorskú výšku, rýchlosť a smer letu, ako aj všetky relevantné údaje o technickom stave dronu. Obraz z kamery poskytuje operátorovi vizuálnu kontrolu dráhy letu a možnosť rýchlej reakcie na neočakávané situácie. Momentálny vývoj prevádzky bezpilotných lietadiel smeruje najmä k využívaniu autonómnych letov, kde sa cieľ a priebeh operácie naplánujú a naprogramujú vopred a počas letu dispečer sleduje jeho priebeh. Autonómne systémy sa testujú napríklad pri preprave tovaru alebo v iných odvetviach, ktoré počítajú s koordináciou viacerých bezpilotných lietadiel v spoločnom vzdušnom priestore. 

Sú na Slovensku možné operácie BVLOS?

Súčasná legislatíva na Slovensku lety bezpilotných prostriedkov bez vi­zuálneho kontaktu zatiaľ neumožňuje. Pre všetky typy operácií (hobby aj komerčné) platí pravidlo udržovania vizuálneho kontaktu alebo maximálnej horizontálnej vzdialenosti 1000 metrov. Zákon však umožňuje operácie EVLOS, ktoré možno vykonávať s povolením Dopravného úradu pri splnení všetkých podmienok.

ZDROJE: 

https://www.soarizon.io/news/what-are-vlos-evlos-and-bvlos-why-do-they-affect-drone-operations

https://www.geospatialworld.net/blogs/what-is-bvlos-and-why-is-it-important-for-drone-industry/

https://www.aviassist.com.au/opportunities-challenges-flying-drones-beyond-line-sight-bvlos/

https://www.commercialuavnews.com/public-safety/past-present-future-bvlos-operations-drones

 

 

Zobrazit Galériu

Václav Michalčík, MamDron.sk

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať