SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Bezpečnosť dát v systémoch CRM a ERP

0
Systémy CRM a ERP sú pre mnohé firmy kľúčové pre ich vnútorné fungovanie a komunikáciu so zákazníkmi. Či už sú využívané pre potreby organizácie len okrajovo alebo pre komplexnú správu workflows, v každom prípade obsahujú citlivé informácie, ktoré by mali byť chránené. Dáta o zákazníkoch, kontakty, interné procesy, financie a dôležité dokumenty totiž patria medzi najvýznamnejšie know-how, ktoré firmy majú. Spomeňme si napríklad na nedávny prípad úniku dát v českom T-Mobile. Niekoľko kliknutí stačilo, aby zamestnanec z interných systémov dostal databázu zákazníkov a vyniesol ju z firmy. Okrem pokuty vo výške 3,6 milióna Kč (viac ako 130 000 €) musel tiež mobilný operátor čeliť negatívnej medializácii a spätnej väzby od zákazníkov. Podobné incidenty nie sú vo svete ničím výnimočným a bohužiaľ ide o situácie, ktorým by šlo v predstihu zabrániť. Výzvou u CRM a ERP systémov je fakt, že sa jedná o relatívne špecifické riešenia. Niektoré fungujú spôsobom tučného klienta (aplikácie), ktorú z ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať