SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Brexit môže byť katalyzátorom na zlepšenie podmienok pre startupy

Tlačové správy
0

Podľa signatárov otvoreného listu zverejneného na Sifted.eu by mal byť Brexit pre Európsku úniu podnetom na zlepšenie podmienok pre rozvoj technologických startupov. Pod otvorený list sa podpísali najväčšie európske startupové asociácie vrátane Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku SAPIE.

Znenie otvoreného listu:

Keď Veľká Británia odhlasovala v roku 2016 odchod z Európskej únie, opakované rozšírenia Brexitu len zväčšili neistotu, ktorú pociťuje európsky technologický ekosystém. Po odstrihnutí Londýna ašpiruje na úlohu hlavného centra pre európske začínajúce podniky Berlín. Nemecká spolková republika v súčasnosti investuje do startupov najviac v celej kontinentálnej Európe.

Namiesto konkurenčného boja, ktorý by mohol vzniknúť medzi Londýnom, Parížom, Amsterdamom a Berlínom, však veríme v pozitívnejšiu víziu pre Európu po Brexite. Nastal ideálny čas, aby sme posilnili európske technické podhubie a vytvorili „Spojené národy technické v Európe“.

Týmto žiadame vlády v celej Európe vrátane Veľkej Británie, aby boli nápomocné pri zreálňovaní tejto myšlienky, a to v týchto troch oblastiach:

Voľný tok dát

Odmietame vidieť nový vzťah s našimi britskými priateľmi ako súťaž. Sme presvedčení, že náš ekosystém potrebuje veľký jednotný digitálny trh.

Implementácia európskych nariadení, ako je GDPR, môže byť náročná, ale dúfame, že Spojené kráľovstvo uzná dôležitosť voľného toku dát medzi pobočkami firiem a scale-upov po celom kontinente. Ak sa prenos údajov cez hranice stane problematickejším, poškodí to rovnosť príležitostí, no zasiahne najmä startupy a platformy umelej inteligencie. Startupy budú potrebovať spoľahlivú reguláciu toku údajov medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Otvorte dvere talentom

Talenty sú jednou z hybných síl úspechu startupov po celom svete. Po odchode z EÚ existujú obavy, že sa vo Veľkej Británii zhoršia podmienky zamestnávania zahraničných pracovníkov. Francúzsko a Holandsko nedávno ohlásili kľúčové opatrenia, ktoré z nich majú spraviť vhodné miesta pre realizáciu ľudského potenciálu v medzinárodnom meradle.

Súčasťou opatrení sú aj  tzv. technologické víza, ktoré uľahčia ľudským zdrojom z oblasti technológii na celom svete pripojiť sa k lokálnym startupovým ekosystémom za menej ako dva týždne. Lídri EÚ musia prijať podobné opatrenia. Presmerovanie vysokokvalifikovanej pracovnej sily do niekoľkých európskych stredísk si bude vyžadovať kľúčové reformy. Komplikované náborové postupy a obmedzené pracovné povolenia, ktoré sa líšia v jednotlivých krajinách, by sa mali zjednodušiť vytvorením európskeho startupového víza.

Odstránenie prekážok pre zahraničné investície

Britské startupy sú absolútnym lídrom v technologických investíciách - 11,43 miliardy eur investovaných  v roku 2019 predstavuje tretinu celkovej sumy v Európe. Francúzsko  s 5,03 miliardami a Nemecko s 6,09 miliardami eur zaostávajú. Brexit by mal byť výzvou na prebudenie európskej investičnej scény v oblasti technológií, ktorá je stále rozdrobená. Veľká závislosť francúzskych a nemeckých firiem od domácich investorov dokazuje, že Európa ešte zďaleka nie je jednotným digitálnym trhom. Lokálni investori do startupov zaoberajúcich sa umelou inteligenciou tvoria v Nemecku 64 % a vo Francúzsku až 73 %. Európski investori zastupujú v oboch krajinách maximálne 17 %. Nedávna akvizícia európskeho lídra v oblasti zdieľania automobilov Drivy americkou spoločnosťou poukázala na nedostatok ambícií európskych korporácií v odvetví mobility. Riešenie vidíme v rozvoji celoeurópskych fondov a podpore cezhraničných európskych investícií.

Budovanie budúcich európskych gigantov si však bude vyžadovať nielen posilnenie akvizícií, ale aj vstup spoločností na burzy. Európska únia disponuje približne dvadsiatimi akciovými trhmi. Napriek tomu sa niekoľko úspešných európskych firiem rozhodlo, že vstúpia na newyorský trh s akciami NASDAQ.

Brexit vytvoril jedinečný impulz pre zmenu. Našou ambíciou je prekonať spleť národných predpisov a pripraviť prostredie pre budúcich európskych gigantov. Spájame sily a požadujeme zjednotenú tech ​​Európu. Či už s Veľkou Britániou alebo bez nej.

Pre Slovenské technologické firmy je Londýn a Veľká Británia voľbou číslo jeden pri expanzii na zahraničné trhy. Firmy ako Blue Vision Labs (predané Lyftu), Exponea a mnoho ďalších využívajú pobočky v Londýne pre lepší prístup ku kvalitnému kapitálu, rozsah trhu a jazykovú a kultúrnu prístupnosť. Predpokladáme, že Londýn bude technologickým hlavným mestom Európy aj naďalej, no mestá ako Amsterdam alebo Berlín obrovskú príležitosť dotiahnuť sa,” hovorí Matin Uhnak, Executive Director SAPIE.

Signatári:

 • Martin Uhnak, Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE)
 • Nicolas Brien, France Digitale
 • Christian Miele, German Startups Association
 • Simon Schaefer, Startup Portugal, chief executive of Factory.com
 • Markus Raunig, AustrianStartups
 • Ricardo Marvão, Beta-i
 • Jan Bormans, European Startup Network
 • Ivan Vasilev, The Bulgarian Startup Association (BESCO)
 • Bas Beekman, StartupAmsterdam
 • Benedikt Blomeyer, Allied for Startups
 • Peter Kofler, Danish Entrepreneurship Association
 • Augustin Jarak, Startup Croatia
 • Liz McCarthy, Scale Ireland

sapie

Všetky autorove články
Sifted.eu brexit unia Europa technológie starup

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať