SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Bude budúcnosť povolaní závisieť od digitálnych zručností?

0

Situácia na trhu práce sa každým rokom mení. To, čo sa kedysi považovalo za nadštandard, je dnes už viac-menej nevyhnutnosť. Doba sa zrýchlila a dopyt po digitálnych zručnostiach narastá. Podľa viacerých štúdii sa odhaduje, že v blízkej budúcnosti si bude 9 z 10 pracovných pozícií vyžadovať pokročilejšie technologické znalosti, ako to bolo doteraz.

Budúcnosť vybraných povolaní bude striktne závisieť od digitálnych zručností, na ktoré by sa malo myslieť už v ranom veku. Pretože čím skôr začneme, tým skôr dokážeme pochopiť a naučiť sa základné digitálne zručnosti, ktoré sa neskôr dajú rozvíjať. Dnešná mládež má omnoho väčší prístup k moderným technológiám, ako mali staršie ročníky. Napriek tomu sa k nim správajú skôr konzumne a nevyužívajú ich skutočný potenciál, ktorý by im v budúcnosti mohol otvoriť nové možnosti. Teraz si to ešte neuvedomujú, ale postupne prídu na to, že sa bez nich nezaobídu – otázkou bude, či už nebude potom príliš neskoro.

Prečo je to tak a ako sú na tom dnešné deti, ktoré už budú musieť vedieť oveľa viac než my, o tom sme sa porozprávali s Tatianou Švrčkovou, projektovou manažérkou vzdelávacieho programu ENTER zo Slovak Telekom.

NXT: Myslíte si, že budúcnosť povolaní bude závisieť od pokročilých digitálnych zručností?

T.Š.: Už teraz sme svedkami digitalizácie, ktorá sa takpovediac tlačí do každého odvetvia, ktoré poznáme. Pokrok je nezastaviteľný a jednoducho sa mu nevyhneme. Ak chceme držať trend s okolím, musíme sa postupne prispôsobovať a neustále sa vzdelávať. To isté platí aj o deťoch, žiakoch, ktorí by nemali využívať moderné technológie len na odreagovanie, ale pokúsiť sa s nimi pracovať aj iným spôsobom, ktorý im v budúcnosti pomôže ľahšie sa adaptovať a získať konkurenčnú výhodu pri pracovnom uplatnení. Rôzne zahraničné štúdie ukazujú, že budúce povolania budú zamerané viac na technologické pozície, ktoré si prirodzene vyžiadajú pokročilejšie digitálne zručnosti. A na tých treba začať pracovať už teraz.

 

NXT: Je podľa vás dostatočná osveta o digitálnom vzdelávaní na Slovensku?

T.Š.: Situácia sa postupne zlepšuje, ale stále nie sme na tom rovnako ako západná Európa. V posledných rokoch vzniklo viacero občianskych združení, ktoré sa zameriavajú práve na vzdelávanie mladšej generácie v tejto oblasti. A pozornosť sa sústredí aj na dievčatá a ženy, aby sa viac etablovali do digitálneho sveta, kde tradične očakávate skôr mužov. Našou snahou je práve spolupracovať s takými občianskymi združeniami a spoločne nájsť cestu k lepšej digitálnej osvete v spoločnosti. Tak ako je to pri učení sa cudzích jazykov v ranom veku, to isté platí aj pri digitálnych zručnostiach. Žiaci by postupne mali vnikať do tejto témy, aby si neskôr osvojili pokročilejšie zručnosti a mohli sa lepšie etablovať v budúcnosti. Nie nadarmo sa hovorí, že deti sú naša budúcnosť. Ak im dokážeme vytvoriť dobré podmienky už teraz, v dospelosti môžu z nich čerpať.

NXT: Dá sa v tejto oblasti urobiť ešte viac, aby vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností bolo dostupnejšie pre žiakov základných či stredných škôl?

T.Š.: Určite áno. Pred dvoma rokmi sme predstavili vzdelávací program ENTER, ktorého cieľom je zviditeľniť a spropagovať základy programovania, ktoré žiakom v základných a stredných školách môžu otvoriť nové možnosti a rozvíjať ich vedomosti. Prostredníctvom malého počítača Micro:bitu sa žiaci vedia oboznámiť so základmi programovania a neskôr ich rozvíjať. Je to taká vstupenka do sveta dospelých programátorov. No nie je to len o klasickom programovaní na hodinách informatiky. Vďaka medzipredmetovej synergii dokážu svoje nadobudnuté vedomosti uplatniť aj na iných predmetoch, čím sa im otvárajú úplne nové obzory. Pekný príklad je prepojenie riešenia, ktoré vzniklo na hodine informatiky a našlo uplatnenie na biológii, keď žiaci vymysleli automatické zalievanie kvetináča s rastlinami. Na tomto príklade krásne vidieť, ako sa dajú technológie využiť v praxi aj v iných odvetviach, ako je napríklad poľnohospodárstvo, ekológia atď.

 

NXT: Vnímate zvýšený záujem zo strany škôl či študentov o takýto typ vzdelávania?

T.Š.: Áno, a veľký. Sme radi, že učitelia našu myšlienku podporiť digitálne vzdelávanie prijali pozitívne. Vidíme to na rôznych aktivitách, projektoch, keď sa sami hlásia, posielajú nám rôzne videá, projekty, ktoré spoločne so žiakmi vytvorili. Je to obojstranne prospešná spolupráca. Na jednej strane sa deti učia nové veci, ktoré im v budúcnosti môžu pomôcť nasmerovať ich kariéru s vedomím, že takmer všetky povolania v budúcnosti si budú vyžadovať určitý typ digitálnej gramotnosti, čo netreba podceniť. Na druhej strane vnímame aj nadšenie zo strany učiteľov, ktorí majú rovnako zá­ujem posunúť sa z odbornej stránky.

Je to krásna vizitka viacerých zúčastnených strán, pretože každý učiteľ si želá, aby svojich žiakov naučil niečo nové, pripravil ich a ukázal im cestu, ktorou sa môžu v budúcnosti vydať, nehovoriac o tom, že vďaka digitálnemu vzdelávaniu sa im otvárajú širšie obzory na budúce uplatnenie. 

ÚVODNÉ FOTO: tirachardz - www.freepik.com

 

Slovak Telekom, a. s.

Všetky autorove články

Pridať komentár