SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Budú digitálne klony vaším konkurentom?

0
Nasadenie digitálne klonovaných zamestnancov by mohlo zmeniť pracovný trh. Pokročilé technológie totiž nastolili éru, v ktorej sa zdá, že zamestnanci môžu pracovať na dvoch miestach súčasne. Môže to znieť ako sci-fi, ale čoraz viac ľudí už v rámci svojich pracovných pozícií využíva digitálne „dvojčatá“, ktoré ich zastupujú na stretnutiach a riadia bežné úlohy. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}}  Potenciálne dôsledky tejto vznikajúcej technológie sú obrovské, ale jej budúce široké uplatnenie v práci si vyžaduje dôkladné preskúmanie, najmä v oblasti etiky a ochrany súkromia. Digitálne dvojča (alebo klon) je až desivo presná replikácia skutočných osôb v kyberpriestore. Tieto digitálne dvojčatá kopírujú fyzické, fyziologické, osobnostné a zručnostné charakteristiky, napodobňujú hlas, vzhľad a niektoré aspekty správania jednotlivca. Rozhodnutie využívať digitálne klony v rôznych odvetviach by mohlo zvýšiť finančnú efektívnosť a prispieť k celkovému rastu podnikov. Jedna z významných prí ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať