CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Business intelligence v Exceli – analýza hypotéz (What-if analýza)

0
Analýza hypotéz je what-if proces zmeny hodnôt v bunkách tabuľky, vďaka ktorému môžete vidieť, ako tieto zmeny ovplyvnia výsledky vzorcov v hárku. Pomocou nástrojov na analýzu hypotéz v Exceli môžete v jednom alebo vo viacerých vzorcoch použiť rôzne množiny hodnôt, a preskúmať tak rôzne výsledky. Analýzu hypotéz môžete napríklad použiť na zostavenie dvoch rozpočtov, pričom sa v obidvoch predpokladá určitá úroveň výnosov. Prípadne môžete zadať výsledok, ktorý má prostredníctvom vzorca vzniknúť, a potom môžete určiť, akou množinou hodnôt sa tento výsledok dosiahne.  Súčasťou Excelu sú tri typy nástrojov analýzy hypotéz: Scenáre, Hľadanie riešenia a Tabuľky údajov.  Video názorne ukazuje všetky tri funkcie analýzy hypotéz (what-if) v Exceli: správu scenárov, hľadanie riešení a tabuľku údajov