SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Automobilky na Slovensku vlani vyrobili historicky najviac áut

Prieskumy trhu
0

Zväz automobilového priemyslu SR na tlačovej konferencii zverejnil predbežné výsledky výroby áut na Slovensku za uplynulý rok. Vyplýva z nich že sa na Slovensku v minulom roku vyrobilo viac ako 1 100 000 vozidiel, čo je v porovnaní s rokom 2018 mierny nárast. Vďaka týmto výsledkom zostáva Slovensko aj naďalej svetovým lídrom v počte vyrobených automobilov s hodnotou 202 osobných áut na 1000 obyvateľov.  

Zaujímavé je že v apríli 2019 bolo u nás vyrobené 12 000 000-te auto. Podiel automobilového priemyslu na celkovom priemysle dosiahol 49,5 percenta a podiel na exporte 46,6 percenta. V rámci automobilového priemyslu je priamo zamestnaných viac ako 177 000 osôb, a vrátane nepriamych zamestnancov je to až 275 000 pracovných miest.

Vysoké hodnoty dosiahli v roku 2019 aj registrácie nových automobilov pri ktorých dokonca padol aj doterajší rekord. Dohromady bolo zaregistrovaných 113 863 nových oficiálne dovezených vozidiel všetkých kategórií. V porovnaní s rokom 2018 je to nárast o 1 998 vozidiel. V minulom roku padol rekord aj v predaji osobných motorových vozidiel (kategória Ml). Celkový počet dosiahol 101 568 vozidiel, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast o 3 488 vozidiel. V ostatných kategóriách - ľahké úžitkové vozidlá, ťažké úžitkové vozidlá, autobusy - bol zaznamenaný v roku 2019 pokles.

Najviac nových automobilov bolo registrovaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji. Na Slovensku sa v minulom roku zaregistrovalo aj 68 155 individuálne dovezených vozidiel. Podiel nových vozidiel na celkových registráciách tak dosiahol 59,8 percenta. V roku 2019 stále pretrvával trend dovozu veľmi starých vozidiel (viac ako 15-ročných), čo má vplyv na bezpečnosť na cestách, úroveň emisií z dopravy a životné prostredie.

Ak sa pozrieme na registrácie elektrických a hybridných vozidiel, hlavne plug-in hybridov jednoznačne tu poznať že v minulom roku nebola dostupná žiadna dotácia. Zatiaľ čo v roku 2017 a 2018 bol trend stúpajúci a v kategórii elektromobilov (BEV) bolo registrovaných 209 respektíve 293 (2018) vozidiel, rok 2019 zaznamenal prepad v predajoch na 165 registrovaných elektromobilov za rok. Boli sme tak aj oproti okolitým krajinám jediným trhom kde v minulom roku predaj elektromobilov klesal.   

Zaujímavý je aj pohľad na registrácie motorových vozidiel v porovnaní rokov 2018 a 2019. Vzhľadom na aféru „Dieselgate“ a následný hon na dieselové vozidlá stúpol v podstate vo všetkých kategóriách predaj benzínových vozidiel. To však malo paradoxne nepriaznivý vplyv na vývoj emisií CO2, keďže je známe že benzínové motory majú emisie CO2 vyššie. Medziročný nárast bol 4,72% , čo nie je práve potešujúci výsledok.

Predstavitelia ZAP SR upozornili, že na udržanie konkurencieschopnosti bude potrebné prijať v tomto roku zásadné opatrenia. Aj preto chcú pokračovať v začatom dialógu s vládou a apelovať na rýchlejšiu realizáciu navrhnutých opatrení. ZAP SR má dlhodobo jasne zadefinované základné bariéry ďalšieho napredovania automobilového priemyslu na Slovensku. Ide hlavne o akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rýchly a nepredvídateľný nárast mzdových nákladov, neexistenciu systému transferu vedeckých poznatkov do aplikačnej praxe a nízku úroveň rozvoja mobility na báze alternatívnych pohonov a prípravy na nové formy mobility. Zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu SR rokovali s vládou dvakrát - v decembri 2017 a vo februári 2019. Výsledkom sú uznesenia s konkrétnymi úlohami. Do žiadneho z uznesení sa nedostalo 13 bodov z materiálu ZAP SR, z čoho 5 je zásadných. Medzi ne patrí odpojenie minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny pre zvyšovanie nákladov zamestnávateľov; vytvorenie účinného mechanizmu na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov a ich pracovných návykov v čase stagnácie ekonomického vývoja; možnosť vyplácania prostriedkov na rekreačné poukazy zo sociálneho fondu zamestnávateľa; oslobodenie 13-teho a 14-teho platu, prípadne ďalších platov vyplácaných nad rámec zákona minimálne do výšky priemerného mesačného platu zamestnanca, od odvodov a daní na strane zamestnancov aj zamestnávateľov; revízia pravidiel pracovného času z hľadiska ich flexibility, vrátane rozšírenia možnosti dohody zamestnávateľa s podnikovou odborovou organizáciou na flexibilite pracovného času. Preto ZAP SR od súčasnej vlády požaduje urýchlené plnenie prijatých uznesení a podpis spoločného memoranda.

Zásadným dokumentom, ktorý bude ovplyvňovať budúcnosť automotive sektoru, bude aj programové vyhlásenie novej vlády.

Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár