SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Byrokracia sa dá výrazne odstrániť aj s pomocou technológií

Informatizácia
0
Od začiatku septembra už nemusia občania ani podnikatelia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra, ani listy vlastníctva vrátane poskytnutia kópie z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch. Realizácia prenesenia zodpovednosti a povinnosti s dokladovaním výpisov pri vybavovaní s úradmi z občana na zamestnancov verejnej správy nebola jednoduchá. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako gestor zákona proti byrokracii hľadal technické riešenie, ktoré by úradom pomohlo pripraviť sa na túto komplexnú zmenu. Požiadavkou na dodávateľa bolo aby riešenie bolo dostupné pre každého, používateľsky príjemné a nenáročné na technické požiadavky zariadení jednotlivých konzumentov. Výsledkom je portál OverSi ktorý už zabezpečil podporu viac ako 5 000 pracovníkom v rámci Ministerstva vnútra SR. Od 1. januára 2019 sa občania odbremenia aj od povinnosti dokladovať výpis a odpis z registra trestov a následne v ďalších etapách bude portál OverS ... Zobrazit Galériu

DXC.technology

Všetky autorove články
ÚPVII Over.si

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať