SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

ČR: KCT Data: 10 dôvodov prečo SAP

Tlačové správy
0
Podniková řešení od společnosti SAP AG představují komplex celé řady produktů umožňujících splnění i těch nejnáročnějších požadavků různorodých zákazníků. Produkty rodiny SAP jsou mnoha odborníky velmi kladně hodnoceny, stejně tak má ale SAP řadu odpůrců. Pojďme se proto objektivně podívat na desítku důvodů, proč SAP ano. 1. Celosvětové řešení
Řešení SAP jsou nasazena v mnoha zemích po celém světě a v rámci jednotlivých implementací došlo ke zohlednění řady individuálních specifik. SAP tak představuje ověřené řešení široce otestované v reálném provozu. Díky instalacím po celém světě byly prověřeny i nezvyklé vazby mezi jednotlivými moduly. Nespornou výhodou je také podpora mnoha jazykových mutací, stále více firem - a to i v České republice - vyžaduje rozhraní ve více jazycích.

2. Historie
Historie společnosti SAP AG spadá až do roku 1972, kdy byla založena pěti zaměstnanci IBM. Za více než čtyřicet let existence produktů SAP došlo k mnoha revolučním i evolučním změnám, které ale vždy odpovídaly skutečným požadavkům firemních zákazníků. Jedná se o nespornou konkurenční výhodu.

3. Propojení v rámci architektury
Jednotlivé stavební prvky podnikové informační architektury nikdy netvoří osamocené ostrůvky, ale jsou propojené do rozsáhlého funkčního celku. Produkty SAP lze úspěšně integrovat s mnoha různými firemními systémy, od autentizačních přes analytické až po archivační. Obdobně jsou podporovány různé provozní platformy.

4. Komplexnost
Řešení SAP umožňují pokrýt prakticky všechny agendy, se kterými se lze v podnikovém prostředí setkat. SAP v žádném případě nepředstavuje osamocený ERP systém, ale řeší například řízení vztahu se zákazníky, správu životních cyklů i řízení vztahů s dodavateli. Podpora různorodých oborových vertikál umožňuje snadnou implementaci i užití v řadě oborů. Nasazením řešení od společnosti SAP AG tak mohou firmy všech velikostí pokrýt prakticky veškeré své IT potřeby související s problematikou podnikových informačních systémů.

5. Přizpůsobitelnost a škálovatelnost
Je prakticky nemožné připravit softwarové řešení, které by bezezbytku vyhovovalo všem konkrétním požadavkům jakéhokoli zákazníka. Velkou výhodou produktů SAP jsou rozsáhlé možnosti přizpůsobení funkčnosti. Tyto možnosti podtrhuje známé tvrzení ve stylu - v SAP se neprogramuje, v SAP se customizuje. Nespornou výhodou pro zákazníky jsou i rozsáhlé možnosti funkčního i výkonového škálování, které mj. umožňuje i adekvátní vybalancování IT a business požadavků.

6. Informace v reálném čase
Objem zpracovávaných dat se obecně neustále zvyšuje, podniková prostředí nejsou žádnou výjimkou. Na druhou stranu mnoho typů zpracování musí poskytovat výstupy v reálním čase, tedy nejpozději v okamžiku, kdy jsou tato data ještě relevantní a užitečná. Produkty rodiny SAP díky flexibilní a škálovatelné architektuře SAP NetWeaver umí maximálně využít existující IT infrastruktury. Zákazník tak má dostatek prostoru pro ochranu investic a maximální snížení celkových nákladů na vlastnictví.

7. Podpora více rozhraní
Vzhledem k tomu, že SAP řešení umožňuje pokrytí široké škály požadavků, je zcela pochopitelné, že s jednotlivými moduly a systémy pracují uživatelé s naprosto odlišnými zkušenostmi, znalostmi a schopnostmi. Vývojáři na tuto různorodost nezapomínají a v rámci produktů nabízí různá uživatelská rozhraní tak, aby jednotlivé funkcionality bylo možné využívat intuitivně a přirozeně. Tato možnost je na trhu s podnikovými systémy bohužel poměrně ojedinělá.

8. Kolaborativní kvalita
Dnešní podniková prostředí jsou velmi rozsáhlá a komplikovaná. Najít jediné správné řešení je prakticky nemožné a úspěšnost implementace tak závisí na vnitřních i vnějších podmínkách. Z tohoto důvodu je velmi důležité definovat pravidla popisující, jak jednotlivé týmy zákazníka i dodavatele mají k implementaci řešení SAP přistupovat. Nejde přitom jen o technické podmínky, ale o všechny oblasti, které mohou úspěšnost implementace ovlivnit. S kolaborativním přístupem souvisí i existence velmi rozsáhlého SAP ekosystému zahrnujícího mj. konference, odborná fóra i propracované školící aktivity.

9. SAP Benchmarking
Existující i potenciální zákazníci společnosti SAP AG mohou bezplatně využít programu SAP Benchmarking, který pomáhá zákazníkům identifikovat potenciální IT oblasti ke zlepšení a seznamuje s moderními IT přístupy. Program je mj. založený na porovnávání jednotlivých ukazatelů mezi firmami srovnatelné velikosti a oboru podnikání. Měřitelné přínosy zapojení do programu se týkají například zvýšení tržeb. SAP Benchmarking je přitom jen jednou z mnoha doplňkových SAP služeb, které mohou firmy všech velikostí využít - k dispozici jsou například vstupní analýzy či financování.

10. Nejnovější technologie
Informační technologie se neustále vyvíjí a objevují se dočasné módní vlny i trvale využitelné principy. Nejnovější technologie nejsou do produktů SAP zapracovávány bezhlavě, ale vždy v návaznosti na skutečné potřeby trhu. V současných řešeních SAP lze využívat například výhod mobilních technologií, zpracování v cloudu či nejnovějších dohledových nástrojů.

Stačí uvedená desítka či nikoli? Jednotlivé produkty společnosti SAP AG nejsou všespasitelné a mnohé z uvedených výhod nabízí i další společnosti. Řešení SAP nicméně pokrývají jednotlivé oblasti komplexně a zákazníci nikdy nezůstávají osamoceni při řešení ani velmi individuálních problémů. Rozsáhlost nabízených služeb, dosavadní historie a funkční ekosystém je navíc dostatečnou zárukou dalšího rozvoje a ochrany vynaložených investic. Bez ohledu na velikost zákazníka a oblast, ve které podniká.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať