SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

GFI MailArchiver pomáha Colnej správe ČR udržať objem poštových dát na rozumnej úrovni

Tlačové správy
0

Spoločnosť GFI Software, popredný poskytovateľ infraštruktúry pre malé a stredne veľké podniky (SMB), oznámila, že Colná správa Českej republiky úspešne využíva riešenie GFI MailArchiver na archiváciu elektronickej pošty svojich takmer 6 000 užívateľov. Vďaka tomuto riešeniu dokáže Colná správa udržať objem dát na rozumnej úrovni, zbytočne nezaťažovať poštové servery a zvýšiť produktivitu práce užívateľov rýchlejším vyhľadávaním starších emailov.

Colná správa ČR má teraz jednoduchý prístup k archívom poštových schránok všetkých svojich užívateľov. Teraz je možné jednoducho nájsť omylom odstránené emailové správy a aj zásielky staré niekoľko rokov. Súčasná verzia poskytuje zaujímavé manažérske výstupy pomocou modulu MailInsights, vrátane napríklad znázornenia komunikačných tokov, reakčného času na prichádzajúce emaily či využívanie webmailov užívateľmi.

„Riešenie GFI MailArchiver bolo v Colnej správe nasadené pri migrácii poštovej prevádzky zo súborového riešenia Mail602 na Microsoft Exchange," povedal Petr Kněžourek, správca ICT, Colná správa ČR „Riešenie Mail602 bolo tvorené sústavou serverov v jednotlivých lokalitách, vrátane archívov, a bolo tak náročné z pohľadu požiadavky na hardvér, tak aj na správu a údržbu. Vďaka zavedeniu centrálnej archivácie sa užívateľské poštové schránky darí udržať na rozumnej hranici z pohľadu objemu dát, čo je u organizácie s celorepublikovou pôsobnosťou veľmi podstatné. Vďaka nasadeniu produktu GFI MailArchiver, môžeme tiež vykonávať automatické čistenie užívateľských schránok."

Potreba vykonávať archiváciu elektronickej pošty mimo vlastný poštový systém vyplýva okrem iného aj z všeobecných bezpečnostných odporúčaní. Základnou požiadavkou pre systém archivácie elektronickej pošty bolo uloženie všetkej doručenej a odoslanej elektronickej pošty z mailboxov MS Exchange do úplne nezávislého archívu tak, aby nebolo možné užívateľsky ani administratívne meniť už raz archivovanú elektronickú poštu. Súčasne bolo nutné zabezpečiť funkčnosť archívu v prípade havárie poštového servera či serverov tak, aby dočasná nefunkčnosť poštovej infraštruktúry umožnila prístup k už doručenej a archivovanej pošte pomocou webového rozhrania.

Pri výbere archivačného riešenia zvažovala Colná správa ČR celý rad aspektov, jedným z hlavných bola cena, ktorá je voči iným riešeniam niekoľkonásobne nižšia. Ďalším dôvodom bola vlastnosť riešení GFI MailArchiver, kedy toto riešenie nezaťažuje poštový server ukladaním linkov na archivované e-maily, a tým neznižuje jeho výkonnosť.

„Hlavnou kvalitou GFI MailArchiver je jednoduchosť, vysoký výkon a hodnota. Riešenie uľahčuje ako SMB firmám, tak aj veľkým distribuovaným organizáciám, ako je Colná správa ČR, ochranu pred únikmi citlivých dát, zvyšuje produktivitu práce užívateľov a poskytuje účinnejšiu správu archívov elektronickej pošty pri veľmi zaujímavých cenových podmienkach," povedal Martin Říha, riaditeľ pre stratégiu v spoločnosti GFI Česká republika a Slovensko. „S riešením GFI MailArchiver majú podniky navyše k dispozícii viac možností získavať cenné informácie zo svojich archivovaných emailov, významne redukovať potreby na úložný priestor a zefektívňovať svoju prevádzku."

Viac informácií o GFI MailArchiver je možné získať na http://www.gfi.cz/mailarchiver/.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať