CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

CZ: Gartner identifikoval štyri fázy vývoju blockchainu

Tlačové správy
0

Vybrané postřehy z nové knihy “The Real Business of Blockchain: How Leaders Can Create Value in a New Digital Age,” která byla představena na konferenci Gartner IT Symposium/Xpo v Barceloně.

Celková přidaná hodnota vygenerovaná projekty a řešeními na bázi blockchainu do roku 2030 bude představovat 3,1 bilionu dolarů. Polovina této částky připadne podle Gartneru do roku 2025 na aplikace navržené pro provozní optimalizace. Podnikům a organizacím nicméně hrozí, že ve snaze předehnat konkurenci a nasadit blockchain co nejdříve udělají přešlapy a minou tak příležitost získat z blockchainu maximum.

„Vedle provozní optimalizace a efektivity umožní plně vyspělá a úplná blockchain řešení podnikům navrhovat zcela nové typy obchodních vztahů, monetizovat nelikvidní aktiva a redistribuovat data i přidanou hodnotu v digitálním světě. V tom bude skutečná obchodní hodnota blockchainu,“ vysvětluje David Furlonger, význačný analytik a viceprezident výzkumu Gartner. „Aby tento potenciál naplno využili, měli by CIO použít framework, s jehož pomocí společně s kolegy ve vedení organizací lépe pochopí vhodnost načasování investic a hodnotové propozice jednotlivých řešení založených na blockchainu.“

Gartner pro tyto účely vytvořil framework Blockchain Spectrum (anglicky), s jehož pomocí lze zkoumat postupnou evoluci blockchainových řešení i to, jak ji lze nejlépe aplikovat na vlastní byznys a tvorbu přidané hodnoty v podniku. V knize “The Real Business of Blockchain: How Leaders Can Create Value in a New Digital Age,” jež vyšla minulý měsíc, pak David Furlonger společně se spoluautorem Christophem Uzureau používají spektrum jako jeden z analytických modelů pro nastínění vývoje blockchainu v nadcházejícím desetiletí. Hlavní postřehy z kniny byly také prezentovány v rámci konference Gartner IT Symposium/Xpo.

Blockchainové spektrum sestává ze čtyř vývojových fází, které určují vlastnosti řešení na nich vytvořených – z nichž některá se patrně ještě několik let neobjeví, budou ale hrát zásadní roli v budoucím fungování byznysu i společnosti. Každá fáze přináší své vlastní příležitosti a rizika – CIO by proto měli začít experimentování s blockchainem až po jejich prostudování a pochopení, neboť rozhodnutí, která dnes učiní, mohou mít dalekosáhlé důsledky na konkurenceschopnost jejich podniků i odvětví.

Blockchain podporující technologie

Jde o technologie poskytující základy, na nichž lze vytvářet stávající i budoucí blockchain řešení a obchodní modely. Lze je ale použít coby základ neblockchainových řešení – například pro optimalizaci provozu. Patří sem kryptografie, distribuované výpočetní modely, P2P sítě a messaging.

Blockchainem inspirovaná řešení

V roce 2012 začaly podniky a IT organizace zkoumat blockchain prostřednictvím prvních PoC a pilotních projektů. Tato fáze bude pokračovat ještě počátkem příštího desetiletí. Blockchainem inspirovaná řešení využívají základní technologie, kombinuje ale jen tři z pěti prvků blockchainu: distribuci, šifrování a neodvolatelnost. Přestože některé z těchto řešení mohou zahrnovat i tokenizaci, nejsou dostatečně decentralizovaná, aby jejich tokeny mohly utvořit nové systémy výměny hodnoty na úrovni tzv. Internetu hodnoty. Jde často o řešení, jejichž cílem je přetvoření stávajících procesů konkrétní organizace či odvětví při zachování centralizovaného řízení.

Kompletní blockchain řešení

Kompletní blockchain řešení zahrnují celou hodnotovou propozici blockchainu, tedy všech jeho pět prvků – distribuci, šifrování, neodvolatelnost, tokenizaci a decentralizaci. Kompletní blockchain řešení obsahují tokenizaci na bázi chytrých kontraktů a decentralizace, což jsou prvky, které blockchainem inspirovaná řešení postrádají. Umožňují tak obchodování či směnu nových druhů hodnoty (aktiv) a rozbíjejí stávající monopoly hodnoty a procesů (jako jsou digitální prodej a digitální reklama). “V současné době pracuje na kompletních blockchain řešeních jen málo běžných podniků. Nicméně řada startupů na nich pracuje, nebo je již zprovoznila. Některé začnou nabývat na významu a rychle růst po roce 2020 a zejména 2025,” říká David Furlonger. “Přestože k tomu nedojde hned, postupné pronikání kompletních blockchain řešení donutí podniky hledat nové provozní modely založené na vyšší míře decentralizace, než jakou dnes připouštějí.”

Rozšířená blockchain řešení

Po roce 2025 se vzájemně se doplňující technologie jako je internet věcí (IoT), umělá intelligence (AI) a decentralizovaná samostatná identita (SSI) spojí a integrují s blockchainovými sítěmi. Výsledkem budou rozšířená blockchain řešení, jež rozšíří možnosti tokenizace a výměny hodnoty a umožní realizaci velkého počtu malých transakcí, jež by tradiční mechanismy nemohly podporovat.

“Evoluci blockchainu nelze ignorovat,” zdůrazňuje David Furlonger. “Kompletní blockchain řešení se ve větší míře objeví již během tří let. A jen o chvíli později se zformují nová obchodní a společenská prostředí zahrnující IoT a AI, v nichž budou autonomní a inteligentní věci disponovat aktivy a směňovat hodnotu. Lídři podniků a organizací, kteří to nedokáží zahrnout do budoucích scénářů a technologických plánů a odloží úvahy o dvou klíčových prvcích kompletního blockchainu – decentralizaci a tokenizaci, riskují, že se jejich organizace v době, kdy blockchain dospěje, nebudou umět přizpůsobit.”

Gartner

Všetky autorove články
Gartner Blockchain kniha

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať