CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Lenovo zaznamenalo medziročný nárast tržieb, čistého príjmu a pozitívne príjmy pred zdanením už 9 po sebe idúcich kvartálov

Tlačové správy
0

Skupina Lenovo oznámila, že celkové tržby za druhý fiškálny štvrťrok dosiahli 13,5 miliardy USD. Príjmy pred zdanením narástli o 45 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom v predchádzajúcom roku, čo predstavuje 310 mil. USD. Čistý zisk takisto medziročne narástol o 20 % na 202 mil. USD. Príjmy sú naďalej rovnomerne rozvrstvené medzi štyri hlavné regióny (Ameriky, Pacifická Ázia, Čína, EMEA), pričom každý zaznamenal viac ako 20 % podiel z výnosov.

Základný zisk na akciu dosahoval v druhom štvrťroku hodnotu 1,69 centa USD alebo 13,23 hongkongských centov. Predstavenstvo skupiny Lenovo oznámilo výplatu dividend v hodnote 6,3 hongkongských centov na akciu.

“Teší nás, že neustály rast nám počas predchádzajúceho kvartálu priniesol solídne finančné výsledky aj v prostredí zložitého a dynamického globálneho trhu. Tento úspech pramení z nášho záväzku voči inováciám, zákazníkom na 180 svetových trhoch a z toho, ako svet privítal našu víziu poskytovať inteligentnejšie technológie pre všetkých,“ povedal Yang Yuanqing, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo.

Globálne obchodné prostredie

Napriek pretrvávajúcej neistote na globálnom trhu a celkovej geopolitickej situácii, tieto ovplyvňujú finančnú výkonnosť spoločnosti iba okrajovo. Aj výsledky tohto kvartálu podčiarkujú kontinuálnu vysokú výkonnosť spoločnosti. Pozíciu lídra na trhu si Lenovo udržiava aj vďaka globálnemu presahu, flexibilnej výrobnej základni s väčšinovým vlastníckym podielom a dlhodobo silnej finančnej výkonnosti. Lenovo má dobrú pozíciu na zvládanie zložitých a dynamických podmienok trhu a zároveň dosahovanie dlhodobo udržateľných výsledkov.

Prehľad biznis skupín

Hnacím motorom silných výsledkov je Skupina inteligentných zariadení (IDG). Skupina pre osobné počítače a inteligentné zariadenia (PCSD), jedna z jej dvoch obchodných jednotiek, oznámila výnosy 10,7 miliardy USD a rekordné príjmy pred zdanením narástli o 5,7 %. Objem predaja počítačov zaznamenal silný medziročný rast o 7,1 %, čo vyústilo do celkového medziročného nárastu výnosov skupiny PCSD o 4, 1 %. Príjmy pred zdanením dosiahli 612 miliónov USD, čo je medziročný nárast 97 mil. USD.

Tržby v segmente osobných počítačov prekonali trh, ktorý sa stále zotavuje. Podiel Lenovo na globálnom trhu sa drží na hranici 24, 4 %, vďaka čomu si Lenovo poistilo pozíciu celosvetovej jednotky na trhu s osobnými počítačmi. Rast pramení z vysokého nárastu prémiových kategórií, vrátane pracovných staníc, tenkých a ľahkých zariadení a vizuálnych a herných počítačov, pričom všetky zaznamenali medziročný nárast v dvojciferných číslach. Skupina PCSD bude aj v budúcnosti klásť dôraz na rast prémiového portfólia a špičkovú ziskovosť v odvetví, pretože pri inováciách portfólia čerpá zo skúseností zákazníkov.

Druhá najväčšia obchodná jednotka IDG, Skupina pre mobilné zariadenia (MBG), zaznamenala už štvrtý ziskový kvartál po sebe s pozitívnym ziskom pred zdanením, čím medziročne vzrástla o 57 mil. USD. Hoci medziročne nastal menší úbytok v tržbách (5,7 % na 1, 5 miliardy USD), skupina sa naďalej sústredí na kontrolu zásob, efektívne portfólio a dôkladnú kontrolu nákladov, aby pomohla zvýšiť marže. Najsilnejší región Latinskej Ameriky pokračuje v medziročnom raste a zvyšovaní príjmov, zisku a podielu na trhu. V Severnej Amerike Lenovo poskočilo oproti predchádzajúcemu kvartálu o dve priečky na štvrté miesto. Okrem toho, tržby aj ďalej prekračujú očakávania trhu a zisk sa zvyšuje. Lenovo bude v budúcnosti pokračovať v investíciách do segmentu mobilných zariadení, aby naplno využilo neprestajný a budúci nárast príležitostí na vybraných nových a ziskových trhoch.

Skupina dátových centier (DCG) si úspešne poradila s výzvami kvartálu a hlási už 9. za sebou nasledujúci štvrťrok znižovania strát. Celkové výnosy DCG poklesli o 13,8 % ako výsledok nižších cien kľúčových komponentov a zdržanlivosti niektorých najväčších zákazníkov hyperškály. Výnosy – bez Hyperškály – narástli medziročne o 13 %, pričom Čína zaznamenala viac ako 47 % nárast v iných ako hyperškálových príjmoch v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulý rok. Okrem toho DCG zaznamenalo dvojciferný nárast v segmente Storage, Softvérovo definovanej infraštruktúry a High Performance computing, čo je výsledkom rozšíreného portfólia úložísk, silnej ponuky ThinkAgile a nových HPC projektov. Do budúcnosti bude DCG pokračovať v raste v iných ako hyperškálových segmentoch, vrátane rýchlo rastúceho SDI a Storage. Zároveň budú pokračovať investície do nových príležitostí v Edge, Telco a AI infraštruktúre. Očakáva sa rozšírenie zákazníckej základne hyperškály a návrat k rastu v druhej polovici tohto fiškálneho roka.

Predaj softvéru a služieb mieri k méte 1 miliardy USD

Výnosy z predaja softvéru a služieb* narástli medziročne o 35%, čím dosiahli takmer 900 mil. USD. Zariadenie ako služba (DaaS), premier podpora a spravované služby výrazne narástli, čím prispeli k vynikajúcim výsledkom a pokračujúcej diverzifikácii príjmových prúdov spoločnosti. Očakáva sa, že tento segment podnikania veľmi skoro presiahne hranicu 1 miliardy USD kvartálne.

Lenovo

Všetky autorove články
Lenovo prijmy trzby

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať