CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

CZ: Nový projekt od Samsungu pripravuje mladých ľudí na prácu budúcnosti

Tlačové správy
0

Svět práce se mění závratným tempem. Sílí důraz na neformální vzdělávání a žádané jsou především dovednosti, které odlišují lidi od strojů – kreativita a emoční inteligence. Tituly už na moderním pracovním trhu k úspěchu nestačí. Jak se v digitalizovaném 21. století prosadit? Příležitostí pro studenty z Česka a Slovenska je nový projekt Samsung Tvoje šance #FUTURESKILLS. Přihlášku s krátkým videem je možné zaslat on-line do 15. ledna.

Bezmála roční rozvojový program je zaměřen na dovednosti budoucnosti a na své si v něm přijdou především zájemci o marketingové, manažerské a technické obory. „Desetiměsíční program Samsung Tvoje šance #FUTURESKILLS má za cíl připravit mladé lidi na budoucnost. Ukázat jim možnosti a nároky stále silněji digitalizovaného trhu práce a pomoci jim nalézt uplatnění v moderním světě plném technologií. V projektu se naučí dovednosti, které jim otevřou příležitosti k úspěchu dnes i zítra, nehledě na vzdělání, zázemí, sociální skupinu či lokalitu,“ uvedla Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung, která projekt organizuje ve spolupráci s neziskovou organizací Institut kariéry a rozvoje.

Projekt je určen mladým Čechům a Slovákům ve věku 17 až 21 let, kteří studují 3. a 4. ročník střední školy nebo první ročník vysoké školy. Není podstatné, zda je kandidát ze sociálně slabých poměrů, hlavní je motivace vzdělávat se a zajímat se o marketingové, manažerské nebo technické obory. „Z přihlášených vybereme maximálně deset účastníků projektu, kteří absolvují šest workshopů zaměřených na všeobecnou gramotnost – kariérové poradenství, finance, rozpoznání talentu, práce na osobní značce či umění prezentace. Na vícedenních letních kempech se naučí dovednosti pro moderní trh práce, vyzkouší si práci v marketingu, reklamě, poznají projektový management a zdokonalí své digitální dovednosti. Celý projekt je velmi intenzivní, vyžaduje čas i energii, jde do hloubky a o to větší a dlouhodobý smysl pro skutečně zaujaté lidi má,“ popsala realizátorka projektu Lucie Mairychová z Institutu kariéry a rozvoje.

Kromě společného programu získá každý účastník v projektu finanční podporu a prostředky pro rozvoj svých individuálních talentů a dovedností. „Ty mimo jiné uplatní a rozvine v praxi během realizace vlastního skupinového projektu v regionu, a to se vším všudy – vyzkouší si projektové a finanční řízení, marketing projektu, technickou stránku projektu včetně jeho realizace a vyhodnocení,“ přiblížila Lucie Mairychová.

To vše jsou dovednosti budoucnosti, které účastníci využijí v jakékoli profesi. Složité období dospívání provází neustálý tlak na správnost volby a to je pro mnoho teenagerů velmi stresující. I s tím může projekt pomoci. „Způsob práce čím dál víc ovlivňují technologie. Vnímat, kam se náš obor posouvá, je pro mladé lidi velkou příležitostí a konkurenční výhodou. Projekt Samsung Tvoje šance #FUTURESKILLS připravuje své účastníky na změny pracovního trhu tím, že klade důraz na dovednosti potřebné pro orientaci v moderním technologickém světě, jako je aktivní učení, aktivní naslouchání, analytické myšlení, schopnost vyjednávání, práce v týmu nebo komplexní řešení problému. Při rychlém tempu změn jsou to právě tyto dovednosti, které rozhodují o kvalitě uplatnění, ať už se člověk vydá jakýmkoli směrem,“ vysvětlila Zelenická.

tvoje šance

Všetky autorove články
tvoje šance projekt Slovensko praca Česko

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať