Samsung_06 Samsung_06 Samsung_06 Advertisement

CeBit tento rok nebude, priemyselné IT riešenia budú vystavované na Hannover Messe 2019

0

Ako už bolo avizované, tradičný veľtrh CeBit končí a niektoré jeho témy, hlavne enterprise IT a IT podpora priemyslu, logistiky, budú vystavované na veľtrhu Hannover Messe, ktorý sa bude konať v termíne od 1. do 5. apríla 2019. Nosnou témou podujatia bude priemyselná inteligencia. Očakáva sa účasť 6500 firiem zo 75 krajín. Tento rok je partnerskou krajinou veľtrhu Švédsko.

Priemysel sa mení – rýchlo a radikálne. V rámci sieťovo prepojeného priemyslu majú stále väčší význam témy ako umelá inteligencia a strojové učenie. Pozornosť sa však zameriava aj na úlohu človeka. Globálne koncerny, stredne veľké firmy aj startupy prezentujú komponenty, procesné a systémové riešenia pre priemyselnú výrobu a energetické zásobovanie.

 „Umelá inteligencia má potenciál radikálne meniť priemysel,“ zdôrazňuje Jochen Köckler, predseda predstavenstva Deutsche Messe. V budúcnosti budú technológie umelej inteligencie riadiť zosieťované výrobné zariadenia a priebežne optimalizovať celé systémy. Výrobné procesy sa stanú flexibilnejšími a efektívnejšími. Priemyselné firmy stále viac využívajú inovatívne digitálne technológie. Hlavnú úlohu pri tom zohrávajú strojové učenie a umelá inteligencia, pretože integrujú dáta z rôznych zdrojov, predvídajú chyby a odstraňujú problémy. Na HANNOVER MESSE bude prezentovaných viac ako 100 konkrétnych príkladov použitia strojového učenia. V takomto rozsahu téma strojového učenia ešte nikde na svete nebola prezentovaná. Návštevníci sa môžu tešiť na roboty, ktoré samostatne riešia úlohy a svoje vedomosti odovzdávajú ďalej iným strojom. Alebo systémy umelej inteligencie, ktoré dávajú technikovi pri opravách podrobné inštrukcie a sprevádzajú ho pri ich vykonávaní. Celý systém sa v rámci dialógu s človekom neustále zlepšuje, pretože sa s každým novým problémom a s každou spätnou väzbou niečo viac naučí.

Nový 5G štandard sietí bude tvoriť základ pre rozsiahlu digitalizáciu hospodárstva a spoločnosti. Predovšetkým pre priemysel bude 5G dôležitým míľnikom, pretože budú už aplikovateľné technológie budúcnosti, ako strojové učenie vo výrobe alebo autonómne riadenie. Spoločne s dodávateľom sieťových prvkov Nokiou bude zriadená „5G aréna" – testovacie 5G pole, kde budú predstavené prvé príklady použitia.

Nosná téma Industrial Intelligence bude znamenať digitálne prepojenie človeka a stroja vo veku umelej inteligencie „Ak hovoríme o prednostiach umelej inteligencie, neznamená to, že by sme sa mohli zriecť inteligencie ľudskej. Práve naopak,“ hovorí Köckler. „Pocit zodpovednosti, kreativita a riadenie – s týmito vlastnosťami bude človek naďalej zohrávať najdôležitejšiu úlohu v priemysle.“ Dôležitý prínos k tejto problematike bude mať nový kongres Future of Work in Industry. Tretieho apríla sa stretne dovedna 300 odborníkov z rôznych oblastí priemyslu, aby prediskutovali dôsledky digitalizácie na kvalifikáciu a organizáciu práce – bude medzi nimi aj filozof a autor Richard David Precht.

Základný pilier našej priemyselnej spoločnosti je mobilita. V oblasti infraštruktúry pre elektromobily sa všetko točí okolo technológií nabíjania, nových evidenčných systémov alebo alternatívnych transportných riešení. 

Na sprievodnom podujatí Industrial Pioneers Summit sa bude diskutovať o digitalizácii, umelej inteligencii, spolupráci človek - stroj a platformovej ekonomike. Pozvaní sú myslitelia, odborníci a novátori z priemyslu, politiky, hospodárstva, vedy a spoločnosti. 

Partnerská krajina Švédsko sa už desaťročia zodpovedne stavia k pokroku a inováciám. Po názvom Sweden Co-Lab – spojenie konceptov Co-Creation a Inovation – sa v Hannoveri prezentujú švédske firmy, ako dodávatelia riešení Smart Industry a ako atraktívni partneri pre medzinárodnú spoluprácu.

Na veľtrhu bude svoje riešenia vystavovať aj slovenská firma Photoneo.

 

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
CeBIT Hannover Nannover Messe Industry 4.0 priemysel

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať