SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Čerstvo rebrandovaný Seyfor, z portfólia fondu Sandberg Capital, kupuje lídra na našom trhu v monitorovaní áut Commander Service

Tlačové správy
0

Česko-slovenská IT spoločnosť Seyfor, donedávna známa ako Solitea, ktorá je popredným medzinárodným dodávateľom podnikových softvérov v regióne strednej a východnej Európy, sa opäť rozrastá. Kupuje 100 % podiel v slovenskej spoločnosti Commander Services. Ide o vôbec prvú investíciu spoločnosti pod novým názvom Seyfor a zároveň prvú investíciu v oblasti fleet managementu / monitorovania vozidiel, ktorou značne posilní svoje postavenie na slovenskom trhu.

SAMSUNG 042024 Advertisement  

Cieľom akvizície je poskytovanie komplexnejších vnútropodnikových služieb, spolupráca v oblasti budovania inovatívnych technologických riešení a ich následná expanzia do regiónu. Slovenská spoločnosť Commander Services sa od svojho vzniku v roku 2005 vyprofilovala na domáceho lídra v oblasti poskytovania služieb monitoringu vozidiel prostredníctvom technológií GPS a GSM v segmente B2B.

Jej tržby za rok 2021 dosiahli sumu 6,4 miliónov eur a EBITDA spoločnosti bola 1,6 milióna eur. Na Slovensku a v Českej republike zamestnáva viac ako 100 ľudí. Poskytuje služby pre viac ako 7-tisíc firiem a spolu monitoruje približne 55-tisíc objektov na oboch trhoch. Seyfor kupuje Commander Services od spoločnosti PosAm, ktorá je majoritne vlastnená najväčším telekomunikačným operátorom na našom trhu - spoločnosťou Slovak Telekom.

Od začiatku tohto roka akviroval Seyfor, ešte pod názvom Solitea, už päť spoločností, z toho dve na slovenskom (Besteron a Tapeon), dve na českom (Techniserv IT a Gesteem) a jednu na slovinskom trhu (Vasco). Jeho dlhodobou víziou je automatizovať a zefektívňovať podnikateľom a spoločnostiam vnútorné procesy, pričom riešenie od Commanderu mu umožní na česko-slovenskom trhu významné rozšírenie portfólia o poskytovanie služby týkajúcej sa správy firemných vozidiel.

Agenda elektronickej knihy jázd je typ služby, po ktorej čoraz viac siahajú spoločnosti bez ohľadu na svoju veľkosť. Zároveň, pri súčasných vysokých cenách pohonných hmôt veríme, že riešenie, ktoré jednoduchým spôsobom zníži náklady na PHM, bude na trhu ešte atraktívnejšie. Službu monitoringu firemných vozidiel sme doposiaľ klientom neponúkali, kúpa lídra na trhu v tejto oblasti je preto prirodzené vyústenie našej plánovanej expanzie naprieč segmentami,“ hovorí Martin Cígler, CEO spoločnosti Seyfor. Dodáva, že Commander Services bude naďalej fungovať ako samostatná spoločnosť s vlastným manažmentom. Na druhej strane obe spoločnosti už dnes vidia medzi sebou viaceré synergie, ktoré budú chcieť v budúcnosti realizovať.

K dlhodobým cieľom spoločnosti Commander Services patrí neustále skvalitňovanie služieb, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu a návratnosť pre klientov a tiež budovanie silnej pozície v segmente monitorovacích riešení nielen na slovenskom trhu. Už dnes patrí medzi etablované firmy a s narastajúcim počtom spokojných zákazníkov sa jej darí úspešne rásť a ekonomicky silnieť. Napomáha tomu aj rozširovanie portfólia služieb v oblasti GPS monitoringu, zavádzanie inovácií a silné partnerstvá.

„Zmena vlastníkov či veľké zmeny vo všeobecnosti často vyvolávajú medzi zamestnancami, či v manažmentoch akvírovaných firiem, obavy. Náš manažérsky tím a moji kolegovia vo firme sa z čerstvej príslušnosti k skupine Seyfor, pod krídlami renomovaného investora Sandberg Capital, však doslova tešia. Prečo? Investičné zámery nových vlastníkov majú významný prekryv s dlhodobou stratégiou Commander Services, ktorú sa nám darí napĺňať. Príslušnosť k skupine Seyfor a investičné možnosti Sandberg Capital sú prísľubom a potenciálom pre ďalšiu akceleráciu na tejto ceste. Vzájomná užšia spolupráca nám otvára dvere k novým firemným zákazníkom a naše služby vhodne dopĺňajú produktové portfólio skupiny v oblasti podnikových informačných systémov o GPS monitoring a fleet management. Expanziu aj mimo česko-slovenský trh by sme radi vystužili skúsenosťami a potenciálom, ktorý ponúka úspešné zahraničné pôsobenie našich nových majiteľov,“ dodáva Miroslav Bielčik, generálny riaditeľ Commander Services.

Rozvoj unikátnych technologických riešení prioritne z dielne slovenských a českých podnikateľov je cieľom slovenskej private equity spoločnosti Sandberg Capital, ktorá je väčšinovým vlastníkom spoločnosti Seyfor. „Spoločnosť Commander Services sme sledovali dlhšiu dobu. Kombinácia dlhodobých vynikajúcich obchodných výsledkov spolu s kvalitným technologickým riešením a veľmi talentovaným interným tímom boli hlavné dôvody, prečo sme sa rozhodli do spoločnosti zainvestovať. Veríme, že dokážeme akcelerovať jej ďalší rast a zároveň poskytnúť zákazníkom Seyforu unikátne a komplexné riešenia,“ hodnotí Michal Rybovič, partner Sandberg Capital,

Obe spoločnosti sa dohodli, že hodnotu transakcie nebudú zverejňovať.

O spoločnosti SEYFOR

Seyfor, a.s., patrí medzi veľkých európskych dodávateľov ICT riešení. Spoločnosť zamestnáva v siedmich krajinách vyše 1 600 zamestnancov, a celosvetovo obsluhuje zákazníkov v 38 krajinách. V tomto roku Seyfor (do 1. 12. 2022 pod pôvodným názvom Solitea) očakáva konsolidované výnosy presahujúce 130 miliónov eur a dlhodobo patrí k najrýchlejšie rastúcim IT spoločnostiam v regióne. V posledných štyroch rokoch uskutočnil Seyfor mnoho významných akvizícií IT spoločností v európskom regióne. Seyfor dlhodobo posilňuje svoju pozíciu významného európskeho dodávateľa informačných technológií pre komerčné subjekty aj štátnu správu. Majoritnými vlastníkmi holdingu Seyfor sú slovenská private equity spoločnosť Sandberg Capital a Martin Cígler.

O spoločnosti COMMANDER SERVICES

Commander Services s.r.o. je slovenským lídrom v oblasti GPS monitorovania firemných vozidiel s najväčším trhovým podielom. Na Slovensku pôsobí od roku 2005 a posledné roky rýchlo rastie aj v Českej republike. Od roku 2018 bol Commander Services dcérskou spoločnosťou PosAm patriacej do skupiny Deutsche Telekom. Poskytuje komplexné riešenia v oblasti monitorovania vozidiel a fleet managementu. Vďaka svojmu know-how a IT oddeleniu dokáže na jednej strane flexibilne riešiť požiadavky zákazníkov a na druhej strane im poskytnúť best practises v odvetví pomocou vlastného produktu. Vďaka prepracovanej logistike a kvalitným prevádzkovým službám je schopná v krátkom čase obslúžiť každého zákazníka. Svojimi šiestimi pobočkami – Bratislava, Zvolen, Žilina, Košice, Praha a Brno sa snaží byť spoločnosť dostupná pre klientov z rôznych regiónov cieľových trhov.

SEYFOR

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať