SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Christian Klein zostáva generálnym riaditeľom spoločnosti SAP

Tlačové správy
0

Spoločnosť SAP SE oznámila, že predĺžila zmluvu so svojim generálnym riaditeľom a členom predstavenstva Christianom Kleinom (44) o tri roky, do konca roka 2028.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Spoločnosť zároveň posilnila Kleinovo postavenie v predstavenstve. Doteraz pôsobil ako jeho hovorca, teraz sa stal jeho predsedom. Klein sa stal členom predstavenstva spoločnosti SAP v roku 2018, v októbri 2019 sa stal jedným z viacerých generálnych riaditeľov, aby sa potom v apríli 2020 stal jediným CEO spoločnosti SAP SE.

„Vo svojej pozícii CEO Christian Klein konzistentne riadil transformáciu SAP na cloudovú spoločnosť,“ povedal profesor Hasso Plattner, predseda dozornej rady SAP SE. „Chcel by som Christianovi Kleinovi poďakovať za jeho výnimočný príspevok k úspechu SAP. Predčasným predĺžením jeho zmluvy a posilnením jeho pozície chceme jasne podčiarknuť dôležitosť roly, ktorú zohráva pri prebiehajúcej transformácii spoločnosti. Sme presvedčení, že to položí základy pre pokračujúci rast SAP vo vysoko dynamickom odvetví IT.“

„Chcel by som poďakovať dozornej rade SAP za dôveru, ktorú do mňa vložili. Teším sa na pokračujúcu spoluprácu s mojimi kolegami v predstavenstve spoločnosti ako aj s našimi zamestnancami, partnermi, zákazníkmi a investormi,“ povedal Klein. „Viesť SAP na ceste stať sa jednotkou medzi spoločnosťami pre podnikové aplikácie a biznisovú umelú inteligenciu je privilégiom.“

Klein začal svoju kariéru v SAP v roku 1999 ako študent. V spoločnosti zastával rôzne pozície, vrátane miesta finančného riaditeľa SAP SuccessFactors a hlavného kontrolóra. V roku 2016 sa stal prevádzkovým riaditeľom SAP, túto úlohu vykonával až do roku 2021.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com.

 

SAP

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať