SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Cigaretové ohorky a tabakové náplne nepatria na zem, ale do cesty

Technológie
0

Vedeli ste, že ročne sa na celom svete vyhodí až 4,5 bilióna použitých cigaretových filtrov[1]? Na Slovensku je 35,8% dospelých fajčiarov, ktorí ešte stále hádžu ohorky na zem. Vyplynulo to z rozsiahlej celoslovenskej ankety. Výsledky tiež potvrdili, že užívatelia nahrievaného tabaku sú zodpovednejší k prírode. Tabakové náplne totiž zahadzuje na zem polovica z nich v porovnaní s fajčiarmi klasických cigariet.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Ohorky z cigariet a tabakové náplne odhodené na zem znečisťujú životné prostredie. Slovenský technologický startup – EcoButt má však riešenie pre všetky zvyšky tabakových výrobkov. Prináša kampaň „EcoButtni svet svojou cestou“, ktorej cieľom je predstaviť verejnosti možnosti recyklácie tabakových filtrov a motivovať tak k zodpovednejšiemu prístupu k svojmu okoliu.

„Cigaretové ohorky a tabakové náplne nepatria na zem, ale do cesty,“ to je hlavné motto Huga Repáňa, zakladateľa projektu EcoButt. Slovenský technologický startup založil ešte ako študent a navrhol spôsob využitia tohto odpadu. Dnes má za sebou prvé úspechy a buduje infraštruktúru s cieľom vytvoriť čo najviac možností, aby ľudia neodhadzovali cigaretové ohorky do prírody. Cigaretový ohorok obsahuje približne 7 000 toxických a karcinogénnych látok, ktoré vznikajú pri horení tabaku. Akonáhle fajčiar hodí cigaretový ohorok na zem a zaprší, všetky toxické látky sa dostávajú do podzemných vôd a pôdy a kontaminujú tak postupne celý ekosystém. Niektoré výskumy dokonca tvrdia, že už jeden cigaretový ohorok kontaminuje až 5 litrov vody, čo je neskutočne veľa pri množstvách, ktoré každý deň skončia na zemi.

Pre fajčiara odpad, pre EcoButt materiál.

EcoButt tento materiál zbiera a pridáva ako ako plnivo do cestarského asfaltu. Čierne spojivo, ktoré spája asfalt dokopy, uzatvára toxické látky a tie sú bezpečne zakonzervované v asfaltovej zmesi. Takto vyrobená cesta už nie je nebezpečenstvom pre prírodu.

V októbri 2022 sa EcoButt-u podarilo vyasfaltovať v Žiari nad Hronom prvú cestu a dnes už okrem klasických ohorkov recykluje aj náplne zo zariadenia na nahrievanie tabaku. Vďaka partnerstvám so spoločensky zodpovednými firmami objem recyklácie stále rastie. „Dnes vyzbierame a spracujeme mesačne len v spolupráci s Philip Morris viac ako pol tony  tabakových náplní zo zariadení na nahrievanie tabaku, čo vystačí približne na 1000 m² cesty. Práve spoločnosť Philip Morris motivuje svojich zákazníkov zbierať použité tabakové náplne, ktoré my na predajniach pravidelne vyzdvihneme a recyklujeme. Vďaka ich aktivite a spolupráci je to číslo tak významné,“ hovorí Hugo Repáň.

Philip Morris motivuje a učí svojich zákazníkov, aby tabakové náplne zbierali do špeciálnych uzatvárateľných vrecúšok a nosili ich na recykláciu do predajní.

„Spoluprácu s EcoButt sme začali v júni 2022, zbierali sme použité náplne zo zariadenia na nahrievanie tabaku v troch predajniach na Slovensku. Pilotne sme spustili „tichú” iniciatívu, bez komunikačnej podpory. Zamestnanci v predajniach len šírili informácie o možnosti priniesť použité náplne na recykláciu. Doteraz sme vyzbierali 2,3 tony tabakových náplní a dnes už zber prebieha na všetkých predajniach na Slovensku. Ľudia sú čoraz citlivejší na ochranu životného prostredia a sú ochotní prispievať na projekty, ktoré sa snažia minimalizovať negatívne vplyvy na planétu a my sme urobili všetko pre to, aby sme im to umožnili,“ vysvetlila Lucia Blahová, Suistainability Lead Philip Morris Slovensko.

EcoButt preto plánuje aj naďalej rozširovať spoluprácu so združeniami a organizáciami s cieľom znižovať cigaretový odpad a spoločne vymyslieť pre samosprávy funkčný model, ktorý by bolo možné realizovať naprieč Slovenskom. Vrátane osvetovej činnosti, aby ľudí informovali o tom,  čo ohorky spôsobujú nášmu ekosystému a zároveň rozširovali samotné osádzanie zberných nádob a popolníkov.

Zdroj fotografií: EcoButt

Zobrazit Galériu

EcoButt

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať