SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 Advertisement

Čo je pevná medzera a ako ju v texte a programoch používať

0
Pokiaľ ste písali niekedy väčšie množstvo textu, s ktorým sa následne manipuluje v súvislosti s tlačou alebo internetovými publikáciami, zrejme ste už narazili na pojmy pevná medzera a nedeliteľná medzera. Ide o alternatívy tej klasickej medzery, ktorá sa nachádza medzi jednotlivými slovami vo vete. Aj keď naoko vyzerajú totožne, majú rozličný a špecifický význam, pričom vám ušetria mnoho nervov. Pevná medzera, označovaná aj ako tvrdá medzera, zabraňuje neželanému automatickému rozdeleniu dvoch po sebe idúcich slov novým riadkom. Dôležité je to v prípade, kde toto rozdelenie nie je žiaduce, napríklad pri značke jednotky za číslom, teda napr. 10 kg, 20 kB a podobne. Bolo by totiž mätúce, keby číslo zostalo na konci jedného riadka a jednotka by bola umiestnená na opačnom konci strany na začiatku toho ďalšieho riadka. Pevnú medzeru je vhodné použiť takisto pri adresách, optickom uľahčovaní čitateľnosti telefónnych čísel (0900 000 000) a podobne, aby ste čitateľa nezmiatli či nedonútili k ... Zobrazit Galériu

FRANTIŠEK URBAN

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať