SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Čo je potrebné na prežitie útoku EMG impulzom?

0
Keď blesk zničí transformátor na stĺpe elektrického vedenia, okolité podniky a bydliská zostanú bez prúdu, kým sa transformátor nevymení. Zvyčajne to však netrvá dlho. Oveľa väčšie škody môžu vzniknúť v zriedkavom prípade, keď na Slnku dôjde k veľkému výronu koronálnej plazmovej hmoty (coronal mass ejection – CME) a magnetické pole smeruje na Zem. Prvý takýto prípad bol zaznamenaný 1. septembra 1859, keď britský amatérsky astronóm Richard Carrington urobil dôkladné kresby mohutnej slnečnej erupcie, ktorú pozoroval. O necelý deň neskôr výron plazmy spôsobil veľkolepé polárne žiary. Zasiahnuté boli dokonca aj telegrafné zariadenia a niektoré z nich sa zapálili. Dnes môže takáto udalosť poškodiť alebo zničiť veľa elektrických zariadení pripojených k sieti. Hoci mohutná slnečná CME by mohla vyradiť z prevádzky značnú časť svetovej elektrickej siete, elektronické zariadenia, ktoré nie sú pripojené k sieti, by neboli poškodené. Elektromagnetický impulz vysielaný jadrovým výbuchom je však v ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať