SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Čo nám prezradila pandémia v oblasti digitálnej pripravenosti organizácií

0
Informačné systémy s umelou inteligenciou (AI) v najbližšom čase nenahradia ľudí vo firmách, ale uvoľnia zamestnancov na vykonávanie úloh s vyššou pridanou hodnotou. Súčasné technológie umelej inteligencie umožňujú širšiu a lepšiu automatizáciu štandardných procesov, vďaka čomu sa spoločnosti môžu sústrediť na kľúčové oblasti: vývoj inovácií a vývoj nových trhových výhod. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Digitalizácia verzus automatizácia Na označenie troch rozličných oblastí sa v anglickom jazyku používajú podobne znejúce pojmy. Sú to digitization, digitalization a digital transformation. Pojem digitalization navyše alternuje s pojmom automation. • Digitization (zdigitalizovanie) – je to transformácia nedigitálneho obsahu na formu, ktorú môžu spracovať počítače, napr. transformovanie papierového dokumentu do formátu PDF, t. j. z analógového do digitálneho formátu. Alebo ide o prevod konkrétneho analógového zvuku a videa do digitálnych formátov MP3, MP4 a pod.  • Digitalization ...

Michal Lichner, Lead Manager Deloitte Digital | Robotics, Analytics, Cognitive

Všetky autorove články