SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

DMS – veľký pomocník pre každého personalistu

0
Personalistika sa týka každej organizácie. A tak ako je to v mnohých iných oblastiach, aj tu je nevyhnutné pracovať so širokou škálou rôznorodých dokumentov. Našťastie sa už dnes nemusíme spoliehať na tradičnú papierovú formu. K dispozícii sú systémy na spravovanie elektronických dokumentov – DMS. Tie poskytujú nielen nástroje na vývoj personálnej dokumentácie a udržanie kontroly nad ňou, ale zaisťujú aj riadený obeh dokumentov naprieč organizáciou. Výkonný DMS môže využívať aj open source technológie, ako je to v prípade eDoCat. Ten postavila česká spoločnosť Onlio na otvorenej platforme Alfresco. Práve to prináša zásadnú výhodu v koncovej cene pre zákazníka. Špeciálne rozšírenie priamo pre personalistiku Hlavná pridaná hodnota DMS na personálnom oddelení je jednoduchšia kontrola nad personálnymi dokumentmi spoločnosti, ako aj nižší výskyt chýb prameniacich z nedodržania termínov. Modul Personálny spis DMS eDoCat pokrýva hneď tri oblasti personalistiky. V prvom rade ide o podporu ... Zobrazit Galériu

Pavel Nykl, obchodný riaditeľ spoločnosti Onlio

Všetky autorove články
DMS personalistika dokument

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať