CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Detský mozog sa vplyvom hudobnej výchovy rozvíja rýchlejšie

2
Dvojročná štúdia vedcov z Inštitútu mozgu a kreativity pri University of Southern California zistila, že pôsobenie hudby a hudobná výchova urýchľujú u malých detí vývoj tých častí mozgu, ktoré sú zodpovedné za rozvoj jazyka, vnímania zvukovm, reči a schopnosti čítania. Štúdia sa uskutočnila so skupinou 37 detí vo veku 6 – 7 rokov z chudobných oblastí v okolí Los Angeles. Trinásť z nich bolo zapojených do hudobnej výchovy v rámci programu Youth Orchestra Los Angeles  a každý týždeň cvičilo až 7 hodín. Jedenásť detí bolo zaradených do komunitného futbalového programu a ďalších 13 detí nebolo zapojených do žiadneho vzdelávacieho programu. Výskumníci potom porovnávali tri skupiny sledovaním elektrickej aktivity v mozgu, testovaním ich správania a sledovaním zmien pomocou skenovania mozgu. Ukázalo sa, že sluchové systémy detí v hudobnom programe sa vyvíjali rýchlejšie ako u ostatných detí. Dr. Assal Habibi, vedúci autor štúdie, vysvetlil, že hudba stimuluje sluchový systém, ktorý je zap ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
clovek mozog vzdelavanie hudba audio vyskum veda

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať