CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

IoT prakticky – programovanie Micro:bitu v jazyku Python - 1 časť

Technológie
0
Python je interpretovaný programovací jazyk určený pre všeobecné programovanie. Hlavnou výhodou je jeho zrozumiteľnosť, takže zdrojovému programu v jazyku Python porozumie aj začiatočník a bude veľmi rýchlo vedieť realizovať v ňom svoje nápady. Naproti tomu ak by ste ukázali začiatočníkovi kód v programovacom jazyku C, kde sa to len tak hemží smerníkmi, asi by ste ho dosť znechutili a nadobudol by dojem, že programovanie je veľmi zložité.  Python bol navrhnutý ako vysoko modulárny. K dispozícií je niekoľko stoviek modulov, ktoré z neho robia rozšíriteľný jazyk pre potreby akéhokoľvek projektu. Dôležitým cieľom autorov jazyka Python je zachovanie zábavy počas tvorby aplikácií. To sa odzrkadľuje aj v názve jazyka - podľa britskej komediálnej skupiny Monty Python. Pokiaľ sa chcete učiť tento programovací jazyk na PC, je potrebné na počítač nainštalovať  Python vo verzii 3.x z adresy https://www.python.org. Ako vývojové prostredie odporúčame PyCharm https://www.jetbrains.com/pycharm/. Vä ... Zobrazit Galériu

Luboslav lacko

Všetky autorove články