SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

DevOps? Rozhodne ÁNO!

2
Softvér dnes stretávame takmer na každom kroku a programy súvisia s drvivou väčšinou činností ľudí aj neživých strojov. Tvorba softvéru pritom nie je jednoduchá činnosť. O možných prístupoch k vývoju – zďaleka nielen o programovaní – bolo napísané nespočetné množstvo článkov, vymyslená široká škála metodík a modelov. V priebehu dekád boli vy­zdvihované a zase zatracované rôzne postupy. Evolúcia však prebieha aj v tomto segmente. Najlepšie hneď Podobne platí aj to, že svet okolo nás sa neustále zrýchľuje. A všetci sme si zvykli, že drvivú väčšinu želaní si môžeme splniť veľmi rýchlo, v mnohých prípadoch prakticky ihneď. Najmä vtedy, ak ide o digitálne túžby. Nechceme čakať ani na nové funkcie, ani na zlepšovanie a zdokonaľovanie tých existujúcich. Týka sa to, samozrejme, aj iných odvetví, nielen informačných technológií. Spolu s obrovskou dynamikou zmien tak rastie aj tlak na čo najrýchlejšie uvoľňovanie nových verzií softvéru, spúšťanie lepších služieb, odstraňovanie chýb. Faktom je ...

Jiří Voves, predseda predstavenstva Onlio

Všetky autorove články
DevOps

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať