CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Dievčatám chýba podpora najbližších pri záujme o vedu a techniku

Tlačové správy
0

Viac ako 45 % dievčat na slovenských základných školách si vie predstaviť kariéru vo vede a technike. Chýba im však podpora najbližšieho okolia – najmä od rodičov a učiteľov. Tá patrí ku kľúčovým faktorom pri rozhodovaní školáčok o štúdiu vedy a techniky. Vyplýva to z výsledkov rozsiahleho európskeho prieskumu spoločnosti Microsoft v 11 krajinách. Unikátny prieskum medzi 11 500 školáčkami vo veku od jedenásť do osemnásť rokov zisťoval, prečo sa dievčatá venujú štúdiu matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy či informatiky (STEM) oveľa menej než chlapci.

Zdroj: Celoeurópsky prieskum Microsoft: Prečo dievčatá nechcú študovať vedu? Výsledky prieskumu vrátane interaktívnej infografiky nájdete tu.

Dievčatám v celej Európe chýbajú rozhovory s rodičmi o štúdiu vedy a techniky, pričom na Slovensku je táto potreba veľmi silná. Až 61 % dievčat na Slovensku by si želalo, aby ich rodičia viac podporovali v záujme o vedu a techniku, čo je po Rusku najviac v Európe. Je to pre nich kľúčový faktor pri rozhodovaní o štúdiu vedy a techniky. Nezáujem o tieto témy je o to prekvapujúcejší, že až 40 % rodičov dievčat z prieskumu je zamestnaných v STEM odboroch,“ uviedla Lenka Čábelová, manažérka komunikácie spoločnosti Microsoft.

Zdroj: Celoeurópsky prieskum Microsoft: Prečo dievčatá nechcú študovať vedu? Výsledky prieskumu vrátane interaktívnej infografiky nájdete tu.

S dievčatami na Slovensku sa o vede a technike a prípadnej kariére v STEM často rozpráva necelých 40 % rodičov, čo je približne priemer všetkých krajín. Viac než tretina (35 %) sa týmto témam pri rozhovoroch so svojimi dcérami nevenuje, čo je po Česku druhé najvyššie číslo v sledovaných krajinách.

Pri rozhodovaní a voľbe profesionálnej dráhy zohráva rodina veľmi významnú rolu. Nadväzuje to na fakt, že rodina v našej spoločnosti predstavuje bezkonkurenčne najvyššie oceňovanú hodnotu, a to rovnako pre mužov, ako i pre ženy. Rodičia ani učitelia si možno dostatočne neuvedomujú, že práca vo vede a technike, najmä v odboroch IT, bude aj v budúcnosti veľmi žiadaná a že tento typ práce prináša najmä pre dievčatá množstvo výhod a flexibilitu. Poskytuje napríklad možnosť práce z domova, možnosť čiastkových úväzkov pre ženy (ale i mužov) s malými deťmi a v neposlednom rade nadpriemerné finančné ocenenie,“ vysvetlila PhDr. Magdaléna Piscová, CSc., zo Sociologického ústavu SAV.

Čiu podporu by ste najviac potrebovali pri rozhodovaní o štúdiu vedy a techniky?

1. Učitelia (61,6 %)
2. Rodičia (60,6 %)
3. Renomované vedecké inštitúcie (58,6 %)
4. Ženy pracujúce vo vede a technike (57,1 %)
5. Priatelia (54,9 %)
6. Uznávaní vedci a vedkyne (47,9 %)
7. Celebrity (29,8 %)

Zdroj: Celoeurópsky prieskum Microsoft: Prečo dievčatá nechcú študovať vedu? Výsledky prieskumu vrátane interaktívnej infografiky nájdete tu.

Podľa prieskumu k ďalším dôležitým faktorom, ktoré dievčatá najviac ovplyvňujú pri výbere kariéry v STEM, patrí okrem podpory rodičov a učiteľov aj vysvetlenie, ako môžu vedu a techniku prakticky využiť v bežnom živote, ženské vzory z praxe a praktické skúsenosti.

Microsoft podporuje študentov aj učiteľov cielenými projektmi, ktoré im pomáhajú naplno využiť potenciál technológií pre vzdelávanie a nadchnúť vďaka kreatívnemu prístupu k výučbe dievčatá nielen pre informatiku, ale aj pre matematiku a ďalšie prírodovedné predmety. Tento rok pripravujeme inšpiráciu v podobe nových interaktívnych materiálov, zameraných na praktické využitie poznatkov prírodovedných predmetov a informatiky v reálnom živote,“  vysvetlila Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva Microsoft Slovensko, a dodala: „Svet IT sa snažíme dievčatám priblížiť prostredníctvom akcií, ako je DigiGirlz event, keď pozývame do Microsoftu stredoškoláčky na kódovacie workshopy a inšpiratívne stretnutia s úspešnými ženami v IT.“

Záujem dievčat o štúdium STEM je najdôležitejšie podchytiť po 12. roku života, keď sa ich pozornosť presúva na iné témy a záujem o vedu prudko klesá. Po 16. narodeninách záujem o vedu a techniku síce opäť rastie, no nikdy sa už nedostane späť na takú vysokú hodnotu. Ide o obrovský nevyužitý potenciál a jeden z hlavných problémov pre súčasný aj budúci trh práce. Podľa Európskej komisie bude totiž Európa v roku 2020 čeliť nedostatku až 900-tisíc kvalifikovaných pracovníkov len v IT sektore. Špecialisti zo STEM odborov sú pritom kľúčoví pre rast znalostnej ekonomiky a konkurencieschopnosť jednotlivých krajín v oblasti inovácií.

Zobrazit Galériu

Microsoft CZ/SK

Všetky autorove články
veda technika Microsoft

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať