ACER_032021 ACER_032021 ACER_032021 Advertisement

Digitalizácia klasického biznisu a umelá inteligencia, IoT, ekonomika 4.0

0

Výsledkom digitálnej transformácie môže byť lepšia káva

Myslíte si, že digitálna transformácia sa týka len technologicky špičkových odvetví priemyslu? Omyl.  Uplatnenie nájde aj v úplne bežných formách biznisu. Príkladom je medzinárodný výrobca automatov na kávu. Až donedávna pri ich údržbe využíval klasický prístup. Tím servisných pracovníkov v pravidelných intervaloch obchádzal zákazníkov a zisťoval stav prístrojov; tie pokazené rovno na mieste opravovali, opotrebované vymieňali za nové, aby sa predišlo poruchám. Náklady na údržbu patrili medzi najväčšie výdavkové položky spoločnosti.

Výrobca kávovarov sa však rozhodol využiť možnosti moderných technológií a od následnej a preventívnej údržby prejsť k prediktívnej. Teraz využíva cloudovú platformu. Dokáže tak monitorovať dáta zo senzorov v kávovaroch priamo a okamžite. Okrem toho, že opravári vyrážajú už len na výjazdy, ktoré sú potrebné, spoločnosť môže vďaka novým dátam ponúknuť svojim zákazníkom pridanú hodnotu. Prevádzkovatelia automatov majú k dispozícii napríklad údaje o vzorcoch spotreby kávy. Vedia, kedy sa pije aký druh, a dokážu tak napríklad presne kalkulovať pri plánovaní objednávok. To im umožňuje dodávať vždy čerstvý produkt.

Okrem toho môže systém na základe údajov z jednotlivých súčastí predpovedať, kedy bude potrebovať údržbu. Opotrebované časti možno vymeniť ešte predtým, ako by ich bolo treba s vyššími nákladmi opravovať, a v čase, ktorý neovplyvní prevádzku zariadenia.

Aj klasický biznis sa musí zmeniť

Rastúca prepojenosť ľudí, strojov a podnikov mení trhový dopyt. Na to, aby si firmy udržali konkurencieschopnosť, musia sa týmto požiadavkám prispôsobiť a digitalizovať svoje procesy a obchodné modely.

To sa netýka len spoločností, ktoré s technológiami priamo pracujú. Skôr naopak. Pre klasický biznis znamená digitálna transformácia nové príležitosti rastu. Dariť sa bude firmám, ktoré prijmú za svoju neustálu inováciu, svieže myslenie a zabezpečia efektívnu interakciu so zákazníkom.

Aká je však skutočnosť? Podľa prieskumu spoločnosti Capgemini smeruje až 69 percent korporátnych IT rozpočtov na prevádzku a len necelá štvrtina na inovácie.

Princípy inovácie

Existuje niekoľko princípov, na ktoré treba pri prechode na digitálny model dbať.

Prvý z nich je poznatok, že zastarané systémy nemusia stačiť na súčasné požiadavky. Boli vyvinuté pre úplne iné procesy a úplne iné podmienky – to, že sa doinštalujú rozšírenia a moduly, znamená v prvom rade to, že sa zvýši ich komplikovanosť a náročnosť údržby. Existujú odhady, podľa ktorých sa v bežnom riadiacom systéme podniku po pätnástich rokoch fungovania nevyužívajú až tri štvrtiny kódu a viac ako polovica všetkých aktualizačných rozšírení je zastaraná.

Prejsť na nový systém, ktorý už počíta s možnosťami moderných technológií, alebo začať využívať cloudové riešenia je často v konečnom dôsledku jednoduchšie. Posilnenie „digitálnej chrbtice“ spoločnosti ponúkne firme presný pohľad na dôležité a relevantné dáta a v konečnom dôsledku jej umožní hľadať nové príležitosti.

Dôležitý princíp je integrácia dát. Ak jednotlivé procesy pristupujú k tým istým dátam, firmy môžu inovovať svoj obchodný model, procesy a technológie omnoho rýchlejšie. V minulosti často jednotlivé časti podniku pracovali s vlastnými databázami. Rýchly vývoj informačných technológií spôsobil, že lepili riešenia na rôznych miestach podľa špecifických potrieb bez ohľadu na strategický a architektonický prístup. To viedlo k nezrovnalostiam a časovým zdržaniam. Príklad z praxe: Globálnej firme so 68-tisíc zamestnancami trvalo dvadsať dní, kým zhromaždila všetky informácie potrebné na prípravu konsolidovanej účtovnej uzávierky. Navyše ak sú všetky dáta na jednom mieste a každý môže pristupovať k rovnakému súboru v reálnom čase, minimalizuje sa riziko chýb a potreba následných opráv.

Zmena štýlu práce

Mnohé obchodné procesy stále závisia od tradičných dávkových procesov, niektoré sú dokonca manuálne. Organizácia Boston Consulting Group odhaduje, že organizácie trávia 40 až 80 percent času činnosťami, ktoré nepridávajú žiadnu hodnotu.

Digitálna transformácia však ovplyvňuje aj spôsob práce jednotlivých zamestnancov. V prehľadnom systéme je okamžite jasné, čo si vyžaduje pozornosť; transakčné a dátové analýzy sú otázkou niekoľko kliknutí. Ak sa zapojí strojové učenie a rozpoznávanie vzorcov správania, systém pomáha manažmentu pracovnej sily a akoby sám dokázal vytvárať program činností pre jednotlivé pozície.

So zlepšenou schopnosťou automatizovať jednotlivé činnosti a pracovať s dátami v reálnom čase má manažment okamžitý prehľad o tom, čo sa v spoločnosti deje.

Posledný princíp je čoraz väčšia úloha cloudu. Cloudové aplikácie poskytujú flexibilitu, rýchlosť a prehľadnosť, zároveň však nie je problém ani kombinovaná stratégia, ktorá spája cloudové a on-premise riešenia presne podľa potrieb podniku.

Autor: Peter Mravčák, SAP Slovensko

 

 

 

 

digitalizacia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať