PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Digitálni asistenti a smart home

0

Umelá inteligencia je všadeprítomná a, samozrejme, nesmie chýbať ani v inteligentných domácnostiach. V súčasnosti sú najpopulárnejší digitálni asistenti (podľa hlasu, ktorým s nami komunikujú, bude možno presnejšie označenie asistentky). Pre nás najdostupnejšie sú Amazon Alexa a Google Asistent. Sú to cloudové služby bežiace na supervýkonných serveroch spoločností Amazon a Google. Fyzickou reprezentáciou týchto služieb v bytoch sú najčastejšie takzvané multiroomové reproduktory, umožňujúce prijímať hlasové povely. Samozrejme, povely pre spomínané asistentky možno vydávať aj prostredníctvom mobilných aplikácií. Veľmi populárne sú aj digitálne asistentky Siri, ktorá beží na platformách Apple, a Cortana na platforme Microsoft Windows. Zatiaľ ani jedna z asistentiek nie je lokalizovaná do slovenčiny ani češtiny, takže pri ich používaní si navyše zdokonalíte angličtinu.

Námetom článku budú asistentky Alexa a Google Asistent, schopné prijímať povely cez reproduktory. V prípade Alexy sú to reproduktory Amazon Echo, prípadne menší a lacnejší Amazon Echo dot, v prípade Google Asistent zas reproduktory Google Home alebo Google Home Mini. Väčšie verzie vzhľadom na väčší objem umožňujú kvalitnejšiu reprodukciu hudby. Na ovládanie inteligentných domácností stačia menšie a lacnejšie verzie Amazon Echo dot alebo Google Home Mini. Majú veľkosť a v prípade Amazon Echo dot aj tvar hokejového puku. Napriek malým rozmerom umožňujú pomerne hlasnú a kvalitnú reprodukciu predovšetkým hovoreného slova. Alexa či Google Asistent budú na vaše povely reagovať ich splnením a potvrdením hlasom alebo vám vysvetlia, prečo sa váš príkaz nedá zrealizovať, prípadne vás digitálna asistentka príjemným hlasom upozorní, že vašej požiadavke nerozumie, a pri nejednoznačnosti si vyžiada spresnenie alebo potvrdenie. Recenzia je zameraná na domácu automatizáciu, ale obidve asistentky v spojení s reproduktormi majú široké možnosti uplatnenia, napríklad na ­prehrávanie hudby zo služieb typu Spotify.

Alexa alebo Google Asistent?

Ako prvú dilemu budete riešiť výber inteligentnej digitálnej asistentky. Odpoveď na otázku, ktorá je pre vás najvýhodnejšia, nie je jednoznačná. Predovšetkým musím zdôrazniť, že ani jedna z asistentiek v súčasnosti nepodporuje slovenčinu ani češtinu. Na konferencii Google I/O však bolo prisľúbené, že Google Asistent bude do konca roka podporovať češtinu. Pri Alexe môžeme len dúfať, že to azda bude v dohľadnom čase. Druhé rozhodujúce kritérium sú zariadenia a subsystémy, ktoré budete chcieť ovládať hlasom. Produkty renomovaných výrobcov, napríklad svetelné zdroje Philips Hue, ktoré opisujeme v samostatnom článku, termostaty Nest, inteligentné žiarovky rôznych výrobcov, kamery a ďalšie produkty, si rozumejú s obidvoma digitálnymi asistentkami, respektíve reproduktormi na zadávanie povelov.

Našťastie výber platformy, ak môžeme vôbec použiť takéto lakonické označenie pre personifikovanú asistentku hovoriacu ženským hlasom, nemusíte urobiť hneď. Ak sa neviete rozhodnúť, nainštalujete si paralelne obidve zariadenia v miniaturizovanej lacnejšej verzii - Amazon Echo dot aj Google Home Mini. V čase písania článku stáli obidve zariadenia približne 40 eur, čo je vzhľadom na ostatné komponenty inteligentného domu či bytu relatívne zanedbateľná položka. Budete ich paralelne testovať a časom sa rozhodnete pre niektoré zo zariadení, prípadne si necháte obidve zariadenia natrvalo. V prospech Google Asistenta hovorí sľubovaná podpora češtiny v dohľadnom čase, neskôr možno aj slovenčiny. V súčasnosti rozumie viacerým povelom a požiadavkám. Alexa je zas dostupná na viacerých zariadeniach, pretože Amazon ju sprístupnil aj iným výrobcom hardvéru. Alexa má obmedzenejší repertoár príkazov, ale na základe testovania konštatujem, že ich plní presnejšie. To, že v súčasnosti ani jeden z asistentov nepodporuje slovenčinu, má aj sekundárne dôsledky.

V prípade Amazonu nie je u nás dostupný bohatý multimediálny obsah, ktorý predstavuje v podporovaných krajinách významnú konkurenčnú výhodu. Pre zaujímavosť, obidva reproduktory boli kúpené v Nemecku. Vôbec nerozhoduje, pre aký jazyk sú primárne nakonfigurované, stačí vedieť, že úvodná fráza, ktorú Amazon Echo aj Google Home po pripojení k napájaniu vyslovia, znamená, aby ste si z aplikačného obchodu pre príslušnú mobilnú platformu stiahli aplikáciu od výrobcu a zariadenie nakonfigurovali. Súčasťou konfigurácie je aj voľba jazyka. Odporúčam americkú angličtinu. Toto nastavenie je podstatne menej citlivé na prízvuk. Vzhľadom na malý objem obidva reproduktory hrajú pomerne dobre, subjektívne sa mi zdá lepší zvuk Google Home Mini. Obidve zariadenia sú bez batérie a trvalo sa napájajú cez konektor micro USB z adaptérov, ktoré sú súčasťou balenia.

Amazon Echo Dot

Okrem kvality zvuku a vzhľadu dokáže tento minireproduktor to isté ako jeho väčší súrodenec Amazon Echo. Na jeho hornej stene v tvare nízkeho valca sú štyri tlačidlá: na vypnutie mikrofónu, potvrdzovacie tlačidlo Action, ktorým sa napríklad inicializuje úvodná konfigurácia, a dve tlačidlá na nastavenie hlasitosti. Po obvode hornej aj spodnej steny sú otvory na reprodukciu zvuku aj pre mikrofóny. Tých je po obvode spolu sedem, takže zachytia zvuk z každej strany. Na reprodukciu hovoreného slova pri komunikácii s asistentkou Alexou kvalita aj hlasitosť stačí, rovnako aj na príležitostné počúvanie rádia. Ak chcete zariadenie využívať častejšie na reprodukciu hudby, môžete cez 3,5 mm konektor jack pripojiť primerane kvalitný externý aktívny reproduktor alebo uvažovať nad reproduktorom Amazon Echo.

Ten má v porovnaní s externým reproduktorom pripojeným cez Dot, ktorý musí byť buď zapnutý stále, alebo ho počas nečinnosti možno vypínať, výhodu v tom, že jeho zosilňovač sa zapína len v prípade potreby, takže je energeticky efektívnejší. Konfigurácia pomocou mobilnej aplikácie je jednoduchá, počas nej sa smartfón na chvíľu odpojí od domácej siete Wi-Fi a pripojí sa na sieť, ktorú generuje Echo Dot. Po nastavení prístupových parametrov na Wi-Fi sa k domácej sieti pripojí aj Echo. Po vyslovení inicializačného oslovenia „Alexa“ začne blikať prstenec po obvode zariadenia, ktorý indikuje aj ďalšie stavy.

Google Home Mini

Zariadenie má oválny tvar plochého elipsoidu s hornou polovicou pokrytou sivou, elegantne štruktúrovanou priezvučnou tkaninou. Pod tkaninou sú štyri RGB diódy. Po vyslovení aktivačnej frázy „OK, Google“ alebo „Hey, Google“ sa tieto diódy rozsvietia jasným bielym svetlom. Počas odosielania požiadavky do cloudu diódy tlmene striedavo blikajú. Na odpojenie mikrofónu slúži mechanický posuvný vypínač. Stav vypnutia je signalizovaný oranžovým svetlom. Na ovládanie hlasitosti stačí dotknúť sa na príslušných miestach látkového krytu vľavo alebo vpravo od LED diód alebo vysloviť povel typu: „OK, Google, volume down.“

Na rozdiel od Amazon Echo Dot nemá ani konektor na pripojenie externého reproduktora. Pri úvodnej konfigurácii pomocou mobilnej aplikácie, ktorej hlavným cieľom je pripojiť Google Home Mini k domácej sieti Wi-Fi, môžete zariadenie spárovať so svojou obľúbenou hudobnou službou a, samozrejme, so svojím účtom Google. Prostredníctvom neho sa Google Asistent dostane k vašim kontaktom, informáciám z e-mailov, takže bude vedieť odpovedať aj na otázky, ku ktorým sa spresňujúce informácie skrývajú v týchto zdrojoch.

Praktické skúsenosti

Obidva multiroomové reproduktory Amazon Echo Dot aj Google Home Mini som testoval súčasne so súpravou žiaroviek Philips Hue Starter Kit. Reproduktory boli umiestnené na stolíku blízko jedného rohu miestnosti s rozmermi približne 5 × 5 m. Po úvodnom oťukávaní, keď som zisťoval, čo každé zo zariadení vie, som im dával zmysluplné otázky a povely. Najskôr hlasno a zrozumiteľne. Úspešnosť bola pri nastavení na americkú angličtinu v obidvoch prípadoch priemerne 19 otázok z 20. Pri nastavení na britskú angličtinu úspešnosť výrazne klesla na 8 z 10. V náročnejších podmienkach, napríklad pri pustenom rádiu či vysávači, bol o niečo úspešnejší reproduktor Google Home Mini. Hudba alebo reč, ktorú zariadenia reprodukujú hoc aj veľmi hlasno, neprekáža, pretože tento signál sa odpočíta od zvukov zachytených mikrofónom.

Pri konfigurácii súpravy svietidiel Philips Hue som si najskôr miestnosti pomenoval v slovenčine - obývačka a kuchyňa. Do obývačky som priradil dve žiarovky a do kuchyne jednu. Pomenovanie v slovenčine sa pri testovaní hlasového ovládania ukázalo ako problematické, slovám obývačka a kuchyňa Alexa ani Google Home nerozumeli, takže som mohol ovládať jedine jednotlivé žiarovky zadaním implicitných technokratických názvov typu „Hue white lamp 1“. Preto ak plánujete využívať hlasové ovládanie, treba pri konfigurácii svietidiel Philips Hue miestnosti pomenovať po anglicky.

Testoval som v rôznych situáciách vrátane vysávania, skúšal som zadávanie hlasových povelov aj vtedy, keď bol v kuchyni pustený mixér. S ovládaním nebol pro­blém ani v prípade, ak v miestnosti prebiehal rozhovor viacerých osôb. Rovnako ako pri bežnej konverzácii, keď človek chce niečo zdôrazniť, stačilo povel vysloviť trochu hlasnejšie. Urobil som aj experiment, keď som na opačnom konci miestnosti pustil na počítači z YouTube jedno z mnohých videí porovnávajúcich obidve zariadenia. K počítaču mám pripojené síce malé, ale pomerne kvalitné reproduktory s hlasitosťou nastavenou na bežné počúvanie. Google Home Mini reagoval na všetky povely, ktoré zazneli vo videu. ­Amazon Echo Dot potreboval na to, aby reagoval, trochu zvýšiť hlasitosť reprodukcie.

Testoval som síce so žiarovkami, ktoré umožňovali len rozsvecovanie, zhasínanie, stmievanie a rozjasňovanie, no v produktovej rodine Philips Hue je aj veľa RGB LED žiaroviek, ktoré umožňujú meniť farbu a vytvárať náladové farebné osvetlenie. Napríklad na párty. Bude fungovať hlasové ovládanie aj za takýchto podmienok? Nebol problém presvedčiť partiu dospelej mládeže, aby otestovali ovládanie hlasových asistentov na párty s... no, nazvime to „riadenou degustáciou vína“. Zistili, že Google Home im stále rozumie, naproti tomu Alexa od určitej úrovne nálady už veľmi nie...

Napokon som vyskúšal reálny scenár, keď tie isté svietidlá ovládajú rôzni členovia domácnosti rozličným spôsobom. Starí rodičia zrejme uprednostnia elektronický vypínač, ktorého funkciu stmievania si určite rýchlo obľúbia. Mladší členovia rodiny, keď sú doma, využijú anglické povely, a keď budú chcieť ovládať osvetlenie mimo domu, napríklad presvedčiť sa, či je zhasnuté, využijú mobilnú aplikáciu. Otestoval som aplikáciu Domácnosť na iPhone aj iPade, ktorá je súčasťou operačného systému iOS, samozrejme, aj aplikáciu Philips Hue, pomocou ktorej som svietidlá nakonfiguroval a priradil ich do miestností. Viac o svietidlách Philips Hue nájdete v samostatnom článku.


Komplexné testovanie ovládania svietidiel Philips Hue súčasne rôznymi spôsobmi

Pohodlie verzus súkromie

Obidve zariadenia neustále počúvajú, a keď počujú aktivačnú frázu „Alexa“, respektíve „OK, Google“ alebo „Hey, Google“, začnú povel alebo otázku nahrávať a nahrávku pošlú príslušnej cloudovej službe, ktorá ju vyhodnotí. Aby mohli byť povely pre hlasových asistentov čo najstručnejšie a aby im asistenti čo najpresnejšie porozumeli aj v širšom kontexte, je potrebné, aby tieto systémy mali prístup k vašim citlivým údajom, predovšetkým ku kalendáru a kontaktom, ale aj e-mailovým správam či dokumentom.

Resumé

Hlasové ovládanie je rýchlejšie a bezprostrednejšie než iné metódy, napríklad povely pomocou grafického používateľského rozhrania. Výhoda hlasu je v tom, že na rozdiel od ovládacích panelov ho máme stále so sebou a na rozdiel od smartfónu ho nemusíme vyťahovať z vrecka. Budúcnosť bude zrejme patriť novým typom bezdrôtovo pripojených reproduktorov, ktoré dokážu prijímať povely pre inteligentné zariadenia a subsystémy inteligentného domu.

Ceny multiroom reproduktorov sa začínajú od: Amazon Echo: 120 eur; Amazon Echo Dot: 40 eur;  Google Home: 140 eur; Google Home Mini: 40 eur

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Smart Home

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať