PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Dokázali prečítať zapečatené historické listy bez ich otvorenia

Technológie
0

Medzinárodný tím vedcov prečítal neotvorený list z raného novoveku bez porušenia pečate a bez toho, aby ho akýmkoľvek spôsobom poškodili. Tím zahŕňajúci aj výskumníkov z MIT Libraries a Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) a študentov a absolventov MIT zverejnil svoje zistenia v časopise Nature Communications. Odosielatelia uzatvorili tieto listy pomocou tzv. letterlockingu, historického procesu skladania a zabezpečenia listu papiera, aby sa stal svojou vlastnou obálkou.

Pretože záhyby takéhoto papiera sú samy osebe cenným dôkazom pre historikov a konzervátorov, schopnosť preskúmať obsah listov bez toho, aby sa otvorili a nezvratne poškodili, predstavuje významný pokrok v štúdiu historických dokumentov. Algoritmus, ktorý umožňuje virtuálne rozloženie listu, vyvinuli Amanda Ghassaei a Holly Jackson, vysokoškolská študentka z MIT v odbore elektrotechnika a počítačová veda. Jeho kód je dostupný na GitHube.

David Mills a Graham Davis z Queen Mary University v Londýne použili na skenovanie neotvorených listov zo 17. storočia stroje špeciálne určené na použitie v zubnom lekárstve. Výsledkom bola séria volumetrických skenov s vysokým rozlíšením, zhotovených röntgenovou mikrotomografiou s vysokým kontrastom. Na skenovanie písma sa potom využili počítačové algoritmy narovnávania.

Táto metóda bola už úspešne použitá pri zvitkoch, knihách a dokumentoch s jedným alebo dvoma záhybmi. No zložité konfigurácie vytvorené letterlockingom predstavovali jedinečné technické výzvy. Výsledok je po obrazových optimalizáciách čitateľný a rekonštruovaná snímka listu vyzerá, akoby list nikdy nebol zložito pozohýbaný. Táto virtuálna technika rozkladania bola použitá na odhalenie obsahu listu z 31. júla 1697, ktorý pochádza z Brienne Collection, zbierky uchovávajúcej nedoručenú poštu starú 300 rokov.

Zdroj: news.mit.edu.

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať