SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Dokážeme pomocou technológií oddialiť smrť?

0
Orgány vytlačené na 3D tlačiarni, príručné ultrazvuky, nanoboty, ktoré sa plazia po cievach, aby ich vyčistili. To všetko je nie veľmi vzdialená budúcnosť medicíny. Vieme, že k srdcovému infarktu dochádza tým, že sa na stenách tepien hromadí plak, ktorý pôsobí ako prekážka, pretože zužuje cievy a narúša prietok krvi. Nakoniec sa tepny zúžia natoľko, že srdce nemá dostatok krvi, čo vedie k infarktu alebo mŕtvici. Existuje množstvo spôsobov, ako liečiť infarkty, a to vyčistením alebo presmerovaním tepien cez stenty alebo bypassy. Tieto metódy sú však spojené s vysokými nákladmi: vyžadujú katetrizáciu, operáciu, rozsiahlu rehabilitáciu a narušujú obehový systém. Nové technológie, ako sú napríklad nanoboty na odstraňovanie plaku, nám v konečnom dôsledku pomôžu prežiť dlhší a zdravší život. Tu je niekoľko príkladov technológií medicíny nie príliš vzdialenej budúcnosti. Regenerácia tkanív Profesor z Harvardu pracuje na technike, ktorá by umožnila, aby sa predný skrížený väz v kolene vyl ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať