SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Dôvera Genio - pomocník pri riešení zdravotných problémov

Tlačové správy
0

Zdravotná poisťovňa Dôvera predstavila prvú službu pre svojich poistencov s využitím umelej inteligencie. Ide o pomocníka pri hľadaní informácií o chorobách, ktorý vyhodnotí zdravotné príznaky poskytnuté samotným používateľom a podľa ich naliehavosti a závažnosti odporučí, ako postupovať pri ich riešení.

Zároveň zobrazí prehľad pravdepodobných diagnóz, ktoré môžu súvisieť s ťažkosťami používateľa  a ponúkne aj možnosť telefonickej konzultácie s lekárom. Po ukončení testovacej prevádzky tak získa každý poistenec Dôvery kdekoľvek a kedykoľvek rýchlu a dôveryhodnú radu. Služba bude dostupná na webe Dôvery aj v mobilnej aplikácii.

Slovenskú verziu samodiagnostického nástroja vyskúšalo a preverovalo približne 70 slovenských lekárov z rôznych lekárskych odborností. Obsahuje viac ako 600 bežných diagnóz a dokáže vyhodnotiť viac ako 1300 príznakov. Unikátnosť aplikácie spočíva v jej schopnosti zdokonaľovať sa prostredníctvom postupného zberu dát od pacientov, ktoré dopĺňa k najčerstvejším medicínskym informáciám.

Benefity:

  • aplikácia ponúka inovatívny komunikačný kanál, atraktívny predovšetkým pre mladších poistencov, ktorí preferujú chatovanie pred inou formou komunikácie 
  • na základe dialógu so zvážením reálnych príznakov poskytuje overenú a dôveryhodnú radu kedykoľvek a kdekoľvek
  • šetrí čas potrebný na vyhľadanie informácií na internete, odpovede na otázky spojené so zdravotnými príznakmi získava používateľ okamžite   
  • pomôcť môže nielen pri rozhodovaní o potrebe návštevy pohotovosti či urgentu, ale v prípade dlhodobých nešpecifických príznakov môže upozorniť aj na vážne chronické ochorenie
  • dopĺňa komplexnosť poradenstva Dôvery ohľadom zdravia (DôveraLinka24)
  • vďaka rýchlej dostupnosti v mobilnej aplikácii má služba predpoklady stať sa prvou voľbou pri riešení zdravotných príznakov pre všetkých poistencov Dôvery

Dôvera plánuje svoje služby na báze umelej inteligencie postupne rozširovať a zastrešovať ich bude názov Dôvera Genio.

MUDr. Miroslav Halecký: „Službu sme úspešne implementovali a požiadali sme 100-tisíc našich poistencov, aby ju vyskúšali. Toto prvé testovanie nám ukázalo, že záujem o novinku prejavili hlavne ženy, prevažovala veková skupina 20- až 30-ročných. Mnohí z nich nám poskytli aj spätnú väzbu a odporúčania na zlepšenie užívateľskej prívetivosti aplikácie, ktoré do nej postupne zapracujeme.“

Zobrazit Galériu

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Všetky autorove články
dovera poistenie umelá inteligencia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať