SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Dôvera spotrebiteľov v EÚ je najvyššia za posledných deväť rokov

Tlačové správy
0

Výsledky prieskumu spotrebiteľského klímy GfK za tretí štvrťrok roku 2017

Spotrebiteľská nálada v rámci EÚ sa počas tretieho štvrťroku naďalej zlepšovala a skončila na úrovni 20,9 bodu. To je viac než 19,1 bodu zaznamenaných na konci druhého štvrťroka a teraz dosahuje hodnoty, ktoré boli naposledy dosiahnuté na konci roka 2007.

Rolf Bürkl, expert spoločnosti GfK zaoberajúci sa spotrebiteľmi hovorí: „Ukázalo sa, že v poslednom štvrťroku bola hlavným pilierom hospodárstva EÚ súkromná spotreba, pretože v niekoľkých krajinách sa ukazovateľ "ochoty nakupovať " buď zlepšil, alebo zostal stabilný. To je však v rozpore s výsledkami jednotlivých krajín, keď v porovnaní s druhým kvartálom 2017 vo Francúzsku, Nemecku a Portugalsku klesli ekonomické očakávania a vo Francúzsku, Rakúsku a Nemecku sa znížili príjmové očakávania."

Slovensko: ochota nakupovať v treťom štvrťroku výrazne stúpla
Nehľadiac na určité turbulencie vo vývoji ekonomických očakávaní slovenských spotrebiteľov, zaznamenali všetky tri ukazovatele na konci kvartálu nárast vďaka stabilnému rastu ekonomiky a znižujúcej sa miere nezamestnanosti.

Potom, keď počas prvých mesiacov roka ekonomické očakávania postupne klesali, začalo Slovensko od mája zažívať 'jo-jo' efekt, keď došlo k ich skokovému zvýšeniu a ďalší mesiac opäť k poklesu. To pokračovalo aj počas tretieho kvartálu s tým, že v septembri ukazovateľ skončil na úrovni 22,8 bodu. To je o 5,5 bodu viac ako koncom Q2, ale o 5,8 bodu menej ako koncom tretieho štvrťroka predchádzajúceho roka.

Príjmové očakávania, ktoré koncom Q2 skončili v danom roku na najnižšej úrovni, v septembri vystúpili na 28,2 bodu. To predstavuje od konca druhého kvartálu nárast o 2,8 bodu a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka len malý pokles o 1,8 bodu.

Tiež ochota nakupovať so počas mesiaca september významne zlepšila. Potom, keď na konci Q2 skončila na najnižšej úrovni od začiatku roka 2016,  jej ukazovateľ v septembri podstatne vzrástol a na konci tretieho kvartálu predstavoval 15,9 bodu. To je o 11,3 bodu viac než na konci Q2 a o 2,3 bodu viac ako vlani v rovnakom čase vlani.

Česko: ekonomické očakávania sa v treťom štvrťroku spamätávajú
S najnižšou mierou nezamestnanosti v EÚ si spotrebitelia v Českej republike uchovávajú pozitívny pohľad na ekonomiku, aj na ochotu nakupovať. Príjmové očakávania sa však nezvýšili, možno kvôli prebiehajúcim rokovaniam o brexite, ktorého dopady na českú ekonomiku zatiaľ nie sú známe (Veľká Británia je pre Česko štvrtým najväčším exportným trhom a mnohí občania ČR žijú v Británii).

Vysoké ekonomické očakávania zaznamenané v prvom štvrťroku trochu poklesli počas Q2, ale v treťom kvartáli sa čiastočne zlepšili. Koncom septembra bol ukazovateľ na úrovni 27,6 bodu, a to je oproti Q2 o 9,5 bodu viac. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je to však stále o 8,8 bodu menej.

Príjmové očakávania, ktoré vykazovali počas prvých dvoch štvrťrokov klesajúci trend, sa začali ku koncu tretieho štvrťroka zvyšovať. Skončili na úrovni 39,9 bodu, čo je len o 0,9 bodu menej ako koncom druhého štvrťroka, ale o 12,2 bodu menej ako v rovnakom čase predošlého roka.

Ochota nakupovať sa tiež trochu zvýšila oproti celkovému negatívnemu vývoju v predchádzajúcom štvrťroku a na konci Q3 dosiahla 20,4 bodu. To je o 5,7 bodu viac ako koncom druhého kvartálu, ale o 6,8 bodu menej ako v rovnakom období vlani.

Nemecko: ekonomické a príjmové očakávania vykazujú istú turbulenciu
Bez ohľadu na vynikajúce domáce podmienky prispievajúce k veľmi pozitívnej spotrebiteľskej nálade, ktorá vychádza z nízkej miery nezamestnanosti a rastu príjmov, nálada spotrebiteľov zaznamenala v treťom štvrťroku trochu turbulentný vývoj.

Od februára ekonomické očakávania v Nemecku vytrvalo stúpali, ale v polovici tretieho kvartálu sa zrazu prepadli a potom sa opäť začali šplhať hore, až na konci septembra skončili na úrovni 33,4 bodu. V porovnaní s Q2 je to pokles o 7,9 bodu, ale pritom je to stále o 26,6 bodu viac než v rovnakom čase minulého roka.

Príjmové očakávania v Nemecku začali tretí kvartál miernym nárastom, ale v septembri prudko poklesli na 52,7 bodu. V porovnaní s Q2 je to zníženie o 7,5 bodu, ale pritom ide zhruba o rovnakú hodnotu ako v Q3 minulého roka (+0,1 bodu).

Ochota nakupovať sa v treťom štvrťroku držala na rekordne vysokej úrovni a uzavrela kvartál na hodnote 57,0 bodu. To je len o niečo málo menej než na konci druhého štvrťroka (-0,9 bodu) a o 3,7 bodu viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Francúzsko: prudký pokles ekonomických a príjmových očakávaní
Po pozitívnom „Macronovom efekte", ktorý sme pozorovali v prvom a druhom štvrťroku, zaznamenalo Francúzsko počas tretieho kvartálu pokles všetkých troch ukazovateľov. Dochádza k tomu na pozadí trvajúcej vysokej nezamestnanosti, ktorá je dvojnásobne vyššia ako v ostatných veľkých európskych ekonomikách, ako je napr. Nemecko a za obrovskej pozornosti, ktorú venujú médiá reformám, ktoré Macron plánuje v oblasti trhu práce.

Ekonomické očakávania sa počas tretieho štvrťroku znižovali a na konci septembra boli na úrovni 30,2 bodu. V porovnaní s koncom druhého štvrťroka je to významný pokles o 18,9 bodu, ale stále je to o 23,4 bodu viac než v rovnakom čase roku 2016.

Príjmové očakávania sa prudko znížili hneď na začiatku tretieho kvartálu, potom mierne stúpli a počas septembra znovu spadli na -18,9 bodu, čo je najnižšia hodnota od apríla 2016. V porovnaní s koncom Q2 je to pokles o 21,6 bodu, keď sa príjmové očakávania vo Francúzsku nakoniec po takmer desiatich rokoch znovu dostali do kladných čísel. Je to tiež o 5 bodov nižšie než v rovnakom čase minulého roka.

Po vyrovnanom začiatku ochota nakupovať ku koncu štvrťroka mierne poklesla a dostala sa na 22,7 bodu. To je o 2,8 bodu menej ako na konci Q2, ale pritom stále o 14 bodov viac ako v rovnakom čase predchádzajúceho roka.

Veľká Británia: stabilný vývoj s miernym nárastom príjmových očakávaní
Nehľadiac na pretrvávajúcu neistotu spojenú s vyjednávaním podmienok brexitu, bola situácia vo Veľkej Británii v treťom kvartáli pomerne stabilná a dokonca došlo k miernemu zvýšeniu príjmových očakávaní.

Ekonomické očakávania vo Veľkej Británii v polovici tretieho kvartálu klesli, ale potom opäť mierne stúpli na -23,5 bodu. To je od konca druhého štvrťroku o 2,8 bodu menej a o významných 21,7 bodu menej ako v rovnakom čase vlani.

Príjmové očakávania sa počas prvých dvoch mesiacov tretieho kvartálu zvyšovali, ale v septembri sa tento trend obrátil a ukazovateľ začal klesať. Dosiahol 4,3 bodu, čo je od konca Q2 nárast o 6,3 bodu. Táto hodnota je však stále o 9,4 nižšia ako v rovnakom čase predchádzajúceho roku.

Ochota nakupovať stúpala na začiatku a na konci štvrťroka, v polovici kvartálu trochu klesla a skončila na úrovni -3,5 bodu. To je úplne rovnaká hodnota ako na konci Q2, ale v porovnaní s rovnakým obdobím vlani je to o 10,2 bodu menej.

Taliansko: v treťom štvrťroku zlepšenie, ale ekonomické a príjmové očakávania stále v zápornej oblasti
Počas tretieho štvrťroka sa v Taliansku objavili známky zvyšovania dôvery spotrebiteľov, hoci Taliansko aj naďalej bojuje s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí a s finančnou záťažou, ktorú so sebou nesie obrovský príliv utečencov zo severnej Afriky.

Ekonomické očakávania sa počas Q3 priebežne zvyšovali s tým, že v septembri bol tento nárast výrazný. Na konci štvrťroka bola hodnota ich ukazovateľa -27,6 bodu, čo je najviac od mája 2016. To je o výrazných 27,9 bodu viac ako koncom druhého štvrťroka a o 13,0 bodu viac ako pred rokom.

Príjmové očakávania v júli aj v auguste vytrvalo stúpali, ale počas septembra začali mierne klesať až na -8,2 bodu. To znamená oproti koncu druhého kvartálu zlepšenie o 9,7 bodu a oproti rovnakému obdobiu minulého roka zlepšenie o 1,8 bodu.

U ochoty nakupovať pokračoval v treťom štvrťroku vzostupný trend a ukazovateľ dosiahol na konci septembra 16,1 bodu. To je o 12,4 bodu viac než na konci Q2 a o výrazných 9,3 bodu viac ako v rovnakom čase vlani.

Španielsko: Ochota nakupovať vykazuje prvýkrát po piatich rokoch pozitívne hodnoty
Nehľadiac na pretrvávajúcu vysokú nezamestnanosť je spotrebiteľská nálada v Španielsku stabilná a v oblasti ochoty nakupovať sa dokonca zlepšila. Je to zrejme dôsledkom zlepšujúcej sa situácie v cestovnom ruchu. Avšak nedávne politické násilie v súvislosti s katalánskym referendom môže mať vo štvrtom kvartáli negatívne dopady.

Ekonomické očakávania v Španielsku dosiahli na konci tretieho štvrťroka 24,9 bodu, čo je úplne rovnaká hodnota ako na konci druhého kvartálu s tým, že koncom septembra ukazovateľ mierne poklesol. Táto hodnota je o 12,4 bodu vyššia ako koncom tretieho kvartálu minulého roka.

Príjmové očakávania boli po miernom náraste začiatkom júla relatívne stabilné a skončili na hodnote 16,0 bodu. V porovnaní s koncom Q2 je to o 1,9 bodu viac a oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka ide o nárast o 7,3 bodu.

Ochota nakupovať sa v júli prudko zvýšila, ale potom začala opäť klesať a koncom štvrťroku dosiahla 1,5 bodu. Hoci v poslednej chvíli došlo k poklesu, je to prvýkrát po viac ako piatich rokoch, keď je ukazovateľ ochoty nakupovať v Španielsku pozitívny. Celkovo skončil tretí štvrťrok so zlepšením o 3,2 bodu oproti Q2 a o 6,4 bodu vyššie ako v rovnakom období minulého roku.

Holandsko: ekonomická očakávania vykazujú známky zlepšenia
S klesajúcou nezamestnanosťou a zvyšujúcimi sa príjmami možno pozorovať známky zvyšujúcej sa spotrebiteľskej dôvery.

Ekonomické očakávania v júli stúpli a po zvyšok kvartálu boli relatívne stabilné, takže koncom septembra ukazovateľ predstavoval 39,0 bodu. To je oproti koncu druhého štvrťroku o 5,8 bodu viac a v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 je to viac o 21,1 bodu.

Príjmové očakávania v júli takisto vzrástli a ich ukazovateľ dosiahol 13,4 bodu; potom však koncom septembra klesol na 10,5 bodu. Je to len o 0,2 bodu viac ako na konci Q2, ale o významných 17,0 bodu viac ako v rovnakom čase minulého roka.

Ochota nakupovať po miernom zvýšení v júli opäť poklesla a jej ukazovateľ skončil na úrovni 18,2 bodu. To je len o 0,4 bodu menej ako koncom Q2 a o 0,8 bodu menej ako v rovnakom čase vlani.

Rakúsko: ekonomické očakávania sú najvyššie od Q1 2011
Vzhľadom na to, že Rakúsko zažíva rast ťahaný spotrebou a investíciami, spotrebitelia majú aj naďalej dôveru v pozitívny ekonomický vývoj svojej krajiny.

Počas tretieho štvrťroka pokračoval vytrvalý rast ekonomických očakávaní a koncom septembra dosiahol ukazovateľ hodnotu 32,9 bodu, čo je najviac od začiatku roka 2011. V porovnaní s koncom Q2 je to o 14,2 bodu viac a o významných 40,2 bodu viac oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

Príjmové očakávania po veľkom celkovom zvýšení v druhom kvartáli zaznamenali v júli aj v auguste pokles, ale počas septembra sa ich rast obnovil a dosiahol 22,4 bodu. To je v porovnaní s Q2 zníženie o 8,2 bodu a oproti rovnakému obdobiu vlani zníženie o 2,0 bodu.

V júli pokračoval plynulý rast ochoty nakupovať, ale v auguste jej ukazovateľ zaznamenal prudký pokles a koncom tretieho kvartálu skončil na hodnote 19,8 bodu. Od konca Q2 ide o zníženie o 3,0 bodu a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je hodnota ukazovateľa len o 1,9 bodu vyššia.

Portugalsko: ukazovateľ ochoty nakupovať na pätnásťročnom maxime
Hoci prognóza pre Portugalsko bola upravená smerom nahor, dôvera tamojších spotrebiteľov v ekonomiku počas posledného kvartálu trochu poklesla. Napriek tomu si však zachovali značnú ochotu nakupovať, a to sa odráža aj na vysokom domácom dopyte.

Portugalskí spotrebitelia nedokázali udržať aj naďalej vzostupný trend ekonomických očakávaní zaznamenaný v Q2 a ukazovateľ sa postupne znižoval do konca septembra až na 34,7. To je o 4,7 bodu menej ako na konci druhého kvartálu, ale oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to stále o 19,9 bodu viac.

U príjmových očakávaní došlo v polovici kvartála k miernemu poklesu, ale do konca Q3 sa ukazovateľ vyšplhal späť na 28,5 bodu. To je len o jeden bod menej ako koncom druhého štvrťroka a o 8,4 bodu viac ako koncom Q3 predošlého roka.

Ochota nakupovať vykazovala pokračujúci vzostupný trend zaznamenaný v Q2 a do konca septembra tento ukazovateľ dosiahol 13,0 bodu. To je najvyššia hodnota zaznamenaná od konca roku 2001 a v porovnaní s koncom Q2 je o 8,9 bodu vyššia; oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to viac o významných 29,6 bodu.

Belgicko: ekonomické očakávania na najvyššej úrovni od prvého kvartálu 2014
Vďaka silnému exportu zažíva Belgicko u svojich spotrebiteľov rastúce ekonomické očakávania, pričom známky zlepšenia možno pozorovať aj u príjmových očakávaní.

Počas tretieho štvrťroka ekonomické očakávania vytrvalo stúpali a na konci obdobia dosiahli úroveň 24,3 bodu. To je najvyššia hodnota od Q1 2014. Je to o 10,1 bodu viac ako na konci Q2 tohto roka a o významných 21,8 bodu viac ako v Q3 minulého roka.

Potom, keď v druhom štvrťroku príjmové očakávania klesali, počas tretieho kvartálu sa trend obrátil, hoci s drobným zastavením v auguste. Na konci obdobia bola ich hodnota na -2,8 bodu, a to predstavuje zlepšenie o 5,3 bodu od konca Q2 a o 12,5 bodu od konca minulého tretieho štvrťroka.

Po postupnom znižovaní ochoty nakupovať, keď v apríli boli dosiahnuté najvyššie hodnoty, tento ukazovateľ sa v auguste zvyšoval, aby v septembri opäť poklesol a skončil koncom štvrťroku na úrovni 14,8 bodu. V porovnaní s Q2 je to zvýšenie o 1,3 bodu a oproti rovnakému obdobiu predošlého roka o 0,6 bodu viac.

Grécko: pokračuje zlepšovanie všetkých ukazovateľov
Grécko vykazuje výrazné zlepšovanie všetkých ukazovateľov a tamojší spotrebitelia sa teda posúvajú do pozitívnejších oblastí.

V tomto štvrťroku pokračoval v Grécku rýchlejší rast ekonomických očakávaní, ktorých ukazovateľ skončil na hodnote -18,1 bodu. To je najlepšia hodnota zaznamenaná od polovice roka 2015 a je o 25,1 bodu viac než na konci Q2 a o 19 bodov viac ako na konci minulého tretieho kvartálu.

Príjmové očakávania sa počas Q3 tiež zlepšovali a na konci septembra dosiahli hodnotu -21,1 bodu. To predstavuje nárast od konca Q2 o 2,8 bodu a od konca minulého roka o 16,4 bodu.

Rovnaký pozitívny vývoj bolo možné pozorovať aj u ochoty nakupovať, pričom stabilný rast ukazovateľa bol zaznamenaný počas všetkých troch mesiacov kvartálu a skončil na hodnote -26,2 bodu. Oproti Q2 je to nárast o 18,7 bodu a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka  nárast o 16,6 bodu.

Poľsko: v treťom štvrťroku solídne zlepšenie všetkých ukazovateľov
Po nepokojnom druhom štvrťroku zaznamenalo Poľsko v treťom kvartáli plynulý pozitívny vývoj ekonomických očakávaní, ktorý bol zrejme ťahaný súčasným vysokým rastom HDP. V septembri skončil ich ukazovateľ na hodnote 34,3 bodu, čo je najviac od roku 2008. V porovnaní s Q2 je to zvýšenie o 15,4 bodu a oproti minulému roku o 10,6 bodu.

Tiež príjmové očakávania počas predchádzajúceho štvrťroka vytrvalo stúpali a na konci obdobia dosiahli 36,7 bodu. To je o 11,7 bodu viac než na konci Q2, ale oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka ide o mierny pokles o 6,0 bodov.

Po prudkom poklese ochoty nakupovať, ku ktorému došlo počas Q2, sa tento ukazovateľ v auguste výrazne zvýšil a potom v septembri opäť mierne zoslabol. Na konci štvrťroku dosiahol 19,3 bodu, a to predstavuje v porovnaní s Q2 zvýšenie o 12,7 bodu a s Q3 minulého roka zvýšenie o 7,8 bodu.

Slovinsko: príjmové očakávania a ochota nakupovať v treťom štvrťroku mierne poklesli
Po vytrvalom raste ekonomických očakávaní počas Q2, bol v prvých mesiacoch Q3 zaznamenaný ich pokles, ale v septembri tento ukazovateľ znova stúpol a skončil na hodnote 28,3 bodu. V porovnaní s koncom druhého štvrťroka je to zvýšenie o 4,3 bodu a oproti rovnakému obdobiu minulého roka podstatne výraznejší zýšenie o 22,2 bodu.

Príjmové očakávania, ktoré boli počas prvého polroka vcelku stabilné, v treťom štvrťroku mierne poklesli a koncom septembra sa dostali na 20,0 bodu. V porovnaní s Q2 je to zníženie o 4,8 bodu, ale oproti rovnakému obdobiu predošlého roka je to o 2,1 bodu viac.

Po stabilnom raste v priebehu prvého polroka nasledoval v júli náhly pokles ochoty nakupovať. Hoci počas augusta došlo k miernemu zlepšeniu tohto ukazovateľa, ktoré pretrvávalo aj v septembri, jeho hodnota na konci štvrťroku predstavovala 18,9 bodu. Oproti koncu Q2 je to pokles o 5,9 bodu, ale v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je ukazovateľ o 10,1 bodu vyšší.

Bulharsko: ekonomické očakávania sa opäť dostávajú do kladných čísel a všetky tri ukazovatele sa zlepšujú
Turbulencie, ktoré nasledovali v Bulharsku hned po voľbách, sa z väčšej časti ukludnili a všetky tri ukazovatele zaznamenali celkové zlepšenie v porovnaní s koncom Q2.

Ekonomické očakávania vyplynuli z negatívnych čísel, ktoré sa dostali počas Q2 a v auguste dosiahli hodnotu 4,1 bodu; po uplynutí trojmesačnej koncoročnej úrovne 1,4 bodu. Znamená to zlepšenie o 9,2 bodu oproti koncu Q2 a je ton tiež viac o 2,2 bodu ako v rovnakom období minulého roka.

Príjmové očakávania, ktoré v druhom polroku druhého kvartálu prudko klesli, sa čiastočne zvýšili v júni a ich pozitívny vývoj pokračoval aj v júli. V auguste sa ukazovateľ opäť výrazne znížil, ale v septembri takmer získal stratenú pozíciu a na konci Q3 dosiahol hodnotu 15,3 bodu. Od konca Q2 došlo k nárastu o 3,8 bodu, rovnako ako k nárastu o 2,8 bodu oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Ochota nakupovať sa počas tretieho štvrťroka stabilne zlepšila a dosiahla 23,6 bodu, teda najvyššiu hodnotu od januára tohto roku. Je to o 7,2 bodu viac ako na konci Q2 a o 2,5 bodu viac ako v rovnakom čase minulého roku.

Rumunsko: ekonomické a príjmové očakávania sa príliš nemenia, ale ochota nakupovať stúpla
Napriek tomu, že v Rumunsku rastú príjmy, panuje nízka inflácia a znížila sa DPH, rumunskí spotrebitelia svoj názor na ekonomický vývoj príliš nemenia.

Po relatívne stabilnom druhom štvrťroku sa ekonomické očakávania počas Q3 zmenili a vrátili sa zhruba na rovnakú úroveň ako na konci minulého kvartálu. Koncom septembra ukazovateľ skončil na úrovni 6,3 bodu, čo je o 0,9 bodu menej ako na konci Q2, ale súčasne o 5,1 bodu viac ako v rovnakej dobe vlani.

Príjmové očakávania takisto zaznamenali na začiatku tretieho štvrťroka malý pokles, ale potom zostali stabilné až do konca kvartálu a boli na úrovni 24,2 bodu. Od konca Q2 je to pokles o 2,1 bodu, ale v porovnaní s minulým rokom ide o zlepšenie o 3,4 bodu.

K najväčšiemu pohybu došlo u ochoty nakupovať. Na začiatku štvrťroka sa držali na úrovni Q2 a potom počas septembra vyšplhali na hodnotu 12,0 bodu. To predstavuje zvýšenie o 6,4 bodu od konca druhého kvartálu a zvýšenie o 9,7 bodu od konca Q3 predošlého roka.

O prieskume
Zistenia GfK Consumer Climate Europe sú vybraté z prieskumu uskutočneného vo všetkých krajinách Európskej únie v mene Európskej komisie. Tohto prieskumu sa zúčastňuje každý mesiac asi 40 000 osôb z 28 krajín, ktoré predstavujú dospelú populáciu EÚ.

Ukazovatele GfK Consumer Climate Europe vychádzajú z prieskumov uskutočňovaných raz mesačne a zameraných na spotrebiteľskú náladu. Odrážajú celkovú ekonomickú situáciu v jednotlivých krajinách a takisto situáciu konkrétnych domácností.

Otázky sú predkladané raz mesačne, predovšetkým metódou omnibus. Je to prieskum zisťujúci odpovede na niekoľko otázok, ktorý sa robí buď telefonicky, alebo v priamom rozhovore.

Vypočítajú sa tri vybrané ukazovatele: ekonomické, cenové a príjmové očakávania, ochota nakupovať a tendencia sporiť
Na výpočet ukazovateľov sa používajú takzvané konečné hodnoty (bottom lines). Podiel spotrebiteľov, ktorí odpovedia záporne (napr. Finančná situácia rodiny sa / významne / zhorší) sa odpočíta od podielu tých, ktorí odpovedia kladne (napr. Finančná situácia rodiny sa / významne / zlepší).

V ďalšom kroku je táto hodnota "bottom line" štandardizovaná s použitím zavedených štatistických metód a je konvertovaná tak, aby dlhodobý priemerný ukazovateľ  bol nula bodov a aby sa dosiahol rozsah teoretických hodnôt od +100 do -100 bodov. Empirické skúsenosti získavané od roku 1986 ukazujú, že reálne hodnoty sa pohybujú v rozsahu od +60 do -60 bodov.

Ak je ukazovateľ kladný, znamená to, že hodnotenie spotrebiteľov je u tejto premennej v dlhodobom porovnaní nadpriemerné a naopak, ak je ukazovateľ záporný, je hodnotenie podpriemerné. Vďaka štandardizácii je možné porovnávať ukazovatele rôznych krajín, pretože rozdiely v odpovediach vychádzajúcich z rozdielov v mentalite sa vykompenzujú a zásadný trend vývoja ukazovateľa zostáva nezmenený.

Zdroj: www.gfk.com

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať