SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Slovenské školy chcú využívať dostupné technológie na zatraktívnenie vyučovania

Tlačové správy
0

Konferencia Vzdelávame pre budúcnosť pomáha učiteľom vystúpiť z komfortu zaužívaných metód výučby

Štvrtý ročník konferencie Vzdelávame pre budúcnosť navštívilo takmer 450 učiteľov z piatich slovenských regiónov a z rôznych stupňov vzdelávania. Učitelia, riaditelia škôl a správcovia školských sietí si na nej mohli prakticky vyskúšať najmodernejšie technológie využiteľné na vyučovacích hodinách. Okrem Bratislavy, Košíc a Žiliny konferencia prvý raz zavítala aj do Popradu a Lučenca, aby tak podporila snahu o digitálnu transformáciu škôl aj v týchto regiónoch.

Technológie sa stali súčasťou našich životov a postupne sa dostávajú aj do vyučovacieho procesu na slovenských školách. Spoločnosť Microsoft s partnermi preto úzko spolupracujú s inovatívnymi pedagógmi, vďaka ktorým sa vyučovanie na školách stáva moderným a sviežim. Práve pre učiteľov či riaditeľov škôl pripravuje každoročne interaktívnu konferenciu Vzdelávame pre budúcnosť, na ktorej získajú potrebné informácie o technológiách a ich uplatnení vo výučbe formou prednášok a interaktívnych workshopov. Tento rok sa konferencia konala až v piatich mestách, vždy na pôde školy či univerzity – v Košiciach, Poprade, Lučenci, Žiline a v Bratislave.

„Počet učiteľov, ktorí navštívia našu konferenciu je z roka na rok väčší, čo je pre nás jasným signálom, že slovenskí učitelia chcú učiť moderne a interaktívne. Chcú mať aktuálne informácie o trendoch a novinkách, čo vidíme aj na tom, ako sa zapájajú do workshopov a webinárov počas celého roka, nielen na konferenciách,“ povedala Zuzana Molčanová, Teacher Engagement Manager v Microsoft Slovensko a Česká republika a organizátorka konferencie.

Microsoft pracuje s učiteľmi celoročne, nie len počas tejto série konferencií a do šírenia osvety medzi učiteľmi sa zapájajú aj pedagógovia, ktorí sú súčasťou celosvetovej komunity učiteľov podieľajúcich sa na digitálnej transformácii škôl - Microsoft Innovative Educator Experts (MIEE). Na Slovensku dnes takto pracuje 66 expertov z radov učiteľov, ktorí často svojimi kreatívnymi prístupmi reprezentujú Slovensko aj v zahraničí.

Vystúpiť z komfortu zaužívaných metód výučby nebýva jednoduchý proces a na strane učiteľov si to vyžaduje veľkú osobnú snahu a investíciu času do sebavzdelávania. „Našou úlohou a cieľom týchto stretnutí je pomôcť nájsť učiteľom to najvhodnejšie pre ich školu či vyučovací proces. Technológie majú byť iba nástrojom, ktorý pomôže pripravovať dnešných mladých ľudí pre svet zajtrajška. Centrom našej pozornosti je vždy učiteľ, lebo veríme, že ak učiteľ dokáže využívať technológie zmysluplne, pomôže celkovému procesu digitálnej transformácie školy,“ priblížila Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva, Microsoft. „Technológie nie sú zlé, len s nimi treba vedieť pracovať a keď sa to naučíme, dokážu urobiť vyučovací proces zaujímavejším,“ uzavrela Radana Tuhárska zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci. „Deti sú naučené pracovať s technológiami a teraz by sme mali ísť my učitelia tou cestou a naučiť sa technológie využívať, aby sme priniesli deťom to najlepšie vzdelanie,“ doplnila Martina Chabalová, ZŠ Liptovský Hrádok. „Skúsenosti hovoria, že najväčšou motiváciou pre učiteľa je to, keď vidí technológiu priamo v praxi cez konkrétne ukážky vyučovacích hodín alebo priamo na hodine,“ zhodnotila Ibolya Straussová, riaditeľka ZŠ v Kechneci.

V rámci podujatia sa učitelia oboznámili s témami:

  • Hravé programovanie na základnej škole
  • Trieda ako tím v cloude
  • Ako vyučovať pomocou tabletov na prvom a druhom stupni ZŠ
  • Ako využiť Minecraft vo vzdelávaní
  • Služby Office 365 pre správcov
  • Práca s Class Room Management Systémom a obsahom pre prvý a druhý stupeň ZŠ
  • Pokusy v mobilnom laboratóriu – využitie technológií na prírodovedných predmetoch
  • Okolo sveta cez Skype
  • Prezentujte inovatívne a pútavo

Viac informácií o konferencii a ďalších vzdelávacích aktivitách spoločnosti  nájdete na stránkach: www.vzdelavameprebuducnost.sk ako aj na soc. sieťach www.facebook.com/vzdelavameprebuducnost

SKPR Strategies, s.r.o.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať