Samsung_06 Samsung_06 Samsung_06 Advertisement

ERP v cloude na vzostupe

0

V súčasnosti plnej zmien a obmedzení vyzerajú cloudové služby pre výrobné podniky ešte oveľa zaujímavejšie. Prečo to tak je? Existuje šesť hlavných argumentov pre cloud:

Spoľahlivé a kvalitné zabezpečenie prevádzky IS ľudskými zdrojmi

IT špecialistov je stále menej a odchod správcu systému, hľadanie nového, odovzdanie znalostí medzi nimi, to sú nočné mory každého riaditeľa výrobnej firmy.

Poskytovateľ cloudu má niekoľko vzájomne zastupiteľných správcov systému, ktorí sú pravidelne školení o najnovších technológiách a striedajú sa pri správe aplikácií svojich klientov.

Vysoká bezpečnosť prevádzky IS a dát

Výrobné firmy obvykle investujú do hardvéru pri zaobstaraní systému a každá ďalšia modernizácia sa odkladá až dovtedy, keď začne dochádzať k výpadkom.

Poskytovateľ cloudu zmluvne ručí za vysokú, jasne definovanú dostupnosť systému a za zabezpečenie dát nielen proti strate, ale i proti ich úniku. Preto systémy prevádzkuje na špičkovom hardvéri s horúcimi zálohami na vzdialených miestach pre prípad požiaru, so zálohovanými komunikačnými linkami a priebežne všetko inovuje. Svojich zamestnancov poskytovateľ cloudu vyberá s dôrazom na spoľahlivosť, pretože majú prístup nielen k firemným informáciám, ale i k dátam klientov.

Ekonomická transparentnosť

Pri klasickej prevádzke informačného systému na vlastných serveroch obyčajne firma dohliada len na externé náklady na prevádzku a vlastné náklady na svojich špecialistov, ich školenia, ­hardvér, softvér, komunikáciu, zabezpečenie, straty pri výpadkoch a pod. nemá spočítané.

Pri prevádzke v cloude je všetko jasne obsiahnuté v mesačných splátkach. Žiadne neplánované nárazové výdavky, žiadne skryté náklady.

Ekonomická výhodnosť

Potrebujete nový informačný systém? V bežnom on premise režime býva najväčším nákladom zaobstaranie licencií vybraného systému hneď na začiatku projektu. V prípade cloudu platíte zlomkovú časť pravidelne mesačne.

Ak už systém ERP máte a chcete ho len previesť do cloudovej prevádzky, získate novú verziu systému a podstatne širšiu funkcionalitu vrátane bonusových modulov, ktoré sa v bežnom režime musia dokupovať. Navyše nejde o investíciu do softvéru, ale o prevádzkové náklady, čo ocení každý finančný riaditeľ.

Pružnosť využívania systému

Rozvíjate sa a stúpa počet používateľov? Niektoré systémy v klasickom režime jednoducho nedovolia prístup k informáciám väčšiemu počtu používateľov, než je zakúpený počet licencií. Dodávateľ vám potrebné licencie určite rád predá, ale musíte ich objednať, zaplatiť, niekto ich musí dodať a nainštalovať a čas beží a prevádzka firmy je obmedzená. A keď príde recesia a potrebujete šetriť? Nižšie využitie licencií vám žiadny dodávateľ do zníženia ročných údržbových poplatkov nepremietne.

Pri cloude je to však inak. Informačný systém využívate neobmedzene podľa svojich potrieb a spätne je potom vyhodnotená intenzita použitia systému. Platíte len to, čo ste použili. Pri konjunktúre viac, pri recesii menej.

Jednoduchý rozvoj a zaistenie zhody s legislatívou

Pokiaľ systém prevádzkujete sami, ste plne zodpovední za jeho správu a zhodu s legislatívou. Dodávateľ vám síce zasiela patche, prípadne pokyny na úpravy na zaistenie kompatibility s legislatívnymi zmenami, ale inštaláciu a nastavenia musí urobiť váš správca. A čo pri upgrade systému na nové verzie? Riziko chýb pri ich inštaláciách, prácne ladenie.

V prípade cloudovej prevádzky systému za všetko ručí poskytovateľ. Výhodné je i pripojenie vašich zahraničných pobočiek do cloudového podnikového systému.

Pri prechode na cloudové prevádzkovanie podnikového informačného systému musí výrobná firma starostlivo vyberať svojho partnera – poskytovateľa. Nie nadarmo sa hovorí, že je to vlastne niečo ako životný partner.

Navyše treba zvoliť i správnu deľbu práce a zodpovednosti medzi svojich zamestnancov a poskytovateľa cloudu. Cieľom je, aby výrobný podnik neprišiel o strategické znalosti a schopnosti rozvíjať svoje podnikové procesy, a teda i svoju spoločnosť. Preto obvykle rozdeľujeme systém ERP na strategické časti a časti, ktoré môže spoločnosť bez obáv odovzdať do zodpovednosti poskytovateľa.

Strategické časti (zvyšovanie výkonnosti, rozvoj, technologický plán) môžu zostať v gescii vlastných zamestnancov. Taktické časti (riadenie infraštruktúry, správu aplikácií) môže výrobná firma bez obáv odovzdať do cloudu. Medzi strategickými a taktickými časťami však neexistuje ostrá hranica. Posúva sa podľa vzájomnej dôvery medzi zákazníkom a poskytovateľom cloudu a takisto podľa IT vyspelosti zákazníka. Nadnárodné firmy majú tendenciu väčšiu časť presúvať na svojho IT partnera a slovenské podniky zase skôr zužujú rozsah cloudových služieb. Narážajú však pri tom na svoje obmedzené IT zdroje a točia sa v kruhu.

Teraz prechádzame pre nákazu COVID-19 najväčším zmrazením výroby za posledných sto rokov. Každá kríza priniesla v histórii nové impulzy do vývoja svetového priemyslu. Firmy, ktoré prevádzkujú svoj systém ERP v cloude, sú teraz vo výhode. Je pravdepodobné, že cloud vďaka tomu zaznamená v budúcnosti výrazný nárast.

Zdroj: MINERVA

 

Zobrazit Galériu

Pridať komentár