SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

ESET vytvára novú marketingovú divíziu, povedie ju Mária Trnková

Tlačové správy
0

Spoločnosť ESET vytvára novú Divíziu marketingu, komunikácie a digitálneho obchodu, ktorú od 1. júna 2023 vedie Mária Trnková. Predtým pôsobila v spoločnosti ESET ako viceprezidentka pre segment domácností a IoT. Do novej divízie prináša skúsenosti s tvorbou a implementáciou efektívnej stratégie založenej na dátach.

SAMSUNG 042024 Advertisement  

Mária Trnková začala svoju kariéru v spoločnosti ESET na jeseň 2016. V rámci svojej prvej pozície ako manažérka marketingu pre región EMEA úzko spolupracovala s regionálnymi tímami na tvorbe efektívnych marketingových stratégií. Počas svojho šesťročného pôsobenia preukázala výnimočné líderské schopnosti, postupne preberala viac zodpovedností a dosahovala pôsobivé výsledky. Keď v októbri 2019 nastúpila na pozíciu segmentovej viceprezidentky, posunula sa do úlohy s presahom na celú organizáciu. Úzko spolupracovala aj s vedením spoločnosti, aby zabezpečila definovanie stratégie segmentov domácností a IoT a jej efektívnu implementáciu.

Vo svojej novej funkcii marketingovej riaditeľky (Chief Marketing Officer) bude Mária Trnková stáť na čele novovytvorenej Divízie marketingu, komunikácie a digitálneho obchodu. Táto strategická divízia posilní marketingovú podporu spoločnosti ESET vo všetkých segmentoch, posilní pozíciu značky a podporí inovácie prostredníctvom užšej spolupráce s tímami pre technológie a spoločenskú zodpovednosť (ESG). Kľúčovým faktorom umožňujúcim úspešnú realizáciu marketingovej stratégie bude úzka spolupráca s regionálnymi a miestnymi pobočkami, ktorá zabezpečí poskytovanie maximálnej hodnoty zákazníkom.

"Je mi cťou, že môžem prevziať úlohu marketingovej riaditeľky spoločnosti ESET. Počas môjho pôsobenia v spoločnosti som na vlastné oči videla, že dosahovanie úspechu je výsledkom tvrdej práce a odhodlania. Som vďačná, že môžem pracovať v inkluzívnom prostredí, kde majú priestor rôzne pohľady, ktoré podnecujú inovácie a podporujú rast spoločnosti ESET v dynamickom prostredí kybernetickej bezpečnosti. Spoločne budeme naďalej posúvať hranice a poskytovať výnimočné riešenia našim cenným zákazníkom," uviedla Mária Trnková.

Vymenovanie Márie Trnkovej na pozíciu marketingovej riaditeľky privítal aj generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko: "V spoločnosti ESET neustále pracujeme na posilňovaní pozície našej značky na trhu prostredníctvom výskumu a inovácií, ale aj cez zlepšovanie našej výkonnosti a nachádzaní správnych riešení pre potreby našich zákazníkov. Obsadenie Márie Trnkovej na pozíciu CMO predstavuje pre spoločnosť ESET významný krok vpred a zároveň odzrkadľuje náš záväzok podporovať rovnaké príležitosti a inklúziu vo vedení našej spoločnosti. Vďaka svojim výnimočným schopnostiam a odhodlaniu presadzovať inovácie sa na túto pozíciu dokonale hodí. Želám jej veľa úspechov."

O spoločnosti ESET

Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook Twitter.

ESET

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať