SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

EY Cyber Security Trophy: Digitálna doba paralyzuje naše súkromie

Tlačové správy
0

Mobily, tablety či počítače sa stali bežnou súčasťou našich životov. Málokto si však uvedomuje, že do týchto zariadení ukladá svoje osobné a citlivé údaje, ktoré môžu byť napadnuté a následne zneužité. Poskytli by ste na počkanie svoje rodné číslo alebo údaje o transakciách na vašom bankovom účte niekomu cudziemu? Keď ideme z domu, automaticky zamkneme byt. Obdobným spôsobom by sme mali myslieť aj na ochranu údajov. Kybernetické útoky sú totiž stále sofistikovanejšie a hackeri prostredníctvom nich získavajú rôzne citlivé údaje od firiem, inštitúcií, ale aj fyzických osôb. EY prostredníctvom súťaže EY Cyber Security Trophy (EY ESO) chce zdôrazniť nevyhnutnosť venovať sa oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

V dnešnom svete sa moderné technológie stávajú nevyhnutnou súčasťou našich životov. Využívame ich doma, v práci či vo voľnom čase, pričom si neuvedomujeme, že do nich ukladáme naše osobné a citlivé údaje. Kvôli kybernetickým útokom však o ne môžeme ľahko prísť. Mali by sme preto myslieť na dostatočné zabezpečenie všetkých zariadení, ktoré využívame. „Tieto údaje sú zaujímavé najmä pre osoby, ktoré by nám ich odcudzením chceli ublížiť alebo by z ich zneužitia profitovali. Takýchto ľudí je na svete pomerne veľa a dokonca môžeme tvrdiť, že sa ich počet neustále zvyšuje. Preto by sme s rastúcim pokrokom nemali zabúdať aj na „daň“, ktorá je s ním spojená. Najmä firmy a štátne organizácie sú zraniteľné voči podobným útokom, ktoré ich môžu nečakane – v istých prípadoch aj v priebehu niekoľkých desiatok minút – výrazne paralyzovať,“ hovorí Peter Borák, partner EY pre podnikové poradenstvo a kybernetickú bezpečnosť na Slovensku a predseda poroty súťaže EY Cyber Security Trophy.

Spoločnosť EY chce poukázať na nevyhnutnosť ochrany citlivých údajov firiem, ale rovnako tak aj údajov bežných používateľov, prostredníctvom práve prebiehajúcej súťaže EY Cyber Security Trophy. Jej cieľom je oceniť spoločnosti, jednotlivcov, ako aj budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti či etického hackingu. V rámci informačných systémov a digitálnych inovácií treba dôveryhodnosť budovať tak, aby ľudia týmto systémom verili a nebáli sa ich bezpečne používať. V súčasnosti už nehovoríme len o klasickom „hackingu“, ako je napríklad nabúranie sa do e-mailovej schránky, ale napríklad v prípade kybernetických útokov v sektore zdravotníctva aj o potenciálnom ohrození ľudských životov,“ dopĺňa Peter Borák.

Do súťaže sa môže prihlásiť spoločnosť alebo fyzická osoba, pôsobiaca v oblasti kybernetickej alebo informačnej bezpečnosti. Organizátori chcú v súťaži poukázať na ľudí, ktorí sa snažia odhaľovať chyby a medzery v informačných systémoch organizácií a prispievať tak k ochrane kybernetického priestoru. Títo profesionáli spoločnostiam pomáhajú zachovať kontinuitu podnikania i v prípade kybernetického bezpečnostného incidentu a de facto tak významným spôsobom prispievajú ku komfortu a spokojnosti firemných zákazníkov.

Súťaž EY Cyber Security Trophy sa stala platformou, ktorá združuje príbehy rôznorodých „bojovníkov“ za kybernetickú bezpečnosť a ktorá vyzdvihuje inovatívne riešenia v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť EY sa hrdo hlási k formovaniu tohto „povolania budúcnosti“, ktoré bude čím ďalej tým viac priamo či nepriamo prispievať k celkovému ekonomickú  rozvoju. Kybernetická bezpečnosť je oblasť, ktorá bude nepochybne hýbať svetom. Dôkazom je príbeh absolútneho víťaza prvého ročníka súťaže Martina Orema. Chceli by sme podnietiť širšiu spoločenskú diskusiu, pretože bežní ľudia stále nemajú dostatok vedomostí o skutočnej potrebe ochrany elektronických údajov. Náročnosť technológií stále rastie, preto ak s nimi chceme udržať krok, musíme primárne podporiť a rozvíjať oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Je to dôležité aj z toho dôvodu, aby bol aj v budúcnosti pánom na našej planéte stále človek a nie robot,“ hovorí etický hacker Martin Orem.

Motiváciou pre tých, ktorí sa do súťaže prihlásia, môžu byť aj atraktívne ceny, akými sú účasť na prestížnej celosvetovej konferencii venovanej kybernetickej bezpečnosti či etickému hackingu, vzdelávacie poukazy, možnosť vykonať medzinárodne uznávané certifikačné skúšky alebo poukazy na nákup IT vybavenia.

Do súťaže sa môžete prihlásiť alebo niekoho nominovať na emailovej adrese eyeso@sk.ey.com alebo prostredníctvom webovej stránky www.eyeso.sk, kde  nájdete aj viac informácií o súťaži.

Ey

Všetky autorove články
EY cyber security trophy cena súťaž

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať