SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Elektrický úhor dokáže svojím výbojom prenášať genetický materiál na okolité zvieratá

0

Elektrický úhor je najväčší tvor na Zemi, ktorý vyrába energiu. Dokáže naraz uvoľniť až 860 voltov. V nedávnej štúdii výskumná skupina z Nagojskej univerzity v Japonsku zistila, že elektrické úhory dokážu uvoľniť dostatok elektriny na genetickú modifikáciu lariev malých rýb. Svoje zistenia zverejnili v časopise PeerJ. Zistenia vedcov dopĺňajú to, čo vieme o elektroporácii, technike dodávania génov. Elektroporácia využíva elektrické pole na vytvorenie dočasných pórov v bunkovej membráne. To umožňuje molekulám, ako je DNA alebo proteíny, vstúpiť do cieľovej bunky.

Výskumný tím vychádzal z domnienky, že ak v rieke prúdi elektrina, môže ovplyvniť bunky blízkych organizmov. Bunky môžu do vody vkladať fragmenty DNA, známe ako environmentálna DNA. Aby to otestovali, vystavili mladé ryby vo svojom laboratóriu roztoku DNA s markerom, ktorý svietil na svetle, aby zistili, či zebričky prijali DNA. Potom vpustili do vody elektrického úhora a podnietili ho k elektrickému výboju.

Elektroporácia sa bežne považuje za proces, ktorý sa vyskytuje len v laboratóriu. Atsuo Iida z Nagojskej univerzity však bol presvedčený, že k tomu môže dôjsť aj v prírode. „Uvedomil som si, že elektrické úhory v rieke Amazon by mohli dobre fungovať ako zdroj energie, organizmy žijúce v okolí by mohli pôsobiť ako bunky príjemcov a fragmenty environmentálnej DNA uvoľnené do vody by sa stali cudzími génmi, čo by spôsobilo genetickú rekombináciu v okolitých organizmoch vplyvom elektrického výboja.“

Vedci zistili, že 5 % lariev malo markery ukazujúce prenos génov. To naznačuje, že výboj z elektrického úhora podporoval prenos génov do buniek, aj keď úhory majú rôzne tvary impulzov a nestabilné napätie v porovnaní so zariadeniami, ktoré sa zvyčajne používajú pri elektroporácii. Elektrické úhory a iné organizmy, ktoré vyrábajú elektrinu, by tak mohli ovplyvniť genetickú modifikáciu v prírode. Aj iné štúdie pozorovali podobný jav, ktorý sa vyskytuje na prirodzene sa vyskytujúcich elektrických úkazoch, ako sú blesky, ktoré ovplyvňujú háďatká a pôdne baktérie.

Zdroj: phys.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať