SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Ericsson a Magyar Telekom predviedli prvý test 5G v Maďarsku

Tlačové správy
0
  • Ericsson a Magyar Telekom sa pripravujú na 5G budúcnosť spoločnou demonštráciou technológie 5G New Radio. V rámci prvej implementácie svojho druhu v Maďarsku dosiahla rýchlosť sťahovania 22 Gb/s.

Spoločnosť Ericsson (predviedla najnovšiu technológiu pre telekomunikačnú spoločnosť Magyar Telekom na svojom každoročnom podujatí Innovation Day. V rámci aktuálneho ročníka udalosti, ktorá sa uskutočnila v budove Výskumného a vývojového centra Ericsson v Budapešti, experti z Ericssonu predviedli najnovšie mobilné rádiové zariadenie, postavené na základe predbežných odporúčaní pre 3G New Radio (NR) 3GPP.

Demonštrácia technológie prebiehala vo frekvenčnom pásme 15 GHz so šírkou pásma 800 MHz. Táto integrovaná rádiová technológia NR umožňuje až 20-krát vyššiu rýchlosť downlinku v porovnaní so súčasnými technológiami. Okrem toho patrí medzi štandardy NR schopnosť vytvoriť, ktorý umožňuje point-to-point prenos dát pri veľmi vysokých rýchlostiach.

Hoci sa rozsiahle rozšírenie sietí 5G očakáva až po roku 2020, pokračuje vývoj predkomerčných produktov, testovania a spektra. Ericsson a Magyar Telekom sú spolu s maďarskými vládnymi inštitúciami, univerzitami, dodávateľmi sieťových zariadení a nezávislými korporáciami súčasťou Koalície 5G v Maďarsku, ktorej spoločným cieľom je pripraviť pôdu pre úspešné zavedenie 5G.

Gábor Éry, Country manažér v spoločnosti Ericsson pre Maďarsko, hovorí: „Táto demonštrácia je pre naše partnerstvo s Magyar Telekom skutočne prelomová. Po prvýkrát bolo v Maďarsku zriadené 5G rádiové spojenie, a táto implementácia pomáha zaistiť, že Magyar Telekom je dobre pripravený na využitie potenciálu 5G."

Ericsson vidí v 5G obrovský obchodný potenciál a očakáva do roku 2026 trhové príležitosti v hodnote 582 miliárd USD a potenciálny rast tržieb o 34 percent.

Kim Kyllesbech Larsen, CTIO v spoločnosti Magyar Telekom, hovorí: „5G znamená úplne nový koncept siete, ktorá kombinuje pevnú a mobilnú komunikáciu. Jeho potenciál spočíva nielen v rýchlosti, ale aj v integrovanej inteligencii siete a spolupráci s inými technológiami. Vďaka 5G sa pre Magyar Telekom aj ďalších operátorov otvárajú nové možnosti ponúkať služby spojené s IoT a robotikou v rôznych sektoroch, ako je automobilový priemysel, zdravotníctvo alebo verejné služby, poľnohospodárstvo, atď. Koalícia 5G si kladie za cieľ urobiť z Maďarska jeden z európskych uzlov testovania a vývoja v oblasti 5G a naša spoločná demonštrácia so spoločnosťou Ericsson Maďarsko je dobrým príkladom spolupráce, ktorá je potrebná pre dosiahnutie našich cieľov, týkajúcich sa 5G.“

„Ericsson plánuje budúcnosť 5G spoločne s poskytovateľmi služieb. Vďaka skúsenostiam zo spolupráce na poli obchodu a priemyslu sa sústreďujeme na prvé prípady použitia, aby sme našim zákazníkom pomohli podnikať v oblasti 5G už dnes. K dnešnému dňu Ericsson oznámil uzavretie 36 memoránd o porozumení týkajúcich sa 5G – viac ako ktorákoľvek spoločnosť v tomto odvetví,“ dodal Larsen.

PRAM Consulting s.r.o.

Všetky autorove články
Ericsson 5G

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať