CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Zraziť chodca alebo to stočiť do priekopy? Etika a právny rozmer autonómnych automobilov

0
Napriek tomu, že v niektorých štátoch USA (Nevada a Kalifornia) sú prototypy autonómnych automobilov testované už v bežnej premávke, s ich použitím sa vynára množstvo právnych aj etických otázok. V tomto článku poukazujeme na najvýznamnejšie otvorené otázky. Možnosť používať samojazdiace vozidlo na Slovensku Zákon o cestnej premávke je koncipovaný tak, že ukladá množstvo povinností práve vodičovi vozidla, a to od všeobecných povinností (napr. venovať sa plne riadeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke) až po pravidlá cestnej premávky (napr. vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo a pod.) Zákon teda zatiaľ nie je na plnoautomatizované vozidlá uspôsobený. Aj úprava cestnej premávky v medzinárodnom práve vo Viedenskom dohovore o cestnej premávke z roku 1968, ktorý bol ratifikovaný 73 štátmi vrátane Slovenskej republiky, je prispôsobená stavu, kde má každé vozidlo svojho vodiča. V článku 8 dohovor ustanovuje, že „každé pohybujúce sa vozidlo alebo komb ...
autonomne auto etika

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať