SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

FEI Dni Príležitostí

Tlačové správy
0

Zimný semester už dávno odštartoval a s ním aj príchod ďalšieho ročníka kariérneho veľtrhu Dni Príležitostí, ktorý sa uskutoční 14.-15. novembra na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Pracovný veľtrh FEI Dni Príležitostí je jedinečná možnosť ako sa môžu návštevníci neformálnym spôsobom stretnúť so zástupcami spoločností a nájsť si tak prácu. Mladšie ročníky si môžu dohodnúť bakalárske, či diplomové práce, nájsť si stáž počas školy, či profilovať svoje zameranie už počas štúdia.

Veľtrhu sa každoročne zúčastňujú firmy rôznych technologických zameraní a medzi poprednými lídrami v tejto oblasti sa objavujú aj tie menej známe, ktoré prostredníctvom nášho veľtrhu, súťaží a tomboly umožňujú potenciálnym zamestnancom nadviazať bezprostredný kontakt so spoločnosťou. Veľtrh sa teší dlhoročnej spolupráci s medzinárodnými spoločnosťami, čím dokazuje, že stojí za zmienku.  Nasvedčuje tomu aj každoročné pozitívne hodnotenie, zo strany firiem ako i študentov, ktorým veľtrh pomohol užšie profilovať svoje štúdium či nájsť vysnívanú prácu.

Zoznam spoločností a teda aj potenciálnych budúcich zamestnávateľov je zverejnený na portáli https://dniprilezitosti.sk/veltrh/bratislava. Môžeme povedať, že sa túto jeseň tešíme rekordnej účasti zo strany spoločností a veríme, že to tak bude aj zo strany študentov a absolventov, ktorí si prídu z pomedzi nich vybrať práve tu svoju.

Pracovný veľtrh Dni Príležitostí má už viac ako 20 ročnú históriu na pôde fakúlt STU, je pravidelne organizovaný 2 krát ročne s účasťou desiatok prestížnych technologických spoločností zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Rakúska. Hlavnými organizátormi veľtrhu je FEI STU a študentská organizácia IAESTE Slovakia.

FEI

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať