SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 Advertisement

FIIT oslavovala 10 rokov svojho založenia

Archív NXT
0
Najmladšia fakulta STU oslavovala 19. novembra 2013 už 10 rokov od svojho založenia. Za ten čas pripravila tých najlepších odborníkov v oblasti IT, ktorí sa uchytili vo svojej branži a firmy si ich obyčajne rozchytávajú dávno pred ukončením školy. Samozrejme, výchova odborníkov v oblasti IT má oveľa dlhšiu históriu, na STU sa vyučuje už 50 rokov v rámci rôznych fakúlt a katedier. Dekan FIIT Doc. Ing. Pavel Čičák, PhD, práve odovzdáva najvyššie vyznamenanie, Medailu Wolfganga Kempelena, bývalému dekanovi prof. RNDr. Ľudovítovi Molnárovi, DrSc. Ten sa hlavnou mierou zaslúžil o vznik FIIT a výstavbu novej budovy.FIIT vznikla totiž na základe požiadaviek trhu a časť jej študijného programu je tvorená priamo s partnerskými organizáciami. Základom na vznik FIIT bolo pracovisko (Katedra informatiky a výpočtovej techniky), ktoré dovtedy zabezpečovalo vzdelávanie a výskum v IT v rámci FEI STU. Ponúkané študijné programy sú v súlade s odporúčaniami uznávaných medzinárodných organizácií ako ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať