SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Facebook má robota na rýchle ťahanie optiky po stožiaroch

Technológie
4
Facebook Connectivity nedávno predviedol nové technológie, ktoré majú priniesť miliarde ľudí rýchlejší internet. Súčasťou technológie je robot s názvom Bombyx, ktorý dokáže rýchlo nainštalovať kábel s optickými vláknami na telefónne alebo elektrické vedenie. Trvá mu to zlomok času, ktorý si úkon zvyčajne vyžaduje. Robot sa na vrchole stĺpa uchytí na telefónne alebo elektrické vedenie. Potom sa posúva po drôte, pričom jeho zadná časť sa otáča a automaticky obalí kábel z optických vlákien okolo drôtu. Pretože robot môže uháňať po vedení a dokonca sa pohybovať po stožiaroch, môže výrazne skrátiť čas inštalácie optického vlákna a znížiť aj náklady. Ušetria sa tak peniaze za výkopy na položenie optických vlákien pod zemou. Od svojho prvého predstavenia sa robot Bombyx stal ľahším o 4,5 kilogramu, rýchlejším (čas, ktorý Bombyx potrebuje na prekonanie vedenia, sa skrátil zo 17 minút na menej ako 4 minúty) a pohyblivejším. Zlepšil sa aj stabilizačný mechanizmus, aby robot zostal na elektric ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať