CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Facebook už upozorní majiteľa účtu o zriadení jeho falošného profilu

0
Facebook dostával čoraz viac sťažností od majiteľov účtov, ktorých sa snažila cudzia osoba zosmiešňovať alebo využiť vo svoj prospech vytvorením falošného profilu majiteľa, čo je v rozpore s podmienkami používanie sociálnej siete. Najčastejšie ataky dostávali známe osobnosti, politici, herci, ale taktiež bežní ľudia, ktorých profily zneužili iní a pod ich menom písali rôzne komentáre, príspevky či publikovali fotografie. Trištvrtiny používateľov už môže byť informovaná zo strany Facebooku o zriadení falošného alebo duplicitného účtu. Majiteľ musí potvrdiť, že nejde o falošný profil a jeho identita nebola zneužitá. Facebook vďaka novému systému rozpoznávanie duplicitných účtov profily preskúma a následne môže zablokovať alebo vymazať. zdrój: facebook.com   

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať