Fintech startup kevin. chce konkurovať spoločnostiam Mastercard a Visa

1

Rozhovor: Radoslav Tomašiak, riaditeľ spoločnosti kevin. pre Slovensko a Českú republiku

V čom je kľúčový prínos riešenia kevin. jednak pre spotrebiteľov a takisto pre obchodníkov?

Zameriavame sa na otvorené bankovníctvo a znižovanie transakčných poplatkov za bezhotovostné platby v podobe prevodu z účtu na účet (A2A). Naša technológia vychádza z potrieb trhu. Platby A2A umožňujú bezhotovostné platby priamo z účtu odosielateľa na účet príjemcu bez použitia poskytovateľov tretích strán. kevin. ponúka rýchlejší, bezpečnejší spôsob platby, ktorý hlavne obchodníkom znižuje náklady za spracovanie platieb. Pre obchodníkov je kľúčové zníženie poplatkov pri prijímaní platieb a takmer okamžité zúčtovanie finančných prostriedkov na účet. Momentálne sme aktívni v 19 krajinách Európy, kde kevin. zamestnáva viac ako 150 ľudí, a do konca tohto roka rozšírime naše služby do 28 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. Obchodníci preto môžu vstúpiť na zahraničné trhy za pomoci jednej integrácie na rozhranie API platobnej infraštruktúry kevin. bez ďalších poplatkov za rozšírenie na ďalšie trhy. Spotrebitelia môžu využívať výraznú úsporu času a oveľa vyššiu úroveň digitálneho zabezpečenia. Kybernetická bezpečnosť sa teraz stala kľúčovou prioritou. 

Koľko na poplatkoch ušetria obe strany?

Vďaka tomu, že platobná infraštruktúra kevin. umožňuje bezhotovostné platby priamo z účtu na účet bez použitia poskytovateľov tretích strán, znižujeme náklady až o 90 % v porovnaní so spracovaním platobných kariet. Úspora sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať, ale ide skutočne o výrazné zníženie poplatkov za prijímanie bezhotovostných platieb. Naša služba je založená na fixnom poplatku, nie na percentách z každej transakcie, ktorú obchodník uskutoční.

Aké sú požiadavky pre obchodníkov? Budú potrebovať nové POS?

Ponúkame úplne jedinečný koncept platobných služieb. Vychádzame najmä z požiadaviek samotného trhu. Obchodníkom ponúkame maximálne transparentné a technologicky nenáročné služby. Spôsob platby cez infraštruktúru kevin. je plne prispôsobiteľný a dokáže sa prispôsobiť akejkoľvek veľkosti podniku. Zavedenie služby kevin. je pre obchodníka rýchla a jednoduchá záležitosť. Ak napríklad vlastní platobný terminál od niektorej zo spoločností, s ktorými spolupracujeme a ktoré už majú technológiu potrebnú na priame pripísanie peňazí na účet integrovanú vo svojich produktoch, obchodník nemusí robiť prakticky nič. Našu technológiu môže používať okamžite po aktivácii služby prevodov z účtu na účet buď cez svojho poskytovateľa POS terminálov, alebo priamo cez spoločnosť kevin. V súčasnosti pripravujeme revolučné platby, ktoré sa budú vôbec po prvýkrát realizovať prostredníctvom existujúcich POS terminálov a technológie NFC. 

Kto bude vydavateľom kariet pre zákazníkov, ktorí preferujú tento formát?

Keďže platobná infraštruktúra kevin. vychádza z pravidiel direktívy PSD2, ktorá umožňuje licencovaným platobných inštitúciám sprostredkovať prístup do otvoreného bankovníctva jednotlivých bánk, v prípade bezhotovostného platenia z účtu na účet sa neuvažuje o používaní platobných kariet. Koncový používateľ zaplatí priamo prevodom zo svojho účtu priamo na účet obchodníka bez nutnosti použitia platobnej karty.

Budete podporovať prevody typu A2A aj priamo medzi spotrebiteľmi?

Spoločnosť kevin. primárne umožňuje pripojenie do svojej infraštruktúry obchodníkom alebo poskytovateľom platobných služieb na účel využitia bezhotovostného prevodu z účtu na účet a v blízkej budúcnosti neuvažuje o možnosti realizovania platieb z účtu na účet medzi spotrebiteľmi.

Aký podiel na trhu chcete dosiahnuť v horizonte piatich rokov?

Nové technológie dramaticky menia finančné služby. Odhaduje sa, že alternatívne platobné metódy v budúcnosti dokonca prekonajú podiel tradičných platobných kanálov. Naším cieľom je preto transformovať európsky platobný ekosystém a stať sa etablovaným hráčom v oblasti platenia online a cez kamenné predajne v rámci celej Európy.

Ako chcete motivovať zákazníkov, aby používali vaše riešenie?

Prechod od hotovostných k digitálnym platbám ukazuje, že záujem o alternatívne platobné metódy neustále rastie. V súčasnosti sú to práve nové technologické spoločnosti, ktoré vytvárajú očakávania verejnosti, pokiaľ ide o kvalitu, rýchlosť a nižšie náklady na finančný produkt. Platby A2A sa postupne dostávajú do hlavného prúdu. Obchodníci dnes chcú ponúkať alternatívne spôsoby platby, pretože sú medzi spotrebiteľmi veľmi obľúbené a zároveň sú pre obchodníkov z pohľadu poplatkov výhodné. Preto sú najmä obchodníci ochotní motivovať svojich zákazníkov, aby používali alternatívne platobné metódy, ako sú platby cez A2A infraštruktúru kevin.

1 komentár

To je reakcia na: Fintech startup kevin. chce konkurovať spoločnostiam Mastercard a Visa

2.4.2022 10:04
A potom vás "vypnú zo swiftu". Nie je nad cash.
Reagovať

Pridať komentár