Samsung_04 Samsung_04 Samsung_04 Advertisement

Fotovoltický systém pre priamy ohrev vody

1

» Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia, preto je slnko v pozemských podmienkach nestály zdroj energie. Ohrievače vody LX ACDC/M+K(KW) predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody.  Ohrievače dokážu zohrievať vodu slnečným žiarením alebo kombináciou slnka a stálych zdrojov energie (plyn, elektrina zo siete).  Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K sú určené na buď predohrev alebo na ohrev vody.

Špecifikácia zariadenia:

  • Elektrický a kombinovaný ohrievač vody typu LX ACDC/M+K(W) na ohrev vody na striedavý (AC) prúd z elektrickej siete napríklad zo zásuvky 230 V a jednosmerný (DC) prúd z fotovoltaických panelov.
  • (Pripojenie ohrievača LX ACDC/M+K(W) umožňuje pripojiť dva vstupy (AC + DC) a jeden výstup.  Výstup je určený pre jednosmerný prúd (z LXDC BOX 1-2kW DC). Ohrievače možno pripojiť pre ohrev vody priamo zo siete (AC) ako samostatný ohrev vody, aj bez pripojenia fotovoltaickeho systému.)
  • 8 ks panelov SOLVIS model SC60 s výkonom 250 W/1 panel spolu 2,0 kW/240 V (C)
  • Riadiaca jednotka - LXDC POWER BOX 1-2 kW DC - elektrické zariadenie (ďalej tiež „LXDC POWER BOX“) je tvorené spínaným DC/DC meničom s funkciou optimalizátora výkonového prispôsobenia fotovoltických panelov (FVP) k pevnej odporovej záťaži – vyhrievacej DC špirále Logitex (ďalej iba DC špirála). Zariadenie zabezpečuje vlastným algoritmom a spôsobom MPPT (Maximum Power Point Tracking) funkcionalitu pre odber výkonu z fotovoltických ­panelov, v rámci ktorej vytvára pre FVP ekvivalentnú záťaž, ktorá je regulovaná tak, aby za každých slnečných podmienok bol dosiahnutý čo najväčší výkon DC špirály.

Zobrazit Galériu

1 komentár

Cena reakcia na: Fotovoltický systém pre priamy ohrev vody

16.7.2016 08:07
Tento produkt vyzerá perfektne. Ale dokáže sa za dobu svojej životnosti aj splatiť, a aká je jeho plánovaná životnosť kôli produkcii elektroodpadu?
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať