SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Gartner představil první Hype křivku pro rodící se technologie v oblasti podnikových financí

Tlačové správy
0

Hype křivka nabízí předpověď nejdůležitějších technologických trendů nadcházející dekády v oblasti podnikových financí.

 Finanční či ekonomická oddělení se s podporou nových technologií, zejména umělé inteligence (AI) a strojového učení, rychle mění v prostředí, kde lidé a stroje spolupracují na transformaci finančních a byznysových schopností, zvyšují efektivitu procesů a automatizují datové toky.

“V autonomních finančních organizacích budoucnosti se lidé a stroje společně zapojí do cyklu práce a učení.,” říká ředitel výzkumu Gartner Finance practice Mark D. McDonald. “Lidé budou rozhodovat, kontrolovat, ověřovat výstupy a zajišťovat finanční integritu, zatímco stroje se zaměří na analytickou práci a opakující se, repetivní procesy, s nimiž lidé často zápolí.”

Tato hype křivka seznamuje lídry odpovědné za oblast financí s technologiemi, jež jsou základem konceptu autonomních financí, jež bude základem nadcházejícího cyklu technologických inovací v oblasti podnikových financí v nadcházející dekádě.. (viz obrázek 1)

“Na této hype křivce lze pozorovat tři širší technologická témata,” vysvětluje McDonald. “Za prvé, jde o technologie, jako rozhodovací inteligence, které pohání efektivní organizace. Za druhé, je tu skupina transformačních technologií, jako jsou komponovatelné aplikace, jež mohou pohánět nové možnosti digitálního byznysu. Za třetí jsou tu technologie, jako rozšířená kvalita dat, které automatizují sběr, ukládání a vyhledávání dat a zvyšují jejich přesnost." 

Vzhledem k tomu, že do této hype křivky jsou zahrnuty pouze rozvíjející se a perspektivní technologie, doporučují odborníci společnosti Gartner, aby vedoucí pracovníci v oblasti financí postupovali selektivně: vybrali si trendy, které nejlépe odpovídají potřebám jejich organizace, zapadají do krátkodobého a dlouhodobého plánu a umožní organizacím se vyvíjet postupně. “Začněte s malými kroky a iteracemi s menším rizikem nejen proto, abyste se vyhnuli velkým chybám, ale také proto abyste dali finanční organizaci čas pro se změnám postupně přizpůsobit,” dodává McDonald. "Postupem času se iterační cykly dílčích zlepšení budou týkat širšího spektra procesů a odpovědnosti."

Na letošní hype křivce rodících se technologií pro oblast podnikových financí vynikají tři inovace, jež by měly v horizontu pěti let postoupit do fáze masového přijetí a mají z pohledu finančních organizací transformační potenciál.

Komponovatelné aplikace

V rámci odklonu od monolitických a nepružných technologických aplikací, které jsou běžně spojovány s podnikovými technologiemi, jsou komponovatelné aplikace odpovědí na rostoucí poptávku po vyšší flexibilitě byznysu v nejistých dobách.

Komponovatelné aplikace, jež se v současné době nacházejí na vrcholu hype křivky (vrchol přehnaných očekávání), jsou z podstaty modulární a navržené tak, aby podporovaly rychlé, bezpečné a účinné změny v souvislosti s četnými otřesy či novými příležitostmi.  Zajišťují vyšší agilitu byznys technologií a zvyšují tak odolnost a adaptabilitu napříč podnikem.

Komponovatelné aplikace jsou vytvářeny jako flexibilní kompozice dobře zabalených modulů funkcí podnikových aplikací.. “Skladatelem” je většinou složený byznys/IT tým, zatímco tvůrci těchto modulů mohou být prodejci aplikací, nebo centrální IT softwarový.

Rozhodovací inteligence

Rozhodovací inteligence (Decistion Intelligence, DI) se na aktuální hype křivce nachází ve fázi zrodu (Innovation trigger). DI je praktická disciplína používaná ke zlepšení rozhodování prostřednictvím explicitního pochopení a de/konstrukce (inženýringu) způsobů, jimiž jsou rozhodnutí přijímána a výsledky vyhodnocovány, řízeny a zlepšovány prostřednictvím zpětné vazby. Současný hype kolem automatizovaného rozhodování a rozšířené inteligence, poháněné technikami umělé „rozhodovací“ inteligence, odhalil křehkost starších (tradičních) byznys procesů v tomto novém prostředí.

Stále složitější podnikatelské prostředí se stále nejistějším tempem byznysu a stále větším počtem rozhodnutí přijímaných stroji vedou ke znepokojení a nejistotě lidí i regulátorů. Je proto třeba transparentně prezentovat, jakým způsobem jsou rozhodnutí přijímána.

Z čisté byznysového hlediska, dává smysl skrýt nestrukturovaná ad-hoc rozhodnutí, jež jsou nesouvislá a izolovaná a sladit výsledky společných rozhodnutí napříč celou firmou. V současné době se objevují první softwarové nástroje, jež organizacím umožní prakticky realizovat projekty a strategie DI.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Inteligentní aplikace

Implementace ERP se v posledních desetiletích zaměřovaly na sběr transakčních dat. Nyní jsou finanční organizace zatíženy množstvím nashromážděných informací a nevědí, jak je analyzovat nebo využít.

Nová sorta softwarových dodavatelů uvádí na trh inteligentní aplikace (IA), jež právě stoupají na vrchol fáze přehnaných očekávání. Tyto aplikace jsou rozšířeny o umělou inteligenci a propojená data z transakcí a externích zdrojů, aby vytvořily systém, který poskytuje kontextualizované funkce, zkušenosti a procesy a dokáže se neustále učit, zlepšovat a přizpůsobovat. Příslibem těchto platforem je, že finanční oddělení mohou věnovat více času podpoře byznysu a využívat omezené interní zdroje k vytváření řešení založených na AI specifických pro dané odvětví či potřeby byznysu.

Klienti Gartneru se mohou více dozvědět ve studii  Hype Cycle for Emerging Technologies in Finance, 2023.

CFO a lídři odpovědní za oblast financí se mohou zúčastnit výzkumu Gartneru a získat tak ke studii přístup, jestliže se zapojí do Gartner Research Circle.

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 2 tisíce analytiků Gartner se zabývá technologickými a byznysovými tématy, sleduje trendy, výrobce a dodavatele a produkuje 14 tisíc benchmarků ročně (v oblasti IT, financí, marketingu, provozu a obchodu). V databázi Gartner je více než 300 tisíc vlastních reportů a analýz. Nabízí klientské interakce a konzultace s analytiky. Po celém světě organizuje více než 75 konferencí ročně. Gartner má celosvětově přes 15 tisíc klientů – organizací z více než 100 zemí; je mezi nimi 73 % firem z žebříčku Global 500.

 

 

Zobrazit Galériu

Gartner

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať